info

SULF värnar miljön! Om medlemsavgiften betalas elektroniskt av alla SULF-medlemmar, gör det skillnad för miljön. Så för miljöns skull – välj autogiro eller e-faktura. För pappersavier tillkommer en avgift om 19 kr per utskickad avi från årsskiftet. Läs mer här eller kontakta SULF:s medlemsregister.

Vid frånvaro som beror på den enskilde arbetstagaren, till exempel sen ankomst, så har arbetsgivaren rätt att vidta löneavdrag. I nu föreliggande fall som gäller Malmö universitet är förhållandena annorlunda. Man får uppfatta universitetets uppmaning som ett beslut att arbetstagare och studenter inte skall besöka eller befinna sig i universitetets lokaler till dess att universitetet ger ett klartecken att så kan ske. Detta förutsätts ske i samverkan med berörd polismyndighet. Beslutet är grundat på att universitetet på lämpligt sätt skall skydda personal och andra berörda från att utsättas för fara.

Kommer jag få löneavdrag eftersom jag inte är på arbetsplatsen idag?
– Något löneavdrag får inte ske.

Vad innebär det att jag inte får vara på arbetsplatsen – är jag helt ledig och kan göra vad jag vill?
– Arbetsskyldigheten finns kvar vilket innebär att arbete skall utföras i den mån det rent praktiskt går att utföra. Exempel: Kan man förbereda undervisning hemifrån och inte behöver tillgång till material som finns i universitetets lokaler så kan sådant arbete utföras. Det förutsätter dock att det även i övrigt finns sådana förutsättningar.

Mina studenter undrar kring dagens inställda föreläsning – kommer den hållas vid ett senare tillfälle?
– Vid inställda lektioner och laborationer gäller följande: Studenter har en rätt att bli examinerade, om de i övrigt har fullgjort sina åtaganden. Det innebär att studenterna i normalfallet har rätt att få tillgodogöra sig den undervisning som de gått miste om genom inställda lektioner, laborationer och motsvarande.

Jag skulle undervisat idag – vad gäller för mig?
– Om en lärare vid ett senare tillfälle genomför lektioner och laborationer som blivit inställda till följd av universitetets beslut så är det fråga om övertid eller mertid om läraren redan tidigare har en tjänstgöringsplan som omfattar hela arbetstiden. Övertiden gäller i så fall den faktiskt utförda undervisningen men inte för- och efterarbete, som får förutsättas ha skett tidigare.

Jag är föräldraledig/har semester – vad gäller för mig?
– Beviljad frånvaro till exempel vård av barn, föräldraledighet, semester bryts inte av ledigheten, som innebär frånvaro från arbetsplatsen, berörs inte av universitetets beslut utan fortgår som planerat.

Läs mer om händelseförloppet på Malmö universitets webbplats.

Hittade du det du sökte?

Sulf.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det.