SULF.se / Personuppgiftslagen – PUL

Personuppgiftslagen – PUL

Så använder vi dina personuppgifter
SULF är enligt Personuppgiftslagen (1998:204) ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan och av dig gjorda anmälningar om ändringar. För att ge dig som medlem bästa möjliga service i form av information om fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar SULF t.ex. byte av arbetsgivare, nytt mobiltelefonnummer eller mejladress. SULF behöver ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med Skatteverket.

SULF kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen som medlem bland annat rörande anställnings- och avlöningsvillkor samt arbetsrätten.

För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis Skatteverket.

Genom att bli medlem samtycker du till att SULF kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av aktiviteter och medlemserbjudanden. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Vi kan också komma att kontakta dig i upp till två år efter avslutat medlemskap för att informera dig om nya erbjudanden. SULF kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part.
Som medlem kan du skriftligen återkalla samtycket till marknadsföring. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Detta görs genom att du kontaktar SULF:s kansli via post:

SULF
Ferkens Gränd 4
111 30 Stockholm

Vid avbruten medlemsansökan
När du som inte är medlem skickar in dina kontaktuppgifter till oss godkänner du också att SULF kontaktar dig om ett eventuellt medlemskap. Efter att vi har kontaktat dig sparar vi inte personuppgifterna, och vi lämnar dem inte vidare.

Efter avslutat medlemskap
Om du avslutar medlemskapet i SULF kommer vi att behålla dina personuppgifter i två år eller i vissa fall i tio år. Detta för att vi ska kunna fullgöra åtaganden mot dig inom de preskriptionstider som gäller inom arbetsrätten och allmänna preskriptionstider. Vi kan också komma att kontakta dig om nya erbjudande i upp till två år efter avslutat medlemskap, under förutsättning att samtycket till det inte återkallats.

SULF:s stadgar

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?