SULF.se / SULF-bloggen / Internationellt / Appell för skyddandet av det fria ordet och kunskapssökandet!

Appell för skyddandet av det fria ordet och kunskapssökandet!

Vi lever i en tid där ”sanningen” blir alltmer relativ, där man från högsta politiska nivå i flera länder vill framföra ”alternativa fakta”. När vetenskapssamhället efter många års diskussioner i stort sett helt enhälligt kommit fram till att vi har en av människan pågående klimatförändring då vill politiska krafter på olika sätt förtrycka spridandet av denna kunskap eller helt ifrågasätta den. Man säger sig helt enkelt inte tro på att det finns några samband mellan våra dagliga mänskliga handlingar och det globala klimatet. Det är ett exempel på vad som pågår.

Vi lever också i en tid där den fria rörligheten av människor, tankar och idéer alltmer begränsas. När forskare, våra medlemmar, inte längre kan resa fritt i världen för att på plats och ställe utbyta ståndpunkter och argument. I Turkiet fängslas eller avskedas journalister och akademiker i en utsträckning som inte står något annat land efter i världen. Journalister, akademiska lärare och forskare utför varje dag det grundläggande arbete som behövs i ett öppet och demokratiskt samhälle. Medias möjligheter att rapportera begränsas eller hånas av regeringar till och med i demokratiska länder som t.ex. Polen, Ungern och USA.

Den nyvalde presidenten i USA sätter stopp för statliga myndigheter att till allmänheten kommunicera nya forskningsresultat förrän de fått nya chefer som skall godkänna vad som får sägas. Forskare vid statliga myndigheter i USA jobbar nu frenetiskt på att till eftervärlden spara undan vetenskaplig dokumentation då de fruktar att politiskt känslig kunskap och material skall beläggas med spridningsförbud eller helt enkelt förstöras. I Kanada har forskare anställda i statliga myndigheter under lång tid varit belagda med ett slags yttrandeförbud. (Förtydligande: Efter regimskifte 2015 finns dock inte längre några restriktioner för forskare i Kanada.) 

Med modern informationsteknologi är information och vetenskapligt belagd kunskap mer tillgängligt än någonsin men samtidigt lever alltfler av oss i något av en informationsbubbla där de nyheter, information och reklam vi möts av genom sociala medier är anpassade (ofta utan vår vetskap) till vad datajättar som t.ex. Google och Facebook med hjälp av ”Big data” har räknat ut att vi vill ha, eller borde få. I sociala medier umgås vi primärt med de som tycker likadant som vi själva. Allt färre ungdomar, våra studenter, tar del av journalistiskt högkvalitativa medier som t.ex. dagstidningar eller public service radio & TV. Källkritiken brister ofta hos oss mediakonsumenter. Det gäller även media då de ibland prioriterar snabbhet före en extra kontroll av fakta.

I denna turbulenta tid med relativisering av kunskap och bristande källkritik är det viktigare än någonsin att vi som jobbar inom akademin står upp för den akademiska friheten och det politiskt oberoende kunskapssökandet och utbildningen. Som akademiska lärare måste vi starkare än någonsin förut i vår dagliga undervisning se till att med råge uppfylla målen i högskolelagen som bl.a. stadgar:

8 § Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

Som fack- och professionsförbund för Sveriges universitetslärare och forskare måste vi enligt min mening nu ta hoten mot forskningen, utbildningen och det fria ordet på riktigt stort allvar och under en längre tid uthålligt mobilisera alla goda krafter för att försöka vända den nu rådande trenden.

Mats Ericson
Förbundsordförande

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?