SULF.se / SULF-bloggen / Utbildning / Det fria studievalet skapar framtidens arbetsmarknad

Det fria studievalet skapar framtidens arbetsmarknad

Kring sekelskiftet oroade sig många av oss gamlingar (det vill säga: folk över 40) för hur det skulle gå för alla som på gymnasiet och högskolan läste medieutbildningar. ”De kommer aldrig att få jobb. Så många programledare behöver inte TV4.” Och det sista var naturligtvis sant. Men det första var nonsens och byggde på en felaktig premiss, nämligen att arbetsmarknaden och resten av världen (i det här fallet medievärlden) är statisk.

Det var helt enkelt omöjligt för många att föreställa sig den revolution som skulle komma. Men det är just de som valde mediestudierna då som skapat innehållet i den medievärld vi ser idag. Och därmed har de också skapat behovet av de medieutbildade.

När Svenskt näringsliv för några år sedan släppte sin med rätta sönderkritiserade rapport Konsten att strula till ett liv för några år sedan låg samma resonemang i botten; studier i sådant som inte tydligt leder till jobb är samhällsekonomiskt slöseri. För närvarande planerar Danmark att straffa studenter som väljer utbildningar som inte leder till den idag etablerade arbetsmarknaden . Och inte sällan hör vi annars sansade människor tala om att utbildningsutbudet ska anpassas efter ”samhällets behov”.  Diskussionen om icke jobbskapande utbildningarna lever kvar, men det är andra utbildningar som avses nu.

Utredningen Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)  som leddes av Lars Haikola visar med all tydlighet att studenternas val är det bästa dimensioneringsinstrumentet för högre utbildning. Det gäller naturligtvis inte de utbildningar som är så dyra att det är ekonomiskt omöjligt att inte sätta ett tak, till exempel vissa konstnärliga utbildningar. Men det gäller alla andra utbildningar.

Det är naturligtvis möjligt att vara djupt skeptisk mot dagen medievärld, att tycka att det var bättre förr. Men det är oklokt att inte komma ihåg att de som oroade sig för medieutbildningarna hade tokfel. Låt oss inte göra samma misstag igen och tro att vi gamlingar vet allt om framtidens värld. Unga människor är smartare!

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?