SULF.se / SULF-bloggen / Forskning / Factfulness

Factfulness

Nyligen avlidne Hans Rosling brukade citera stiftelsen Gapminders vd som sagt att ”Factfulness är den rogivande vanan att bara bära omkring på åsikter som är grundade i fakta”. Det är en bra princip. Men det är tyvärr en vana som normalt är tillgänglig bara i en privilegierad position. Vet man inte var fakta hittas – och vet man inte hur man går till väga för att utvärdera fakta – så är factfulness en svår vana att uppnå.

Här har naturligtvis skolan ett ansvar att ge barn och ungdomar en god grund att stå på, och det kan användas för framtiden. Men den faktaresistens – motpolen till factfulness – som idag grasserar kan inte motverkas av skolan, utan måste mötas på annat sätt.

Som jag påpekat i en tidigare blogg tror jag att det måste göras genom att vi som är bärare av kunskapen är tydliga inte bara med vad vi uppfattar som fakta utan också varför vi uppfattar det som fakta.

Eller för att säga det annorlunda: Uppdraget att föra ut vetenskapen i samhället inte bara innebär att tala om vad vi kommit fram till utan också hur vi kommit fram till det. Metavetenskap är minst lika viktig som vetenskap. Med den kan vi sprida våra kunskaper utanför akademin på ett sådant sätt att de uppfattas som kunskap och inte som politisk korrekthet.

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?