SULF.se / SULF-bloggen / Forskning / Framåt marsch för forskningen

Framåt marsch för forskningen

Lördagen den 22 april samlas människor runt om i världen till en March for Science. I Sverige blir det manifestationer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Sammantaget väntas hundratusentals människor i mer än 400 städer visa sitt stöd för vetenskapen.

Initiativet till manifestationen kommer från USA, där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och för att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället. Här ingår också att motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter.

Från SULF har vi valt att stötta initiativet till en marsch här i Sverige. Det kommer bland annat från enskilda forskare och individer som arbetar med att sprida forskningsresultat. De, liksom vi inom SULF, har uppmärksammat en polarisering i samhället där fakta ofta får stå tillbaka och där man väljer vad man vill tro på utifrån en redan färdig uppfattning om världen. Det är en oroande tendens. Vi önskar istället ett offentligt samtal som är mer eftertänksamt och i högre grad bygger på vetenskap och kunskap. Vi vill att vetenskap och kunskap, som vi känner den idag, bemöts med ny forskning och ny kunskap. Inte åsikter. Det är i det samtalet som nya sanningar tar form.

I Stockholm avgår March for Science från Mariatorget på Södermalm klockan 12. Den följer sedan mindre gator via Mosebacke och Folkungagatan, fram till målet Medborgarplatsen. Här följer ett scenprogram med forskare, artister och företrädare för olika delar av samhället.

Ett fyrtiotal organisationer  är engagerade i manifestationen i Stockholm, bland andra SULF, Universitets och Högskolerådet , Sveriges förenade Studentkårer SFS, Kungl. VetenskapsakademienDe forskande läkemedelsföretagen Lif, och Vetenskapsrådet.

Mer information om manifestationen finns bland annat på svenska och internationella webbplatser.

Du kommer väl? Ta med familj, vänner och kollegor. Stå upp för den fria vetenskapen och marschera för kunskap! Själv tänker jag närvara i Stockholm. Men det finns också möjlighet att gå för forskningen i till exempel Göteborg och Uppsala. Jag hoppas vi ses den 22 april!

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?