SULF.se / SULF-bloggen / Kvalitet / Undervisningskvaliteten hotas av rektorsbeslut

Undervisningskvaliteten hotas av rektorsbeslut

Den 17 augusti fattade Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz beslut om lärares upphovsrätt.  Trots rektors försäkran om att vare sig han eller juristerna är ute efter att inskränka lärares upphovsrätt, så innebär rektorsbeslutet den 17 augusti – ”Allmänna råd om Lunds Universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material” – just det. Det är ett intrång som strider mot den sedvana som råder på området. Sedvanan är en oskriven rättsregel som utgör gällande rätt. Den bygger på det så kallade lärarundantag som innebär att universitetsläraren, inte lärosätet, har upphovsrätten. Lärosätet får normalt inte använda lärarens upphovsrättsligt skyddade material utan tillstånd och avtal.

Upphovsrätten är oberoende av lagringsteknik. Det betyder att lärare äger sitt material oavsett om det är i form av övningsuppgifter, artiklar, föreläsningar, kompendier, eller powerpointpresentationer. Om lärosätet på något sätt vill sprida utbildningsmaterialet så krävs det ett godkännande av upphovsmannen. Därför utgör de nu klubbade råden på alla sätt och vis ett intrång i lärares upphovsrätt och den akademiska frihet som stipulerar att lärarens huvudsakliga ansvar är utbildningen och dess utformning.

Lärarna ansvarar för undervisningens kvalitet. Då måste lärarna ha full koll på hur material används. Det är tråkigt att Lunds universitet inte har förståelse för detta utan vill använda material utan lärares tillstånd. Frågan är en viktig principfråga och går stick i stäv med ambitionen att den undervisning som ges vid Lunds universitets namn ska hålla högsta kvalitet. Lärare vid högskolor och universitet är anställda för att forska och undervisa, inte primärt för att producera övningsuppgifter eller annat material. I den mån lärare gör det, så handlar det om att måna om undervisningens kvalitet och studenternas utveckling. Det är bara läraren som kan ansvara för att den kunskap som förmedlas inte är föråldrad eller på annat sätt bristfällig, och att den speglar aktuell forskning.

Till sitt försvar, bland annat i sin blogg, anför rektor Torbjörn von Schantz att det som nu har skrivits följer den praxis som universitetet alltid har tillämpat och att det ligger i linje med det som gäller vid flera andra universitet. Men två fel gör inte ett rätt. Att SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, har drivit frågan i flera år är känt, men att rektorsbeslutet ligger i linje med det som faktiskt gäller vid flera andra universitet är ytterst tveksamt.

Några lärosäten har istället valt att respektera sedvana och lärarundantag och har, i stället för tveksamma policybeslut, tecknat avtal med lärarna som stipulerar hur länge arbetsgivaren har tillgång till materialet – inte med nödvändighet mot ekonomisk ersättning, men med medvetenhet om att det gynnar alla parter att erkänna lärares rätt till sitt material.

För facket är frågan om lärarundantaget en fråga om kvalitet och utveckling. Tyvärr verkar det inte vara så för rektorn på ett av landets största universitet.

Helén Persson, vice ordförande i SULF/Lund, 3:e vice ordförande i SULF:s förbundsstyrelse

Läs mer:

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?