SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, den 6 december / SULF Members helpline is closed today, December 6

Ny styrelse och verksamhet 2023

Nyhet
Delar av SULF-styrelsen vid Linköpings universitet: Carine Signoret (IBL), Elisabeth Eriksson (IBL), Nadine Karlsson (HMV), Neda Haj Hosseini (IMT), Réka Andersson (IEI), Tove Mattsson (IBL), Åsa Rybo Landelius (IFM). Saknas på bilden gör Krzysztof Marciniak (ITN), Wolfgang Schmidt (IKOS), Gary Svensson (IKOS), Niki Matinrad (ITN), Isabel García Velázquez (TEMA), Emelie Fälton (IKOS), Daniela Dahl (IKOS).

Nu är nya styrelsen vald och planen för vad vi ska satsa på under 2023 bestämt. Huvudområden är information och medlemsvård, rekrytering samt opinionsbildning och påverkan.

Information och medlemsvård

Mål: Att ge våra medlemmar en god medlemsservice och vara synliga för dem. Det gör vi bland annat genom att:

 • hålla SULF/LiU:s hemsida uppdaterad,
 • lägga upp intressanta och relevanta nyheter på föreningens Facebook-sida,
 • göra regelbundna medlemsutskick via e-post och
 • utveckla arbetet med system med lokal-lokala kontaktpersoner för SULF som medlemmar kan prata med i sitt närområde.

Rekrytering

Mål: Att öka andelen medlemmar. Det ska vi bland annat göra genom att:

 • göra kontinuerliga informationsutskick till nyanställda,
 • affischera vid SULF/LiU:s seminarier, debatter, evenemang,
 • skicka ”Universitetsläraren” till institutionernas fikarum och
 • rekrytera nya medlemmar vid seminarier, debatter och andra evenemang.

Opinionsbildning och påverkan

Mål: Föra debatt kring professions- och villkorsfrågor vid Linköpings universitet. Det gör vi genom att:

 • arrangera en intervju med ledande person inom LiU rörande frågor av vikt för våra medlemmar,
 • via Saco-S lokala styrelse följa upp tillämpningen av det lokala arbetstidsavtalet och
 • föra en diskussion med studierektorer och avdelningschefer.

Läs mer om planen för 2023 här.

Nya styrelsen

Ordförande

David Rule (MAI)

Övriga ledamöter

Carine Signoret (IBL)
Elisabeth Eriksson (IBL)
Isabel García Velázquez (TEMA)
Krzysztof Marciniak (ITN)
Nadine Karlsson (HMV)
Neda Haj Hosseini (IMT)
Niki Matinrad (ITN)
Réka Andersson (IEI)
Tove Mattsson (IBL)
Wolfgang Schmidt (IKOS)
Åsa Rybo Landelius (IFM)

Suppleanter, i rangordning

Darcy Parks (Tema)
Emelie Fälton (IKOS)
Daniela Dahl (IKOS)
Gary Svensson (IKOS)

Läs mer om nya styrelsen samt kontakta dem här.

Nyheter från SULF/Linköpings universitet