SULF.se / SULF:s föreningar / SULF:s universitetslektorers och forskares förening ULF

SULF:s universitetslektorers och forskares förening ULF

SULF:s Universitetslektorers och Forskares Förening (ULF) är en sektion inom SULF som verkar för forskares och högskolelektorers fackliga intressen.

Medlemmarna utgörs av SULF-anslutna universitetslektorer, forskarassistenter och andra disputerade lärare och forskare – med undantag för professorer vilka utgör en egen sektion.

Avsnitt i den här artikeln

ULF:s styrelse

Vid ombudsmötet den 10 november valdes en ny styrelsen för perioden 2015-2018.

Ordförande: Kjell Johansson, Luleå tekniska universitet E-post
Ledamöter: Sarah Ljungqvist, Högskolan i Gävle E-post
Per-Olof Mattsson, Stockholms universitet E-post
Charlotte Nyman, Umeå universitet E-post
Rosemarie Fiebranz, Uppsala universitet E-post
Anders Fröjmark, Linnéuniversitetet E-post
Therese Vincenti Malmgren, Malmö högskola E-post

Suppleanter: Daniela Andrén, Örebro universitet E-post
Wolfgang Schmidt, Linköpings universitet E-post

Kontaktombudsman för ULF är Git Claesson Pipping på SULF:s kansli E-post

ULF:s verksamhetsplan

Till ombudsmötet
Förslag till verksamhetsplan för mandatperioden 2015 – 2018
ULF-sektionens överordnade uppgift skall vara att verka för att medlemmarnas
fackliga och professionella intressen tillvaratas på bästa sett inom SULF. Styrelsens verksamhet bör fokusera den verksamhetsinriktning för SULF som beslutas av SULF kongressen 2015.
Vissa aktivitetsområden är särskilt relevanta enligt ULF:s stadgar. Dessa områden
är:

 1. Att bevaka och söka förbättra medlemmarnas arbetsförhållanden
  och inflytande på arbetsplatsen.
 2. Att bevaka förhållandet mellan undervisning, forskning och
  administration i tjänsten för ULF-sektionens medlemsgrupper.
 3. Att bevaka och verka för utvecklingen av attraktiva och
  förutsägbara karriärvägar för ULF-sektionens medlemsgrupper.
 4. Att utbyta erfarenheter inom styrelsen och att informera SULF
  centralt om händelseutvecklingen för ULF-sektionens
  medlemsgrupper vid olika högskolor och universitet.
 5. Att belysa och sprida kunskap om förutsättningar och förhållanden
  för ULF-sektionens medlemsgrupper. Därigenom vill vi bidra till att
  skapa engagemang för fackliga och professionella frågor bland
  medlemmarna och bidra till rekrytering av nya medlemmar. ULF-sektionens styrelse 19 oktober 2015
Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?