Linköping: annual meeting and seminar: Work without limit – on IT stress and work load

Seminarium

(In English below.)

Till medlemmar i SULF vid Linköpings universitet

SULF/LiU välkomnar alla medlemmar till årsmöte följt av seminarium enligt nedan. Se även lokalföreningens Facebook-sida!

Det gränslösa arbetet – om IT-stress och arbetsbelastning

Många universitetsanställda upplever att de har stressig arbetsmiljö. Det beror på många faktorer men en del av stressen beror på it-miljön. Det visar en ny enkätundersökning som ligger till grund för en kommande SULF-rapport om it-stress. Föreläsningen går genom ett smakprov av resultat och förslag till åtgärder. Mari Willart, ombudsman på SULF, har gjort undersökningen och berättar om den. Seminariet hålls på svenska.

Tid: Måndag den 14 januari 2019 kl 12.15 (lunch serveras från 12.00) – årsmöte samt seminarium beräknas klara ca kl 14

Plats: E324 (Schrödinger), Fysikhuset, campus Valla

Anmälan: Genom svar på detta brev – senast den 9 januari, inkludera allergier och andra kostönskemål

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Verksamhetsberättelse
 4. Revisionsberättelse för verksamheten
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 7. Val för ett år av
 8. a) ordförande
 9. b) övriga styrelseledamöter
 10. c) personliga suppleanter
 11. d) valberedning
 12. e) revisor med suppleant
 13. Val av SULF:s företrädare i LiU:s Saco-S-råd
 14. Val för ett år av föreningens ombud med ersättare till ombudsmöte med SDF (SULF:s doktorandförening)
 15. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar ta upp.
 16. Behandling av motioner

Förslag från enskild medlem (motion) tas gärna emot till årsmötet. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 30/12 (via sulf@liu.se). Styrelsens yttrande över motionen redovisas vid årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen för SULF:s lokalförening

————

This is to announce the annual general meeting (AGM) of SULF/Linköping.

It will take place the 14th of January 12.15-14 in E324 (Schrödinger), Fysikhuset, campus Valla – lunch from 12.00.

Register by a reply no later than January 9.

After the annual meeting there will be a seminar/discussion in Swedish, open to all SULF members: Det gränslösa arbetet – om IT-stress och arbetsbelastning (Work without limit – on IT stress and work load).

During the official annual meeting we will be happy to explain the formalities and summarise the discussion in English. The seminar afterward will be held in Swedish.

The agenda of the annual meeting is seen above, and all documents will be found at www.sulf.se/linkoping when they are available. Proposals from individual members (motions) are welcome. Motions must be sent to the SULF board no later than the 30th of December, to sulf@liu.se. The board will give their answer to the motions at the annual meeting.

Have you seen our Facebook page?

Welcome!

Board of the local SULF association