Contact your union representative

Annika Berner

Ordförande i SULF-föreningen, Beckmans Designhögskola

Eva-Lotta Runesson

Ordförande i SULF-föreningen vid, Blekinge Tekniska Högskola

Mikael Åsman

Ordförande i Saco-S-föreningen, Blekinge Tekniska Högskola
phone 0455-385720, 0708-47 87 13

Lars Bengtsson

Ordförande i Saco-S föreningen, Chalmers tekniska högskola
link Web page

Roger Johansson

Ordförande i SULF-föreningen, Chalmers tekniska högskola

Veronica Ekström

vice ordförande SULF-föreningen, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Lars Andersson

Ordförande i SULF-föreningen, Ersta Sköndal Bräcke högskola
phone 08-555 050 45

Ronnie Hjorth

Ordförande i Saco-S-föreningen, Försvarshögskolan
phone 08-553 427 94

Peter Mattsson

SULF:s kontaktperson, Försvarshögskolan
phone 08-553 426 14

Kerstin Hamrin

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH
phone 08-120 538 16

Mikael Brisslert

Tf. Ordförande i Saco-S-rådet, Göteborgs universitet
phone Mejla
link Web page

Auður Magnúsdóttir

Ordförande i SULF-föreningen, Göteborgs universitet
phone Mejla
link Web page
Bild på Christina Romlid.

Christina Romlid

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen Högskolan Dalarna, Högskolan Dalarna
phone 023-77 82 92
link Web page

Martin Behre

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Borås
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

Suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i SULF-föreningen vid högskolan i Borås, Förbundsstyrelse
phone 033-435 45 62, 0761-881 118
Bild på Maria Savela

Maria Savela

Suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen Högskolan i Gävle, Förbundsstyrelse
phone 026-64 84 96

Kristina Hildebrand

Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid högskolan i Halmstad, Förbundsstyrelse
phone 035-16 71 83, 070-772 10 15

Andreas Stephan

Ordförande i Saco-S-föreningen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Jönköping

Mikael Palmgren

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping

Brittmarie Jacobsson

Hälsohögskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping

Johan Bäcklund

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan för lärande och kommunikation , Högskolan i Jönköping
phone 0739 10 17 15

Sofia Nodén

Högskoleservice Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
phone 036-10 10 37

Mikael Palmgren

Tekniska Högskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping Ordförande i SULF-föreningen , Högskolan i Jönköping

Anders Johansson

Vice ordförande i Saco-S, Högskolan i Skövde

Karin Kronberg

Ordförande i Saco-S-och kontaktperson i SULF-föreningen, Högskolan i Skövde
phone 0500-44 82 37

Erling Emsfors

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Högskolan Kristianstad

Tobias Arvemo

Ordförande Saco-S-föreningen, Högskolan Väst

Tobias Ekenstam

Ordförande SULF-föreningen, Högskolan Väst
phone 0520-22 31 83, 0733-97 51 66

Uwe Raffalski

Ordförande i Saco-S-föreningen, Institutet för rymdfysik, IRF

Urban Brändström

SULF:s kontaktperson Kiruna, Institutet för rymdfysik, IRF

Thomas Leyser

SULF:s kontaktperson Uppsala, Institutet för rymdfysik, IRF
phone 018-471 59 41
Bild på Mats Nilsson.

Mats Nilsson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Kau, ledamot av SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt och forskarstuderande i kulturgeografi och turism, Förbundsstyrelse

Torkel Falkenberg

Ordförande i Saco-S-föreningen, Karolinska Institutet

Hilde Altern

Lokal kontaktperson, Konstfack

Stina-Lena Kaarle

Lokal kontaktperson, Konstfack

Sara Strandbrink Sigsjö

Kontaktperson i Saco-S-föreningen, Kungl. Konsthögskolan

Erik Lanninger

Saco-S kontaktperson, Kungl. Musikhögskolan

Reine Bergström

Ordförande i Saco-S-föreningen, Kungl. Tekniska högskolan, KTH

Reine Bergström

Ordförande i SULF-föreningen, Kungl. Tekniska högskolan, KTH
Bild på Robert Andersson

Robert Andersson

förhandlingschef statlig sektor, Kansli
phone 08-505 836 27

Saco-S Linköping

Bild på Krzysztof Marciniak

Krzysztof Marciniak

Ordförande i Saco-S-rådet vid Linköpings universitet, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
link Web page

David Rule

Ordförande i SULF-föreningen, Linköpings universitet
phone 013-28 14 99
link Web page
Bild på Åsa Rybo Landelius

Åsa Rybo Landelius

ombudsman (national officer) Linköping, Kansli
phone 08-505 836 34
link Web page

Jan Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Linnéuniversitetet
phone 0470-70 82 25, 073-765 9 456
link Web page

Dino Viscovi

Ordförande i SULF-föreningen, Linnéuniversitetet
phone 0470-70 85 57

Christer Gardelli

Ordförande i Saco-S-föreningen, Luleå tekniska universitet
link Web page
kjell johansson

Kjell Johansson

Ordförande i SULF-föreningen LTU,, Luleå tekniska universitet

Adam Brenthel

Ordförande i Saco-S-rådet Lunds universitet, Lunds universitet
link Web page

Saco-S Lunds universitet

phone 046-222 93 64
link Web page

Kristina Nilsson

ordförande SULF Lund, Lunds universitet
link Web page

Rebecka Johansson

Ordförande i Saco-S rådet, Malmö universitet

Ann-Mari Campbell

Ordförande i SULF-föreningen, Malmö universitet

Lars P Nilsson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Mittuniversitetet
phone 010-142 88 32
Bild på Michael Le Duc

Michael le Duc

Suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen vid Mälardalens högskola, Förbundsstyrelse

Henrik Alfredsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Nordiska Afrikainstitutet
phone 018-471 52 84, 070-167 96 84

Maria Åling

Ordförande i SULF-föreningen, Röda Korsets Högskola

Maria Bergman

ordförande i Saco-S-föreningen, Skolforskningsinstitutet

Sissel Andreassen Gleissman

Ordförande i Akademikerföreningen, Sophiahemmet Högskola

Tuija Liikkanen

Kontaktperson, Stockholms konstnärliga högskola
phone 08-49 400 646, 070-425 58 24

Ulf Hellerstedt

SULF:s kontaktperson, Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

Ingrid Lander

Ordförande Saco-S, Stockholms universitet

Gabriella Höstfält

Ordförande i SULF-föreningen, Stockholms universitet
link Web page

Lars Lundqvist

Ordförande i Saco-S-rådet, Sveriges lantbruksuniversitet
phone 090-786 84 07
link Web page

Antonia Ribbing

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Södertörns högskola
phone 08- 608 40 96

Åke Viberg

SULF:s kontaktperson , Teologiska Högskolan Stockholm
phone 08-564 357 18
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

Ordförande Saco-S-rådet Umeå universitet, 2:a vice ordförande SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, matematisk statistik, Förbundsstyrelse
link Web page

Per Lundgren

Ordförande i SULF-föreningen:, Umeå universitet
phone 090-786 96 70
link Web page

Per Sundman

Ordförande i Saco-S-rådet:, Uppsala universitet
phone 018-471 14 85
link Web page

Cajsa Bartusch

Ordförande i SULF-föreningen, Uppsala universitet
link Web page

Petra Eriksson

Campus Gotland, Ordförande i Saco-S föreningen samt kontaktperson, Uppsala universitet

Jens Ekengren

Ordförande i Saco-S-föreningen , Örebro universitet
phone 019-30 33 25
Contact SULF
Bild på Mats Ericson

Mats Ericson

förbundsordförande, KTH, professor, Industriell arbetsvetenskap, Förbundsstyrelse
Bild på Helen Persson

Helén Persson

1:a vice ordförande i SULF:s förbundsstyrelse, Lunds universitet, doktorand, Historia och adjunkt vid Högskolan Kristianstad, Förbundsstyrelse
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

Ordförande Saco-S-rådet Umeå universitet, 2:a vice ordförande SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, matematisk statistik, Förbundsstyrelse
link Web page
Bild på Anna Ilar

Anna Ilar

3:e vice ordförande i SULF:s förbundsstyrelse, doktorand Karolinska institutet, Förbundsstyrelse
Bild på Lars Abrahamsson

Lars Abrahamsson

ledamot förbundsstyrelsen, Luleå Tekniska Universitet, biträdande universitetslektor, elkraftteknik, Förbundsstyrelse
Bild på Annika Blekemo

Annika Blekemo

Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt, Förbundsstyrelse
Bild på Haro de Grauw

Haro de Grauw

Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
Bild på Maria Hammond

Maria Hammond

Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse

Kristina Hildebrand

Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid högskolan i Halmstad, Förbundsstyrelse
phone 035-16 71 83, 070-772 10 15
Bild på Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

Ledamot SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt Socialt arbete, Förbundsstyrelse
link Web page
Bild på Carina Keskitalo

Carina Keskitalo

ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, professor statsvetenskap, Umeå universitet, Förbundsstyrelse
Bild på Krzysztof Marciniak

Krzysztof Marciniak

Ordförande i Saco-S-rådet vid Linköpings universitet, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
link Web page
Bild på Mats Nilsson.

Mats Nilsson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Kau, ledamot av SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt och forskarstuderande i kulturgeografi och turism, Förbundsstyrelse
Bild på Marie-Louise Österlind

Marie-Louise Österlind

Ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, Högskolan i Kristianstad, psykologi, Förbundsstyrelse
Bild på Eva-Lotta Runesson

Eva-Lotta Runesson

suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

Suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i SULF-föreningen vid högskolan i Borås, Förbundsstyrelse
phone 033-435 45 62, 0761-881 118
Bild på Maria Savela

Maria Savela

Suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen Högskolan i Gävle, Förbundsstyrelse
phone 026-64 84 96
Bild på Michael Le Duc

Michael le Duc

Suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen vid Mälardalens högskola, Förbundsstyrelse
Bild på Megan Case

Megan Case

suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse

SULF Central Office

Address Ferkens gränd 4, 111 30 Stockholm, Kansli
phone 08-505 836 00 (switchboard)
open 8.30 -16.30 (May 15 - Aug 31 open 8.30-15.30)
Bild på Anders Jinneklint

Anders Jinneklint

Universitetsläraren, chefredaktör och ansvarig utgivare, Kansli
phone 08-505 836 13
Bild på Angelin Olsson de Groat

Angelin Olsson De Groat

ombudsman (national officer), Stockholm, Kansli
phone 08-505 836 21
Bild på Annlouise Wannemark

Annlouise Wannemark

Ekonomi- och enhetschef, Kansli
phone 08-50583614

Anna Ekenberg

ombudsman, Kansli
phone 0850583616
Bild på Annika Wahlström

Annika Wahlström

förbundsjurist, Kansli
phone 08-505 836 31

Anna Eklund

ombudsman (national officer) Uppsala, Kansli
phone 018-471 19 95, 08-505 836 41
Bild på Anna Lundgren

Anna Lundgren

ombudsman (national officer), Stockholm, Kansli
phone 08-505 836 22
Bild på Berit Bergström

Berit Bergström

ombudsman (national officer) Umeå, Kansli
phone 090-786 53 65, 08-505 836 38
Bild på Carolina Öhrn.

Carolina Öhrn

förbundsjurist, Kansli
phone 08-505 836 29
Bild på Caroline Hövik

Caroline Hövik

TJÄNSTLEDIG ombudsman (national officer) , Kansli
phone 08-505 836 39
Bild på Catrine Folcker

Catrine Folcker

ombudsman (national officer) Göteborg, Kansli
phone 08-505 836 10
Bild på Cecilia Lindh

Cecilia Lindh

internservice/ekonomi, Kansli
phone 08-505 836 33

Git Claesson Pipping

förbundsdirektör, Kansli
phone 08-505 836 11
Bild på Jan Gladh

Jan Gladh

chef för enheten för profession och villkor (Head of negotiations department), förhandlingschef privat och landstingskommunal sektor, Kansli
phone 08-505 836 32
Bild på Jon Stenbeck

Jon Stenbeck

kommunikationschef, Kansli
phone 08-505 836 15

Josefina Åsén

kommunikation/ekonomi, Kansli
phone telefon 08-505 836 18
Bild på Katarina Haage

Katarina Haage

medlemsregisteransvarig, Kansli
phone 08-505 836 28
Bild på Karin Thorasdotter

Karin Thorasdotter

ombudsman (national officer) Stockholm, Kansli
phone 08-505 836 24
Bild på Karin Åmossa

Karin Åmossa

chefsutredare/FD/ Head of Research and International Affairs/PhD/, Kansli
phone 08-505 836 19

Krister Fält

medlemsregister, IT-samordning, Kansli
phone 08-505 836 23
Bild på Lotta Kamm

Lotta Kamm

organisationssekreterare, Kansli
phone 08-505 836 12
Bild på Mari Willart

Mari Willart

ombudsman (national officer) Stockholm, Kansli
phone 08-505 836 26
Bild på Maria Mattiasson

Maria Mattiasson

organisations- och verksamhetsutvecklare (Organisation Development Officer), Kansli
phone 08-505 836 37
Bild på SULF:s ombudsman Michael Svedemar.

Michael Svedemar

ombudsman (national officer) Malmö, Kansli
phone 08-505 836 35
Bild på Robert Andersson

Robert Andersson

förhandlingschef statlig sektor, Kansli
phone 08-505 836 27
Bild på Sara Paulson Nykäsenoja

Sara Paulson Nykäsenoja

kommunikatör, Kansli
phone 08-505 836 25
Bild på Ulrika Herstedt

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), Kansli
phone 08-505 836 30, 070-796 36 30
Bild på Åsa Rybo Landelius

Åsa Rybo Landelius

ombudsman (national officer) Linköping, Kansli
phone 08-505 836 34
link Web page

SULF member´s helpline

SULF helpline puts you in direct contact with the Association’s officers if you have any questions or need advice. Call us on 08-505 836 00 (switchboard, open 9.00 -11.30 weekdays, for members only) or send us an e-mail mailjouren@sulf.se For local questions, please contact your local Saco-S union representative. They can help you with negotiations, advice or support concerning issues related to your employment.
, Medlemsjour
phone 08-505 836 00 (switchboard)
9.00 -11.30

SULF membership service

Contact us for questions about membership related issues., Medlemsregister
phone 08-505 836 00 (exchange)
9.00 -11.30
Bild på Jon Stenbeck

Jon Stenbeck

kommunikationschef, Kansli
phone 08-505 836 15
Bild på Ulrika Herstedt

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), Kansli
phone 08-505 836 30, 070-796 36 30

Asreen Rostami

Ordförande i SULF:s doktorandförening, SDF, Professionsföreningar
link Web page

Today, most issues regarding your employment terms are governed by local collective agreements. These are negotiated on-site by the local Saco-S association in order to take local conditions into account as far as possible. So always contact your local Saco-S representative with your questions. You can get help with negotiations, advice or support from them on issues related to your employment. If you contact the central office, you are likely to be contacted by the representative at your workplace anyway, so always contact your local representative for the fastest and best service.

All their contact details can be found in the scroll lists below.

Examples of issues handled by your local Saco-S association:

  • Salaries
  • Working hours
  • Terms of employment
  • Working environment
  • Negotiation help
  1. Saco-S: SULF is the contact union for the Saco-S councils and Saco-S associations at the majority of universities and colleges.
  2. SULF Association: SULF has its own local associations at most universities. Their main task is to monitor and advocate for university professional issues.
  3. Central Office: deals with issues of a more specialist nature, such as membership helpline, press, membership, fees, payment systems, the Universitetsläraren magazine, pensions, studies and more.

This website use cookies to enhance the user experience. By continuing browsing this webpage you accept this. Read about cookies on the SULF website.