Välkommen till SULF vid Linköpings universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt driver professionsfrågor vid LiU.

SULF/LiU är en del av Saco-S-rådet vid Linköpings universitet. Saco-S är de som förhandlar och samverkar med arbetsgivaren och de representerar alla Saco-medlemmar vid LiU. Om du vill ha hjälp med förhandling eller arbetsgivarkontakt är det i första hand Saco-S du ska kontakta.

SULF/LiU har för närvarande drygt 1100 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. Styrelsen för SULF/Linköping består av 14 personer.

Stadgar


SULF/LiU har en facebooksida som du hittar här.

Kontakt

Vill du ha råd, stöd eller information om din anställning på LiU – kontakta fackliga representanter på saco@liu.se.

Är du intresserad av SULF-styrelsens arbete på LiU – kontakta ordförande David Rule.

Om du vill veta mer om SULF eller vill bli medlem, läs här. Du kan vara med även om du är doktorand eller postdok på stipendium (till lägre avgift). Som  doktorandanställd vid LiU betalar du halv avgift och får dessutom ett lönetillägg motsv 250 kr/månad vid medlemskap i facket.

Vad gör SULF vid LiU?

Den lokala styrelsen arbetar ideellt, framför allt med att anordna intressanta seminarier och med opinionsbildning.

Styrelse

Ordförande: David Rule (MAI)

Övriga ledamöter
Réka Andersson (IEI)
Elisabeth Eriksson (IBL)
Neda Haj Hosseini (IMT)
Krzysztof Marciniak (ITN)
Niki Matinrad (ITN)
Tove Mattsson (IBL)
Åsa Rybo Landelius (IFM)
Wolfgang Schmidt (IKOS)
Carine Signoret (IBL)
Isabel García Velázquez (TEMA)
Veronika Wallroth (IKOS)

Suppleanter, i rangordning: 
Christina Ekerfelt (BKV)
Nadine Karlsson (HMV)
Daniela Dahl (IKOS)
Gary Svensson (IKOS)

Årsmöte 2022

Arbetsgrupper inom SULF/LiU

Kommunikationsgrupp

Carine Signoret, Gary Svensson och Åsa Rybo Landelius.

Utöver SULF:s arbetsgrupper har även Saco-S vid LiU grupper där representanter från SULF/LiU ingår (somliga av dem har startat i SULF:s regi men gått över till Saco-S för att omfatta fler).

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}