info

Kansliet är stängt 5 & 6 juni / The office i closed June 5 & 6

SULF.se / SULF:s föreningar /SULF Linköpings universitet

SULF Linköpings universitet

Välkommen till SULF vid Linköpings universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt driver professionsfrågor vid LiU.

SULF/LiU är en del av Saco-S-rådet vid Linköpings universitet. Saco-S är de som förhandlar och samverkar med arbetsgivaren och de representerar alla Saco-medlemmar vid LiU. Om du vill ha hjälp med förhandling eller arbetsgivarkontakt är det i första hand Saco-S du ska kontakta.

SULF/LiU har för närvarande drygt 1100 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. Styrelsen för SULF/Linköping består av 14 personer.

Stadgar


SULF/LiU har en facebooksida som du hittar här.

Intervju med rektor Jan-Ingvar Jönsson

Om akademisk frihet, forskning i tjänsten samt administrationens roll

Den 9 mars 2022 genomförde SULF vid Linköpings universitet ett entimmes samtal med universitetets rektor Jan-Ingvar Jönsson. Samtalet kom till på initiativ av det lokala SULF:s styrelse och frågorna baserades på en medlemsenkät, som skickats till SULF LiU:s medlemmar. I enkäten efterlystes frågor rörande LiU som arbetsplats, som medlemmarna ville förmedla vidare till rektor. Samtalet genomfördes av Tove Mattsson och Jan Kellgren (SULF vid LiU). Följ länken för ett bearbetat utdrag av det samtal som följde.

Kontakt

Vill du ha råd, stöd eller information om din anställning på LiU – kontakta fackliga representanter på saco@liu.se.

Är du intresserad av SULF-styrelsens arbete på LiU – kontakta ordförande David Rule.

Om du vill veta mer om SULF eller vill bli medlem, läs här. Du kan vara med även om du är doktorand eller postdok på stipendium (till lägre avgift). Som  doktorandanställd vid LiU betalar du halv avgift och får dessutom ett lönetillägg motsvarande 250 kr/månad vid medlemskap i facket.

Vad gör SULF vid LiU?

Den lokala styrelsen arbetar ideellt, framför allt med att anordna intressanta seminarier och med opinionsbildning.

Styrelse

Ordförande: David Rule (MAI)

Övriga ledamöter
Réka Andersson (IEI)
Elisabeth Eriksson (IBL)
Neda Haj Hosseini (IMT)
Krzysztof Marciniak (ITN)
Niki Matinrad (ITN)
Tove Mattsson (IBL)
Åsa Rybo Landelius (IFM)
Wolfgang Schmidt (IKOS)
Carine Signoret (IBL)
Isabel García Velázquez (TEMA)
Veronika Wallroth (IKOS)

Suppleanter, i rangordning: 
Christina Ekerfelt (BKV)
Nadine Karlsson (HMV)
Daniela Dahl (IKOS)
Gary Svensson (IKOS)

Arbetsgrupper inom SULF/LiU

Intervjugrupp: Tove Mattsson, Krzysztof Marciniak, Jan Kellgren, Carine Signoret

Kontaktperson för SULF på arbetsplatserna: Åsa Rybo Landelius, David Rule, Christina Ekerfelt, Wolfgang Schmidt

Kommunikationsgrupp: Elisabeth Eriksson, Carine Signoret

Utöver SULF:s arbetsgrupper har även Saco-S vid LiU grupper där representanter från SULF/LiU ingår (somliga av dem har startat i SULF:s regi men gått över till Saco-S för att omfatta fler).

 

 

Årsmöte 2022

SULF/LiU höll sitt årsmöte 11 januari.

Protokoll årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021 (pdf)
Verksamhetsplan 2022 (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)
Revisionsberättelse 2021 (pdf)

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?