SULF.se / SULF:s föreningar / SULF Linköpings universitet

SULF Linköpings universitet

Välkommen till SULF vid Linköpings universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt ger råd och stöd till våra medlemmar.

Aktuellt:

SULF/Linköping hade den 11/1-2017 årsmöte. Mötet valde en styrelse där en av medlemmarna är ny – vi välkomnar Anneli Lindström från IKE till styrelsen!

Årsmötet godkände också den föreslagna verksamhetsplanen, vilket innebär att vi under 2017 kommer att anordna en postdok-dag, SULF-dagen och Working in Sweden. Dessutom ett seminarium om kollegialitet, vilket kommer att vara en av fokusfrågorna under året.


SULF/Linköping had our annual meeting the 11th of January 2017. The meeting elected a new board, where one of the members is new – we welcome Anneli Lindström from IKE to the board!

The meeting also approved of SULF’s proposed plan of activities for 2017. There will be a postdoc-day, a SULF-day and the seminar Working in Sweden. Last but not least we will arrange a seminar about the collegial governance within the university.


SULF/LiU är en del av Saco-S-rådet vid Linköpings universitet. Saco-S är de som förhandlar och samverkar med arbetsgivaren och de representerar alla Saco-medlemmar vid LiU. Om du vill ha hjälp med förhandling eller arbetsgivarkontakt är det i första hand Saco-S du ska kontakta.

SULF/LiU har för närvarande drygt 1100 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. Styrelsen för SULF/Linköping består av 14 personer.

Stadgar

Kontakt

Ombudsman Åsa Rybo Landelius, telefon 013-28 66 28, 08-505 836 34 e-post  (deltid)

Postadress: Fysikhuset, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Styrelse

Förtroendevald
Institution Telefon
Elisabeth Larsen Cederström, ordförande IMH 013-286772
Anneli Lindström IKE 013-286871
Carine Signoret IBL 013-282188
Anders Hallqvist, sekr IBL 013-285890
Magdalena Hillström ISAK 011-363411
Krzysztof Marciniak ITN 011-363320
Carina Wennerholm IMH 013-286771
Darcy Parks TEMA 013-285679
Bengt-Ove Turesson, kassör MAI 013-281436
Wolfgang Schmidt, vice ordförande IKK 013-281854
Anita Utterström ISV 011-363250
David Rule MAI 013-281499
Agneta Kullberg IMH 013-282601

Arbetsgrupper inom SULF/LiU

Kommunikationsgrupp
Magdalena Hillström (ISAK), Darcy Parks (TEMA) och Åsa Rybo Landelius (SULF-ombudsman)

—————————

Utöver SULF:s arbetsgrupper har även Saco-S vid LiU grupper där representanter från SULF/LiU ingår (somliga av dem har startat i SULF:s regi men gått över till Saco-S för att omfatta fler):

Arbetsmiljö, arbetsvillkor, rehabilitering
Inger Borg (UF), Martin Eneling (UF), Anita Utterström (ISV), Bengt-Ove Turesson (MAI), Agneta Kullberg (IMH), Elisabet Larsen-Cederström (IMH)

Arbetstid och anställningstrygghet
Anita Utterström (ISV), Elisabeth Larsen-Cederström (IMH), Wolfgang Schmidt (IKK), Krzysztof Marciniak (ITN), Torbjörn Larsson (MAI), Kjell Karlsson (ITN)

Doktorandfrågor
Maria Ewerlöf (IMT), Bengt-Ove Turesson (MAI), Torbjörn Larsson (MAI), Darcy Parks (TEMA), David Rule (MAI)

Kommunikation
Kjell Karlsson (ITN), Inger Borg (UF) och Åsa Rybo Landelius (IFM)

LSG-frågor
Åsa Rybo Landelius (IFM), Joakim Ekström (ITN), Eva-Lisa Holm Granath (UB), Krzysztof Marciniak (ITN) och Wolfgang Schmidt (IKK)

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?