SULF.se / SULF:s föreningar / SULF Linköpings universitet

SULF Linköpings universitet

Välkommen till SULF vid Linköpings universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt ger råd och stöd till våra medlemmar.

Aktuellt:

SULF/Linköping hade årsmöte den 10 januari 2018. Vi välkomnar David Rule, MAI, som ny ordförande samt flera nya medlemmar i styrelsen: David Ludvigsson (ISAK, nygammal), Emelie Fälton (Tema), Gary Svensson (IKK), Joakim Ekström (ITN), Maria Jernnäs (Tema) samt Tomas Widholm (ISAK).


SULF/Linköping had the annual meeting January 10, 2018. We welcome David Rule, MAI, as the new chair of the local board, and also several new members of the board: David Ludvigsson (ISAK), Emelie Fälton (Tema), Gary Svensson (IKK), Joakim Ekström (ITN), Maria Jernnäs (Tema) and Tomas Widholm (ISAK).


SULF/LiU är en del av Saco-S-rådet vid Linköpings universitet. Saco-S är de som förhandlar och samverkar med arbetsgivaren och de representerar alla Saco-medlemmar vid LiU. Om du vill ha hjälp med förhandling eller arbetsgivarkontakt är det i första hand Saco-S du ska kontakta.

SULF/LiU har för närvarande drygt 1100 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. Styrelsen för SULF/Linköping består av 14 personer.

Stadgar

Kontakt

Ombudsman Åsa Rybo Landelius, telefon 013-28 66 28, 08-505 836 34 e-post  (deltid)

Postadress: Fysikhuset, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Styrelse

Förtroendevald
Institution Telefon
David Rule, ordförande MAI 013-281499
Anders Hallqvist IBL 013-285890
Anita Utterström ISV 011-363250
Anneli Lindström IKE 013-286871
Bengt-Ove Turesson MAI 013-281436
Carina Wennerholm IMH 013-286771
Carine Signoret IBL 013-282188
David Ludvigsson ISAK 013-281873
Emelie Fälton Tema 013-282231
Gary Svensson IKK 013-282206
Joakim Ekström ITN 011-363011
Krzysztof Marciniak ITN 011-363320
Maria Jernnäs Tema 013-282267
Tomas Widholm ISAK 013-286807

Arbetsgrupper inom SULF/LiU

Kommunikationsgrupp 2017
Magdalena Hillström (ISAK), Darcy Parks (TEMA) och Åsa Rybo Landelius (SULF-ombudsman)

—————————

Utöver SULF:s arbetsgrupper har även Saco-S vid LiU grupper där representanter från SULF/LiU ingår (somliga av dem har startat i SULF:s regi men gått över till Saco-S för att omfatta fler):

Arbetsmiljö, arbetsvillkor, rehabilitering
Inger Borg (UF), Martin Eneling (UF), Anita Utterström (ISV), Bengt-Ove Turesson (MAI), Agneta Kullberg (IMH), Elisabet Larsen-Cederström (IMH)

Arbetstid och anställningstrygghet
Anita Utterström (ISV), Elisabeth Larsen-Cederström (IMH), Wolfgang Schmidt (IKK), Krzysztof Marciniak (ITN), Torbjörn Larsson (MAI), Kjell Karlsson (ITN)

Doktorandfrågor
Maria Ewerlöf (IMT), Bengt-Ove Turesson (MAI), Torbjörn Larsson (MAI), Darcy Parks (TEMA), David Rule (MAI)

Kommunikation
Kjell Karlsson (ITN), Inger Borg (UF) och Åsa Rybo Landelius (IFM)

LSG-frågor
Åsa Rybo Landelius (IFM), Joakim Ekström (ITN), Eva-Lisa Holm Granath (UB), Krzysztof Marciniak (ITN) och Wolfgang Schmidt (IKK)

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?