info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Vi förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av högre utbildning och forskning, nu och i framtiden.

Om SULF

Vi ägnar hela vår kraft åt universitetslärarnas och forskarnas lönevillkor och professionella yrkesfrågor. Sveriges universitetslärare och forskare är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan.

Vi kan högskolan – högskolan är vårt område. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco.

Inom SULF finns:

  • Cirka 22 000 medlemmar.
  • Lokalföreningar vid många universitet och större högskolor.
  • Lokala fackliga företrädare vid många institutioner.
  • SULF:s doktorandförening

Organisation

SULF är skapad av akademiska lärare, forskare och doktorander för akademiska lärare, forskare och doktorander. Medlemmen står i centrum. Kontakterna med SULF får du som medlem genom den lokala verksamheten i SULF-föreningen på din ort. Den tillvaratar dina fackliga intressen.

Kongress

Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. SULF:s kongress består av 101 kongressombud och sammanträder vart tredje år. Då väljs bland annat förbundets styrelse.

Nästa kongress är 2024.

Här kan du läsa om kongressen 2021.

Protokoll från kongressen 2018. 

Protokoll från extrakongressen 2019

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter och 5 suppleanter. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som består av förbundets ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Sanna Wolk är förbundsordförande. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Valberedning och arvodesnämnd

Valberedning 2022 – 2024

  • Marie Hoen, sammankallande, Lunds universitet
  • Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola
  • Maja Pelling, Göteborgs universitet
  • Inger Ekman, Umeå universitet
  • Eric Stempels, Uppsala universitet
  • Megan Case, Högskolan Dalarna

Arvodesnämnd 2022 – 2024

Förhandlingsdelegation

Förhandlingsdelegationen är ett beredande organ till förbundsstyrelsen som ger underlag och rekommendationer inför förbundsstyrelsens beslut. följer och bevakar löpande de centrala kollektivavtalen. SULF:s förbundsstyrelse utser ledamöterna i förhandlingsdelegationen.

Ledamöter:
Håkan Lindkvist, Umeå universitet (ordf.)
Adam Brenthel, Lunds universitet
Christina Romlid, Högskolan Dalarna
Ingrid Lander, Stockholms universitet
Krzysztof Marciniak, Linköpings universitet
Mats Nilsson, Karlstads universitet
Michaël Le Duc, Mälardalens högskola
Maja Pelling, Göteborgs universitet
Petra Eriksson, Uppsala universitet
Torkel Falkenberg, Karolinska Institutet

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}