SULF.se / Om SULF

SULF – vi kan högskolan!

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Vi förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av högre utbildning och forskning, nu och i framtiden.

Om SULF

Vi ägnar hela vår kraft åt universitetslärarnas och forskarnas lönevillkor och professionella yrkesfrågor. Sveriges universitetslärare och forskare är det enda förbundet som på heltid ägnar sig åt högskolan.

Vi kan högskolan – högskolan är vårt område. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco.

Inom SULF finns:

  • Över 20 000 medlemmar.
  • Lokala kanslier vid de större universiteten.
  • Lokalföreningar vid alla universitet och större högskolor.
  • Lokala fackliga företrädare vid många institutioner.

SULF:s professionsföreningar driver specifika yrkesfrågor för just den kategori universitetslärare/forskare du tillhör.

  • SDF – SULF:s doktorandförening
  • SPF – SULF:s professorers förening
  • SUAF – SULF:s universitetsadjunkters förening
  • ULF – SULF:s universitetslektorer och forskares förening

Organisation

SULF är skapad av akademiska lärare för akademiska lärare. Medlemmen står i centrum. Kontakterna med SULF får du som medlem genom den lokala verksamheten i SULF-föreningen på din ort. Den tillvaratar dina fackliga intressen.

SULFs organisation

Kongress

Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. SULF:s kongress består av 101 kongressombud och sammanträder vart tredje år. Då väljs bland annat förbundets styrelse.

SULF:s senaste kongress var 2015, nästa är den 22-23 november 2018. 
Kongressprotokoll 2015

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter och 5 suppleanter. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som består av förbundets ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Mats Ericson är förbundsordförande. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Valberedning och arvodesnämnd

Valberedning 2016-2018:

Arvodesnämnd 2016-2018: 

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?