Sök efter:
Föräldraledighet

Föräldraledighet

En föräldraledighet kan innebära att man blir mer produktiv och bidrar bättre till arbetsplatsen. Det gäller alla, även universitetslärare och forskare i karriären. Men regelverket är komplicerat, inte minst därför att anställningsformerna för yngre universitetslärare som doktorand, forskarassistent, biträdande lektor och kanske framför allt de med andra former av visstidsanställningar eller vikariat går utanför den vanliga lunken med en tillsvidareanställning från vilken man tar föräldraledigt.

För att ge våra medlemmar hjälp att se hur regelverken fungerar inom högskolesektorn har SULF tagit fram foldern Råd inför din föräldraledighet. Foldern finns tillgänglig när du loggar in på Mina sidor.

Planera din ledighet

Du bestämmer själv när du vill berätta för din arbetsgivare att du ska bli förälder, dock senast två månader innan ledighetens början. SULF rekommenderar att du har ett planeringssamtal med din chef inför föräldraledigheten.

Föräldrabegreppet

Förälder är man enligt Föräldraledighetslagen om man är:

  • biologisk förälder eller adoptivförälder
  • förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,
  • förälders sambo,
  • särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,
  • den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder),
  • den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Rätt att vara föräldraledig

Enligt Föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn.

Om du är medlem – logga in och läs mer

För dig som är medlem har vi samlat allt du behöver veta inför din föräldraledighet i SULF:s föräldraledighetsmanual. Manualen innehåller bland annat information om; föräldraledighet och semester, förlängning av doktorandanställning, stipendium, konsekvenser av deltidsarbete, hur du räknar fram din sjukpenninggrundande inkomst och mycket mer. Logga in på mina sidor och ladda ner manualen.

Om du inte hunnit bli medlem är det enkelt att fylla i ansökan här.