Sök efter:
Föräldraledighet

Föräldraledighet för doktorander

Det är inte ovanligt att forskarutbildningsperioden sammanfaller med föräldraskap och föräldraledighet. Som doktorand ska du självklart ha möjlighet att vara föräldraledig men det finns vissa speciella omständigheter som är bra att vara uppmärksam på.

Att tänka på inför föräldraledighet

Du bestämmer själv när du vill berätta för din arbetsgivare att du ska bli förälder, dock senast två månader innan ledighetens början. En fördel att berätta tidigt är att du och din handledare får längre tid på er att planera och förbereda för ledigheten.

SULF rekommenderar att du har ett planeringssamtal med din handledare inför föräldraledigheten för att planera din ledighet och diskutera hur återgången efter ledigheten ska ordnas. Det finns några lärosäten som ger en automatisk förlängning av anställningen efter föräldraledighet för att möjliggöra uppstart efter bortavaron från avhandlingsarbetet. Fråga din handledare och din lokala SULF-förening vad som gäller vid ditt lärosäte.

Rätt att vara föräldraledig

Enligt Föräldraledighetslagen (FLL) har du rätt att vara ledig för att vårda barn när du får föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Även om man inte har föräldrapenning har man rätt att vara helt ledig till dess att barnet blivit 18 månader.

Föräldrapenning

Som doktorand med anställning har du samma rätt till föräldrapenning som övriga anställda.

Om du är medlem – logga in och läs mer

För dig som är medlem har vi samlat allt du behöver veta inför din föräldraledighet i SULF:s föräldraledighetsmanual. Manualen innehåller bland annat information om; föräldraledighet och semester, stipendium, konsekvenser av deltidsarbete, hur du räknar fram din sjukpenninggrundande inkomst och mycket mer. Logga in på mina sidor och ladda ner handboken.

Om du inte hunnit bli medlem är det enkelt att fylla i ansökan här.