Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Föräldraledighet

Sex typer av föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger dig rätt till flera olika typer av föräldraledighet. Bland dessa finns mammaledighet, hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning, ledighet med tillfällig föräldrapenning (VAB).

1. Mammaledighet  (4 § FLL)
Kvinnliga arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Två veckor är obligatoriska (men du behöver inte ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan), dessa kan tas ut före eller efter förlossningen. De obligatoriska dagarna är inga extra ersättningsdagar utan är en del av det totala antalet 390 dagar. Du har även rätt till att vara ledig för att amma barnet.

2. Hel föräldraledighet med eller utan föräldrapenning (5 § FLL)
Som förälder har du rätt till hel ledighet för vård av ditt barn till dess barnet är 18 månader oavsett om du får föräldrapenning eller inte. Efter att barnet fyllt 18 månader har du fortsatt rätt till hel föräldraledighet under förutsättning att du får hel föräldrapenning.

Observera att ett långvarigt uttag föräldraledighet utan föräldrapenning påverkar SGI-skyddet.

3. Delledighet med föräldrapenning (6 § FLL)
Som förälder har du rätt till förkortning av arbetstiden med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel under förutsättning att du får föräldrapenning i motsvarande omfattning.

4. Delledighet utan föräldrapenning (7 § FLL)
Du kan förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel, oavsett föräldrapenning, till dess att barnet fyller 8 år eller är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Inom staten bör sådan ledighet beviljas fram till utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

5. Ledighet med tillfällig föräldrapenning (8 § FLL)
Vård av barn (VAB) är en ledighet som du har rätt att ta ut då ditt barn är sjukt samt i några andra fall och då får du ersättning av Försäkringskassan i form av tillfällig föräldrapenning.

6. Ledighet med omvårdnadsbidrag, (9 § FLL)
Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag.

Om du är medlem – logga in och läs mer
För dig som är medlem har vi samlat allt du behöver veta inför din föräldraledighet i SULF:s föräldraledighetsmanual. Manualen innehåller bland annat information om; föräldraledighet och semester, förlängning av doktorandanställning, stipendium, konsekvenser av deltidsarbete, hur du räknar fram din sjukpenninggrundande inkomst och mycket mer.  Logga in och läs mer.

Om du inte hunnit bli medlem är det enkelt att fylla i ansökan här.