Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Föräldraledighet

Arbete utomlands och föräldraförsäkring

Att vara utsänd

För att omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet när du utför arbete utomlands måste du vara utsänd av en svensk arbetsgivare. Du måste också tillsammans med din arbetsgivare införskaffa ett intyg från Försäkringskassan om att du är ”utsänd” till annat land. Läs mer om att vara utsänd här.

Vilka betraktas som utsända inom EU/EES/ Schweiz?

Vid arbete utomlands inom EU/EES/Schweiz anses man normalt som utsänd om:

  • man är anställd av en offentlig arbetsgivare (stat, kommun eller landsting).  Stiftelsehögskolorna; Högskolan i Jönköping och Chalmers, skall anses som offentliga arbetsgivare.
  • utför arbete för arbetsgivarens räkning
  • har lön från denne under utlandsvistelsen

Vilka betraktas som utsända utanför EU/EES/ Schweiz

Vid arbete utomlands utanför EU/EES skall du som är statligt anställd och utsänd tillhöra svensk socialförsäkring samt förbli folkbokförd i Sverige. Som statligt anställd utsänd behåller du dina förmåner i Sverige och betraktas som bosatt och arbetande i Sverige oavsett hur länge du arbetar utomlands och oavsett vilket land det är fråga om.

Om du sänds ut av en statlig arbetsgivare i Sverige bör du träffa en överenskommelse med denne om ersättningar under utlandsarbetet. Detta sker inom ramen för kollektivavtalet ”Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands” (URA).

Arbete utomlands som inte omfattas av svenska socialförsäkringar

Vid arbete utomlands för en svensk arbetsgivare i andra fall än som utsänd offentligt statligt anställd är möjligheten att fullt ut fortsätta att tillhöra svensk försäkring begränsad till högst ett år (två år inom EU/EES). Efter detta omfattas du inte av svenska socialförsäkringar.

Inom EU/EES inklusive Schweiz har du i stället rätt till socialförsäkringsförmåner i det nya arbetslandet (om du inte är försäkrad i Sverige) och du får också lägga samman försäkringsperioder i två eller flera EU/EES-länder för att få rätt till en förmån. Enligt praxis har den som arbetat i annat EU/EES-land normalt rätt till socialförsäkringsförmåner i Sverige vid återkomst.

Du kan alltid tillgodoräkna dig arbetad tid inom EU/EES för att uppnå ett kvalifikationskrav i form av viss anställningstid, om sådan krävs (såsom fallet är till exempel vid föräldraledighet). Mer information finns på www.forsakringskassan.se.Kontakta gärna oss för rådgivning.

Marie-Curie stipendium

Den som har ett Marie-Curie stipendium kan i vissa fall komma att betraktas som anställd i det land man verkar. I så fall omfattas man av det landets socialförsäkring och inte det svenska precis som för andra anställda. Det finns oklarheter kring vad som gäller på denna punkt. Kontakta därför det utländska lärosätet och det landets motsvarighet till Försäkringskassan för att reda ut situationen. I Sverige ska den som har ett Marie-Curie stipendium ges rätt till till exempel sjukpenning och föräldrapenning bland annat eftersom stipendiet är beskattat.

Om du är medlem – logga in och läs mer om föräldraförsäkring

För dig som är medlem har vi samlat allt du behöver veta inför din föräldraledighet i SULF:s föräldraledighetsmanual. Manualen innehåller bland annat information om; föräldraledighet och semester, förlängning av doktorandanställning, stipendium, konsekvenser av deltidsarbete, hur du räknar fram din sjukpenninggrundande inkomst och mycket mer. Logga in på mina sidor och ladda ner manualen.

Om du inte hunnit bli medlem är det enkelt att fylla i ansökan här.