Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF Uppsala universitet

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet. Saco-S-föreningen är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Gula Villan, Engelska parken, Thunbergsvägen 7

Postadress:
SULF/Uppsala
Box 533
751 21 Uppsala

Styrelse SULF Uppsala

Ordförande
Michael Papenbrock

Vice-ordförande
Paulina Rajkowska

Ordinarie ledamöter
Marco Chiodaroli
Christine Holmström Lind
László Karóly
Mohamed Al-Sabri
Ana Tanevska
Kumari Ubhayasekera
Abuzer Orkun Aydin

Suppleanter (med närvaro och yttranderätt vid samtliga möten)
Xin Mao
Linhong Xiao
Britt Stikvoort
Meryem Saadi
Aikeremu Ahemaiti
Jacob Bull
Francesco Foggetti