Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Gula Villan, Engelska parken, Thunbergsvägen 7

Postadress:
SULF/Uppsala
Box 533
751 21 Uppsala

Styrelse SULF Uppsala

Ordförande
Eric Stempels, Forskare, Inst f fysik och astronomi

Vice-ordförande Julie Hansen, Universitetslektor, Inst f. moderna språk

Ordinarie ledamöter
Marco Chiodaroli, Forskarassistent, Inst f fysik och astronomi
Sigrid Berglund
Petra Eriksson, Universitetsadjunkt, Inst för konstvetenskap
Ulf Zackariasson, Universitetslektor, Teologiska institutionen
Folke Tersman, Professor, Filosofiska inst
Cajsa Bartusch
Josef Pallas, Professor, Företagsekonomiska institutionen

Suppleanter (med närvaro och yttranderätt vid samtliga möten)
Shweta Premanandan
Gubb Marit Stigson
Mohamed Al-Sabri
Mercè Montoliu Nerin
Anna Eklund, Kursadministratör, Konstvetenskapliga institutionen
Mercè Montoliu Nerin
Britt-Inger Johansson, Professor, Inst f konstvetenskap

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}