info

Kansliet är stängt 5 & 6 juni / The office i closed June 5 & 6

SULF.se / SULF:s föreningar /SULF Uppsala universitet

SULF Uppsala universitet

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Gula Villan, Engelska parken, Thunbergsvägen 7

Postadress:
SULF/Uppsala
Box 533
751 21 Uppsala

Styrelse SULF Uppsala

Ordförande
Josef Pallas, Professor, Företagsekonomiska institutionen

Vice-ordförande Michael Papenbrock

Ordinarie ledamöter
Julie Hansen
Marco Chiodaroli
Mohamed Al-Sabri
Ana Tanevska
Sigrid Berglund
Ulf Zackariasson
Ana Maria Villamil Giraldo

Suppleanter (med närvaro och yttranderätt vid samtliga möten)
Petra Eriksson
Francesco Foggetti
Abuzer Orkun Aydin
Kumari Ubhayasekera
Linhong Xiao
Charlotte Lindgren
Rebekkah Hammar

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?