info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Uppsala universitet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Gula Villan, Engelska parken, Thunbergsvägen 7

Postadress:
SULF/Uppsala
Box 533
751 21 Uppsala

SULF-ordförande:
Cajsa Bartusch, 018-471 30 25 e-post

Styrelse SULF Uppsala

Ordförande
Cajsa Bartusch
Forskare, Inst f.samhällsbyggnad och industriell teknik

Viceordförande
Eric Stempels
Forskare, Inst f fysik och astronomi

Ordinarie ledamöter
Petra Eriksson, Universitetsadjunkt, Inst för konstvetenskap
Folke Tersman, Professor, Filosofiska inst
Marco Chiodaroli, Forskarassistent, Inst f fysik och astronomi
Ulf Zackariasson, Universitetslektor, Teologiska institutionen
Katerina Günter, Doktorand, Centrum f. genusvetenskap
Julie Hansen, Universitetslektor, Inst f. moderna språk
Kirsi Höglund, Samordnare/Ordförande Saco-S vid Uu, Saco-S-kansliet
Suppleanter (med närvaro och yttranderätt vid samtliga möten)
Haro de Grauw, Doktorand, Inst f kvinnors och barns hälsa
Britt-Inger Johansson, Professor, Inst f konstvetenskap
Maria Hammond, Forskare, Inst f immunologi, genetik och patologi
Aikeremu Ahemaiti, Forskare, Inst. f. neurovetenskap
Anna Eklund, Kursadministratör, Konstvetenskapliga institutionen
Alexander Gorgijevski, Doktorand, Företagsekonomiska institutionen
Josef Pallas, Professor, Företagsekonomiska institutionen

Intervju med Cajsa Bartusch

Intervju med Cajsa Bartusch, publicerad i Universitetsläraren nummer 1/2018:
Hallå där… Cajsa Bartusch, ny ordförande för SULF Uppsala.

Vad är din bakgrund?
– Jag lever med min sambo på vårt 110 år gamla lastfartyg Valde, som ligger förtöjt på Söder Mälarstrand i Stockholm. Jag är ekonom men har de senaste 16 åren varit anställd på tekniska institutioner och jobbat med energirelaterade frågor. Min forskning fokuserar på drivkrafter och hinder för elkonsumenter att bidra till ett effektivare energisystem.

Vad hoppas du som ny ordförande kunna tillföra föreningens arbete?
– Jag är inte helt bekväm med att lyfta fram mina egna kvaliteter i ett sammanhang så stort som detta, men nytt blod brukar innebära en energiinjektion i de flesta organisationer.

Vilken fråga brinner du mest för?
– Jag har ingen speciell hjärtefråga, utan mitt engagemang är framför allt ideologiskt betingat. Förutom några års uppehåll, när jag försörjde mig som egen företagare, har jag varit fackligt ansluten, och som ung även aktiv, sedan tonåren.

Vad tycker du har förändrats?
– Jag upplever att medvetenheten om vad fackföreningsrörelsen är och bidrar med minskar i samhället. Vi har förhållandevis bra arbetsvillkor, men det är ingen självklarhet. De har vi generationer av ideellt arbetande människor att tacka för och det krävs fler ideella krafter för att upprätthålla dem. Det finns dessutom alltid utrymme för ytterligare förbättringar och anpassningar till vårt ständigt föränderliga samhälle.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}