SULF.se / SULF:s föreningar / SULF Uppsala universitet

SULF Uppsala universitet

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Uppsala universitet.

Avsnitt i den här artikeln

Besöksadress: 
Gula Villan, Engelska parken, Thunbergsvägen 7

Postadress:
SULF/Uppsala
Box 533
751 21 Uppsala

Ombudsman vid Uppsala universitet:
Anna Eklund, 070-796 3741, 08-505 836 41, e-post

SULF-ordförande:
Kirsi Höglund, 018-471 33 14 e-post

Aktuellt:

Styrelse 2017-2018

Styrelseförteckning SULF Uppsala för tiden årsmötet 2017-årmötet 2018

Ordinarie                                                                           Suppleanter

Kirsi Höglund, ordförande                                               Ann-Kristin Lindberg

Saco-rådets kansli                                                              Företagsekonomiska inst

Eric Stempels, v ordf                                                        Camilla Ekwall

Inst fysik och astronomi                                                    Inst för neurovetenskap

Karin Stensjö                                                                    Jean Pettersson

Inst för kemi Ångström                                                     Inst för kemi BMC

Ellen Matlok-Ziemann                                                      Vakant

Inst f pedagogik, didaktik

och utbildningsstudier
Rosemarie Fiebranz                                                          Henrik Jonsson

Historiska inst                                                                   Inst för farmaci                                    

Christer.Geisler                                                                 Erik Falk

Engelska inst                                                                     Inst för nordiska språk

Per Sundman                                                                     Cajsa Bartusch

Teologiska inst                                                                  Inst för teknikvetenskaper

Constanze Ackermann- Boström                                      Bengt Jönsson

Inst för moderna språk                                                      Företagsekonomiska ins

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?