SULF.se / SULF:s föreningar / SULF Uppsala universitet

SULF Uppsala universitet

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är det största förbundet med cirka 1400 medlemmar och är därmed också kontaktförbund vid Uppsala universitet. SULF Uppsala är den lokala SULF-föreningen vid Uppsala universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Uppsala universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Uppsala universitet.

Besöksadress: 
Gula Villan, Engelska parken, Thunbergsvägen 7

Postadress:
SULF/Uppsala
Box 533
751 21 Uppsala

Ombudsman vid Uppsala universitet:
Anna Eklund, 070-796 3741, 08-505 836 41, e-post

SULF-ordförande:
Cajsa Bartusch, 018-471 30 25 e-post

Aktuellt:

Styrelse SULF Uppsala, vald vid årsmötet 12 december 2017

SULF/Uppsalas styrelse 2018

Ny ordförande
Cajsa Bartusch
Forskare, Inst f teknikvetenskap

Viceordförande
Eric Stempels
Forskare, Inst f fysik och astronomi

Ordinarie ledamöter
Karin Stensjö, univ.lektor, Inst f kemi Ångström
Ellen Matlok-Ziemann, forskningskoordinator, Inst f ped, did och utb.studier
Haro de Grauw, doktorand, Inst f kvinnors och barns hälsa
Per Sundman, univ.lektor, Inst f teologi
Malin Östman, kurssamordnare, Inst f geovetenskap
Erik Falk, univ.lektor, Inst f nordiska språk

Suppleanter (med närvaro och yttranderätt vid samtliga möten)
Ann-Kristin Lindberg, univ.adjunkt, Företagsekonomiska inst.
Camilla Ekwall, univ.adjunkt, Inst f neurovetenskap
Jean Pettersson, univ.lektor, Inst f kemi BMC
Carin Östman, univ.lektor, Inst f nordiska språk
Henrik Jonsson, doktorand, Inst f farmaci
Roland Kostic, univ.lektor, Historiska inst
Petra Eriksson, univ.adjunkt, Konstvetenskapliga inst
Christer.Geisler, univ.lektor, Engelska inst

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?