SULF/GU är den lokala SULF-föreningen vid Göteborgs universitet. Vi verkar för att lärare, forskare och doktorander skall får bättre villkor. Vi ordnar debatter, seminarier och kurser samt ger råd till våra medlemmar. Vi arbetar långsiktigt för att våra medlemmar skall få bättre villkor.

SULF:s representanter lämnar endast generell information. För ärenden som berör förhållanden med din arbetsgivare kan du direkt kontakta de förtroendevalda som ansvarar för din fakultet vid Göteborgs universitet. På Saco-S webbplats hittar du kontaktuppgifter till dina lokala förtroendevalda.

Vill du komma i kontakt med oss på SULF?

  • Ordförande SULF/GU: Fredric Gunve
  • Besöksadress:
    Karl Gustavsgatan 12B
    411 25 Göteborg

Årsmöte

SULF/GU höll sitt årsmöte 23 februari.

Dagordning (pdf)
Verksamhetsberättelse (pdf)
Verksamhetsplan och budget (pdf)
Valberedningens förslag (pdf)
Motion (pdf)

Stadgar SULF GU

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}