Sök efter:

SULF vid Umeå universitet

SULF-föreningen i Umeå, SULF/Umeå

SULF/Umeå har för närvarande ca 1300 medlemmar. Vi är därmed det största Saco-S-förbundet vid universitetet. SULF/Umeå är den lokala SULF-föreningen vid Umeå universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Saco-S-medlemmar vid Umeå universitet.

Behöver du hjälp kontaktar du saco@umu.se. Saco-S-rådet har en hemsida med information om dess verksamhet, den hittar du här.

Kontaktpersoner SULF/Umeå

Per Lundgren, ordförande (per.lundgren@umu.se)
Berit Bergström, (berit.bergstrom@umu.se)
Peter Franck, sekreterare (peter.franck@umu.se)

Här finns vi

SULF/Umeå har ett lokalt kansli gemensamt med Saco-S-rådet och beläget i Akademiska Hus, ingång T, Artediegränd 4.

Årsmöte 2024 SULF/Umeå

Årsmötet äger rum den 15 februari. Handlingar och kallelse hittar du nedan. Kallelsen skickas också ut till alla medlemmar anställda vid Umeå universitet.

Ordförande
Per Lundgren

Styrelseledamöter
Berit Bergström
Majid Ebrahimi
Peter Franck
Johan Holm
Carina Keskitalo
Håkan Lindkvist

Suppleanter
Inger Ekman
Anna Gustafsson
Mikael Wiberg
Felicia Lundstedt

Professorsföreningen i Umeå - en del av SULF/Umeå

Professorsföreningen i Umeå är en delförening till SULF/Umeå och har representation från alla Umeå Universitets fakulteter samt SLU Umeås skogsfakultet (den SLU-fakultet som är placerad i Umeå). Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen.

Kontaktperson professorsföreningen

Carina Keskitalo, ordförande (carina.Keskitalo@umu.se)

Årsmöte 2024 professorsföreningen

Årsmötet hålls i Universitetsklubben i Universum onsdag den 12 juni kl. 15.30 (till ca 16.30). Alla SULF-anslutna professorer vid Umeå universitet är inbjudna att närvara vid årsmöte samt samkväm på kvällen, dit också emeritiprofessorernas förening är inbjuden. I samband med årsmötet hålls kl. 17.00 i Universitetsklubben ett seminarium som är öppet för alla, där Cathrine Norberg, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet, talar om undervisning i förändring. Välkomna!

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2024
Verksamhetsplan 2025

 

Professorsföreningen i Umeå håller regelbundet öppna träffar till vilka alla professorer bjuds in (även de som inte är SULF-anknytna). Som talare brukar till exempel ny rektor bjudas in efter rektorsbyte, och bland annat har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat vid flera tillfällen. Under de senaste åren har till exempel UKÄ:s generaldirektör och utredare i KI-skandalen presenterat vid föreningens årsmöte i juni.

Något seminarium per år brukar hållas i samverkan med Umeå emeritiförening, som etablerades 1999 och nystartade 2010-2011 med nya stadgar. Emeritiföreningen är inte en SULF-förening utan fristående men har samverkan med Umeå professorsförening. Som professorsföreningen Umeå täcker även emeritiföreningen in alla fakulteter: föreningen har också representant i Umeå professorsförening vilket skapar integration mellan dessa. Emeritiföreningen har bland annat framgångsrikt drivit frågor om en miniminivå för emeritiresurser, vilken togs 20 februari 2018 som ett rektorsbeslut (”Handläggningsordning för ställning som anknuten professor emeritus/emerita” vid Umeå Universitet).

“Att bevaka professors-professionen; att värna om forskningsbaserad undervisning och handledning samt kvalitetssäkrad forskning; att vidare hävda värdet av en kollegial styrning och ledning; att bevaka och verka för tillämpningen av ett transparant och rättssäkert rekryteringssystem vid akademiska tjänstetillsättningar vid Umeå universitet, likväl som när ledningsuppdrag utses; samt att värna om och verka för den akademiska friheten.” (Professorsföreningen i Umeå Verksamhetsberättelse 2017/2018)

Professorsföreningen i Umeå var också generellt representerad i den nationella professorsföreningen under den tid den existerade, och ledamöter deltog bland annat i arbetet med rapporten “Ingen tid för forskning” samt samarbetet mellan nationell nivå och olika lokala akademier och professorsföreningar.  Se gärna film eller kortversion av seminariet “Ingen tid för forskning – om forskningens förutsättningar”som genomfördes i samband med att rapporten släpptes.

Kalendarium 2024

Inbjudan till seminarier skickas ut per mail till alla medlemmar. Även de som inte är medlemmar i SULF är välkomna. Tag gärna med dig en intresserad kollega.

DatumTidPlatsRubrik/ämneArrangör
Fredag 2 februari12.00-13.30WebinarPostdoc – in Sweden and abroadSULF
Torsdag 15 februari15.15Triple HelixSULF/Umeå årsmöteSULF/Umeå
Fredag 23 februari12.00-13.00Triple HelixProrektor Katrine Riklund, Umeå universitet, talar om arbetet i universitets nya strategiska råd för främjande av god forskningssed.Prof. För. och SULF/Umeå
Fredag 23 februari13.30Styrelsemöte Saco-S-rådet och SULF/Umeå
Tisdag 12 mars12.00-13.45WebbinariumPension – finns det ett liv efter jobbet?Prof. För. och SULF/Umeå
Torsdag 14 mars12.00-13.00Triple HelixUlf Dalnäs, Göteborgs universitet, talar om sitt arbete med Högskoleläckan och dess jubileumswebinarium om akademisk frihetProf. För. och SULF/Umeå
Onsdag 20 mars13.30Styrelsemöte Saco-S-rådet och SULF/Umeå Professorsförening medverkarSULF/Umeå
Onsdag 10 april12.00-13.30WebbinariumAtt vara doktorand - doktoranders villkor och rättigheterSULF
Onsdag 17 april12.00-13.00Triple HelixMats Alvesson :”om frågor runt akademisk frihet!”Prof. För. och SULF/Umeå
Tisdag 23 april15.15Styrelsemöte Saco-S-rådet och SULF/Umeå
Tisdag 7 maj13.15Styrelsemöte Saco-S-rådet och SULF/Umeå
Onsdag 8 maj12.00-13.00Triple HelixShirin Ahlbäck Öberg, Uppsala universitet, talar om akademisk frihet, bland annat utifrån sitt arbete för SULFProf. För. och SULF/Umeå
Onsdag 15 maj12.00-13.30WebbinariumAnställnings- och kollektivavtalsförmånerSULF
Torsdag 23 maj15.15Saco-S rådets årsmöte
Onsdag 12 juniÅrsmöte professorsföreningen
Fredag 14 juni11.30Styrelsemöte Saco-S-rådet och SULF/Umeå
Onsdag 28 augusti15.15Saco/SULF styrelsemöte
Tisdag 3 september12.00-13.00WebbinariumOm lön och löneförhandlingar
Torsdag 21 november12.00-13.00StockholmSULF:s kongressSULF