SULF.se / SULF:s föreningar / SULF Umeå universitet

SULF Umeå universitet

SULF/Umeå har för närvarande ca 1200 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet. SULF/Umeå är den lokala SULF-föreningen vid Umeå universitet och ingår i Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Saco-S-rådet är den lokala parten vid alla förhandlingar vid myndigheten och representerar alla Sacomedlemmar vid Umeå universitet.

Avsnitt i den här artikeln

SULF/Umeå har ett lokalt kansli gemensamt med Saco-S-rådet och beläget i Akademiska Hus, ingång T.

På kansliet finns ombudsman Berit Bergström, 08-505 836 38, 090-786 53 65, e-post

Välkommen på årsmöte den 8 februari. Läs mer här.

Styrelse SULF Umeå

Barbro Biström, ordförande
Per Lundgren, vice ordförande
Inger Ekman, sekreterare
Håkan Lindkvist
Ingmarie Mellenius
Jenny Sullivan Hellgren
Louise Rönnqvist
Carina Keskitalo

Suppleanter:
Anna Sjödin
Peter Franck
Elin Granholm

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?