Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Kongress 2024

Den 21-22 november 2024 är det SULF-kongress på Courtyard by Marriott i Stockholm.
Ombud till SULF:s kongress utses av SULF:s lokalföreningar samt SULF:s doktorandförening. Föreningarna anmäler ombuden till SULF:s kansli senast den 31 augusti 2024.

Motionera till SULF:s kongress

Som SULF-medlem har du rätt att motionera, det vill säga, begära behandling vid kongress av visst ärende, till SULF:s kongress.  Motioner kan handla om allt från förbundets utbildnings- eller forskningspolitiska ställnings­taganden till önskemål om konkret förbundsverksamhet.  Motioner som du vill få behandlad vid SULF:s kongress 2024 måste inkomma till SULF:s kansli senast 31 augusti 2024. Du kan använda formuläret nedan eller mejla din motion direkt till SULF:s förbundssekreterare Maria Mattiasson.

Möjlighet att motionera tillkommer också SULF:s lokalföreningar, lokala delföreningar och SULF:s doktorandförening.

  1. Vad vill jag förändra och vilken förändring skulle jag vilja se?
  2. Vem äger makt att skapa förändring?
  3. Hur förklara jag problemområdet där jag vill se förändring på ett sätt så det är lätt för andra att förstå varför det är viktigt att prioritera?
  4. Hur formulerar jag mitt beslutsförslag (att-satsen) så att den är lätt för kongressen att säga ja till?
  5. Vill jag vara ensam motionär eller kan jag få med mig fler som avsändare (exempelvis flera kollegor eller kanske hela lokala SULF-föreningen)?

Ibland är det givande att kunna titta tillbaka på de motioner som skickats in till tidigare kongresser. Det kan både ge inspiration och energi såväl som möjlighet att se om frågan du vill motionera kring har varit uppe tidigare.

Till kongressen 2021 inkom 51 motioner. Du kan se kongressens beslut i kongressprotokollet.

1 SULF/Lund Omröstningar vid SULFs kongress skall endast kräva majoritet av närvarande ledamöter
2 SULF/ Linköping och SULF/Uppsala Att leva som man lär – om de interna demokratiska processerna
3 SULF/Lund Mer facklig samverkan inom högskolan, mindre konkurrens!
4 SULF Uppsala Synliggöra nyttan med fackligt arbete och höja fackets anseende
5 SULF/ Linköping och SULF/Uppsala Förutsättningar för effektiv rekrytering del 1 – tydliga mål och stöd till lokalföreningar
6 SULF/ Linköping och SULF/Uppsala Förutsättningar för effektiv rekrytering del 2 – en bredare verktygslåda
7 SULF/Lund GDPR får inte bli ett hinder i rekryteringsarbetet!
8 SULF/Lund Bottom up!
9 SULF/Umeås professorsförening Öka möjligheterna att engagera sig på lokal bas
10 Åsa Morberg SULF – ett förbund även för seniora forskare
11 SULF/BTH Det självklara förbundet för alla verksamma inom högskolan, eller?
12 SULF/Umeå Utökat förbundsråd 2022/23
13 SULF/Uppsala For a more diverse and international Union
14 SULF/Uppsala Support for language flexibility
15 SULF:s doktorandförening Strengthen SULF’s legal services and member support in relation to employment and migration issues
16 SULF/Lund SULF behöver en miljöpolicy!
17 SULF/Linköping Konkreta verksamhetsrapporter till medlemmar!
18 SULF Stockholm Uppvärdera lokalföreningarnas hemsidor
19 SULF/Lund Förstärk SULFs engagemang i frågan om akademisk frihet även på en internationell nivå!
20 SULF/Karlstad Hur fria är basanslagen?
21 SULF/Umeå och Professorsförening Säkrad kollegialitet vid beredning av förändringsförslag och beslut – även i ärenden som initieras utanför linjen
22 SULF:s doktorandförening Representation of doctoral candidates in internal decision-making processes at their institutions
23 SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening Rättvis och rättssäker antagning till forskarutbildning, del 1 stärk kollegiets inflytande på forskarutbildningen
24 SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening Rättvis och rättssäker antagning till forskarutbildning, del 2 beslut om antagning och anställning som doktorand ska kunna överklagas
25 SULF/Uppsala SULF’s position on immigration-law reforms
26 SULF/Stockholm En bättre arbetssituation för postdoktorer och unga forskare
27 SULF/Uppsala Alla doktorander ska ha en anställning från första dagen
28 SULF/Uppsala Stipendier får inte användas istället för lön
29 SULF/Uppsala Stöd för doktorander i ämnes- och institutionsövergripande miljöer, inklusive industridoktorander
30 SULF:s doktorandförening Best practices in Individual Study Plans
31 SULF:s doktorandförening Right to prolongation for doctoral candidates holding elected positions within SULF
32 SULF/Mittuniversitetet Roller och förväntningar lokalt centralt inskickad
33 SULF/Uppsala Arbetslivet efter corona
34 SULF/Umeå Befordran
35 SULF/Karlstad Arbetsvillkor för första linjens chefer
36 SULF/Umeå Ansvarsförsäkring för chefer
37 SULF/Uppsala Stöd till medlemmar i chefsposition
38 SULF:s doktorandförening Mental health problems: a hazard in the work environment
39 SULF:s doktorandförening Employer accountability for the work environment of researchers, teachers, and doctoral candidates
40 SULF/Karlstad Arbetstidsvillkor inom högskole- och universitetsvärlden
41 Åsa Arping Rättvisande tjänsteplanering för lärare
42 SULF/Umeå Återgång efter sjukdom
43 SULF/Uppsala Minimera möjligheterna till tidsbegränsade anställningar inom akademien
44 SULF/Lund Facklig samverkan över alla branscher!
45 SULF Umeå Utköp inom staten
46 SULF/Mittuniversitetet RALS enligt RALS-T
47 SULF/Lund Lönesättningen skall ta hänsyn till hela den bredd av arbetsuppgifter som finns inom akademin!
48 SULF/Mittuniversitetet Värdesätta fackligt arbete enligt RALS-T
49 SULF/Lund Verka för att 4 kapitlet 10 § i Högskoleförordningen avvecklas!
50 SULF/Mittuniversitetet Villkorsavtal T för våra medlemmar
51 SULF/Lund Stoppa urholkningen av de sociala avgifterna!