Sök efter:

Kongress 2024

Den 21-22 november 2024 är det SULF-kongress på Courtyard by Marriott i Stockholm.

Nominera till SULF:s förbundsstyrelse!

Som SULF-medlem har du rätt att nominera, det vill säga föreslå, vem som ska inneha förtroendeuppdrag i SULF under nästa kongressperiod. Detta inkluderar uppdrag som ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen, ledamöter i arvodesnämnden och SULF:s förtroendemannarevisor.

Den du föreslår måste också vara SULF-medlem och bör vara tillfrågad. Du är varmt välkommen att nominera dig själv!

Sista nomineringsdag 1 mars 2024.

Har du frågor hör av dig direkt till SULF:s valberedning.

Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ och uppdraget varar från kongressen november 2024 till kongressen november 2027. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets strategiska frågor, inklusive verksamhet och ekonomi. Som styrelseledamot arbetar du för hela medlemskårens intressen och frågor.

Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter och 5 suppleanter. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som består av förbundets ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Som ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen deltar du på ca 5 förbundsstyrelsemöten per år och ägnar därutöver tid åt inläsning av handlingar inför dessa möten.

Förbundsstyrelsen har svenska som arbetsspråk och förutsätter förmåga att följa diskussioner samt ta del av handlingar på svenska. Diskussionsinlägg och inspel kan dock göras på engelska.

Uppdraget i förbundsstyrelsen är i grunden ett ideellt uppdrag. Men som statligt anställd har du enligt Villkorsavtal-T förmånen att kunna nyttja upp till tio dagars ledighet med bibehållen lön för centralfackligt uppdrag. För icke statligt anställda ledamöter och suppleanter gäller särskilda villkor.

Arvodesnämnden utses av kongressen och fattar beslut om arvoden till förbundets förtroendevalda. Nämnden består av tre ledamöter varav en är sammankallande i valberedningen. För detta uppdrag är lång erfarenhet i förbundet meriterande och det är en fördel att ha erfarenhet av SULF:s förbundsstyrelse.

Uppdraget i arvodesnämnden är i grunden ett ideellt uppdrag. Men som statligt anställd har du enligt Villkorsavtal-T förmånen att kunna nyttja upp till tio dagars ledighet med bibehållen lön för centralfackligt uppdrag. För icke statligt anställda ledamöter och suppleanter gäller särskilda villkor.

Förbundet har två revisorer med personliga ersättare. En revisor med ersättare är auktoriserad revisor. Den andra revisorn med ersättare är förtroendemannarevisor. Samtliga väljs av ordinarie kongress för tiden till och med nästa ordinarie kongress. För detta uppdrag är lång erfarenhet i förbundet meriterande och det är en fördel att ha erfarenhet av SULF:s förbundsstyrelse.

Uppdraget som förtroendemannarevisor är i grunden ett ideellt uppdrag. Men som statligt anställd har du enligt Villkorsavtal-T förmånen att kunna nyttja upp till tio dagars ledighet med bibehållen lön för centralfackligt uppdrag. För icke statligt anställda ledamöter och suppleanter gäller särskilda villkor.