Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

SULF:s kongress 2018

SULF:s kongress är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder var tredje år. Den består av 101 kongressombud som tillsamman beslutar om förbundets verksamhet för de kommande åren. Bland annat fattas beslut om verksamhetsinriktning för de närmaste tre åren och väljer förbundsstyrelse.

Fler bilder från senaste kongressen hittar du här.

Tema kritisk kraft

Temat för 2018 års kongress var ”kritisk kraft”. Universitetslärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen genom att i samspel med omvärlden verka som en kritisk kraft i samhället. SULF valde därför att lyfta fram just kritisk kraft som kongresstema.

Kongressprotokoll 2018

Här hittar du protokollet från kongressen 2018.

Handlingar till kongressen

Alla SULF-medlemmar, föreningar och sektioner har rätt att skriva motioner till SULF:s kongress. Inför SULF:s kongress 2018 har 43 motioner inkommit.

mer information kommer strax

Nr Avsändare Ämne
1 SPF Professionsföreningar och dessas representation
2 SUAF Utöka antalet sektioner
3 SPF Tydliggör professionernas roll
4 SULF/Lunds universitet Medveten eller omedveten hierarkisk sammansättning
av förbundsstyrelsen
5 SULF/Stockholms universitet Stärk lokalföreningarnas arbete
6 SULF/Uppsala universitet Synliggöra nyttan med fackligt arbete och höja fackets anseende
7 SULF/Umeå universitet Stöd vid överklagande av anställningsbeslut
8 SULF/Göteborgs universitet Likabehandlingsutbildning av förtroendevalda
9 SULF/Uppsala universitet Akademiskt ledarskap
10 SULF/Mälardalens högskola Rekrytering ordna en aktivitet årligen för erfarenhetsutbyte
11 SULF/Mälardalens högskola Bättre information behövs om samtliga doktorander
antagna vid universitet och högskolor
12 SULF/Mälardalens högskola Registerinformation till lokalföreningarna
13 SULF/Göteborgs universitet Hantering av gruppen forskare
14 SULF/Lunds universitet Konkretisering av SULF som professionsförbund
15 SULF/Göteborgs universitet Prioritering av lika rättigheter och möjligheter
16 SULF/Linköpings universitet Akademins frihet
17 SULF/Uppsala universitet Lärosätenas frihet och oberoende
18 SULF/Lunds universitet Lärarundantaget är hotat
19 SULF/Lunds universitet Forskares villkor
20 SULF/Uppsala universitet Administrativa uppdrag ska delas av samtliga kollegor
21 SULF/Uppsala universitet Forskares och adjunkters legitimitet i fakultetskollegiet
22 SULF/Uppsala universitet Höj basanslagen – ett rättssäkerhetsperspektiv
23 SULF/Linköpings universitet Digital arbetsmiljö
24 SULF/Uppsala universitet Psykosocial arbetsmiljö
25 SULF/Umeå universitet Ökad delaktighet vid införandet/utvecklande av
administrativa system
26 SULF/Södertörns högskola IT-relaterade administrativa arbetsuppgifter
27 SULF/Umeå universitet Minska lärares administrativa arbetsuppgifter
28 SULF/Uppsala universitet Nej till centralisering av löneadministration
29 SULF/Mälardalens högskola Aktivitetsbaserade arbetsplatser
30 SULF/Södertörns högskola Terminstider och periodindelning
31 SULF/Uppsala universitet Terminsindelningen
32 SULF/Södertörns högskola Översyn av arbetstidsavtal
33 SULF/Uppsala universitet Tjänstgöringsplaner
34 SULF/Högskolan Dalarna Tid och premiering ifråga om samverkan med det
omgivande samhället
35 SULF/Mälardalens högskola Förhandlingsordning/samverkansavtal –
erfarenheter behöver samlas in och typavtal tas fram
36 SULF/Lunds universitet Tryggare karriärvägar för unga forskare inom akademin
37 SULF/Umeå universitet Omförhandla omställningsavtalet
38 SULF/Uppsala universitet Internationaliseringen med avseende på
tvåspråkigheten i organisation, dokument, utbildning
39 SULF/Mälardalens högskola Kombination av arbete och föräldraskap/anhörigvård
40 SULF/Umeå universitet Sjukpenning vid sjukdom
41 SULF/Lunds universitet Lönebildning vid högskolor och universitet
42 SULF/Linköpings universitet Jämlika doktorandlöner
43 SULF/Högskolan Dalarna Ny modell för lönesättning
44 SULF/Mittuniversitetet Praktikplatser för nyanlända och Moderna beredskapsjobb

 

Förbundsstyrelse 2019-2021

Förbundsordförande
Mats Ericson Professor
KTH
Industriell arbetsvetenskap Omval
1:e vice ordförande
Helén Persson  Adjunkt
Lunds universitet
Historia  Omval
2:e vice ordförande
Håkan Lindkvist Universitetslektor
Umeå universitet
Matematisk statistik Omval
3:e vice ordförande
Anna Ilar Doktorand
Karolinska institutet
Epidemiologi Nyval
Lars Abrahamsson Biträdande lektor
Luleå tekniska universitet
Elektriska energisystem Omval
Annika Blekemo Universitetsadjunkt
Stockholms universitet
Juridik Omval
Mattias Collin Universitetslektor
Lunds universitet
Infektionsmedicin Nyval
Haro De Grauw Doktorand
Uppsala universitet
Neurovetenskap Nyval
Maria Hammond Forskare
Uppsala universitet
Cell- och molekylärbiologi Nyval
Kristina Hildebrand Universitetslektor
Högskolan i Halmstad
Engelska Nyval
Ummis Jonsson Universitetsadjunkt
Mittuniversitetet
Socialt arbete Omval
Carina Keskitalo Professor
Umeå universitet
Statsvetenskap Omval
Krzysztof Marciniak Universitetslektor
Linköpings universitet
Matematik Omval
Mats Nilsson Universitetslektor
Karlstads universitet
Kulturgeografi och turism Omval
Marie-Louise Österlind Universitetslektor
Högskolan i Kristianstad
Psykologi Omval

 

 

1:e suppleant
Eva-Lotta Runesson Institutionskoordinator
Blekinge Tekniska Högskola
Datalogi och datorsystemteknik Nyval
2:e suppleant
Håkan Alm Universitetslektor
Högskolan i Borås
Informationsteknologi Nyval
3:e suppleant
Maria Savela Universitetsadjunkt
Högskolan i Gävle
Folkhälsovetenskap Nyval
4:e suppleant
Michael Le Duc Universitetslektor
Mälardalens högskolan
Företagsekonomi Nyval
5:e suppleant
Megan Case Universitetsadjunkt
Högskolan Dalarna
Pedagogik Nyval

 

 

Kongressombud

Mandatfördelningen till SULF:s kongress görs, i enlighet med SULF:s stadgar, på den lokala SULF-föreningens medlemsantal vid årsskiftet. För mer information om beräkningsgrunden se § 11 i SULF:s stadgar.

 

 

SULF-förening Antal mandat
SULF/Beckmans Designhögskola 1
SULF/Blekinge tekniska högskola 2
SULF/Chalmers 2
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola 2
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan 0
SULF/Göteborgs universitet 7
SULF/Högskolan Dalarna 2
SULF/Högskolan i Borås 2
SULF/Högskolan i Gävle 2
SULF/Högskolan i Halmstad 2
SULF/Högskolan i Jönköping 2
SULF/Högskolan i Skövde 2
SULF/Högskolan Kristianstad 2
SULF/Högskolan Väst 2
SULF/Karlstads universitet 3
SULF/Karolinska Institutet 4
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan 3
SULF/Linköpings universitet 5
SULF/Linnéuniversitetet 3
SULF/Luleå tekniska universitet 2
SULF/Lunds universitet 10
SULF/Malmö universitet 3
SULF/Mittuniversitetet 2
SULF/Mälardalens högskola 2
SULF/Röda korsets högskola 1
SULF/Stockholms universitet 9
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet 5
SULF/Södertörns högskola 2
SULF/Umeå universitet 6
SULF/Uppsala universitet 8
SULF/Örebro universitet 3
Summa 101
Förnamn Efternamn Lärosäte
Thomas Magnusson Beckmans Designhögskola
Eva-Lotta Runesson Blekinge tekniska högskola
Mikael Åsman Blekinge tekniska högskola
Reimond Emanuelsson Chalmers Tekniska högskola
Lars Andersson Ersta Sköndal Bräcke högskola
Audur Magnúsdóttir Göteborgs universitet
Catrine Forssén Göteborgs universitet
Ivar Armini Göteborgs universitet
Klas Eriksson Göteborgs universitet
Maja Pelling Göteborgs universitet
Maria Danielsson Göteborgs universitet
Mikael Brisslert Göteborgs universitet
André Leblanc Högskolan Dalarna
Michail Tonkonogi Högskolan Dalarna
Håkan Alm Högskolan i Borås
Rebecca Gmoser Högskolan i Borås
Maria Savela Högskolan i Gävle
Niklas Rothpfeffer Högskolan i Gävle
Bengt Kjellgren Högskolan i Halmstad
Mikael Sandberg Högskolan i Halmstad
Afrouz Behboudi Högskolan i Skövde
Erling Emsfors Högskolan Kristianstad
Pia Petersson Högskolan Kristianstad
Anna Lindholm Karlstads universitet
Martin Österling Karlstads universitet
Nadja Neumann Karlstads universitet
Lukas Löfling Karolinska Institutet
Anita Utterström Linköpings universitet
Carine Signoret Linköpings universitet
David Rule Linköpings universitet
Veronika Brodin Linköpings universitet
Wolfgang Schmidt Linköpings universitet
Daina Dagis Luleå tekniska universitet
Pär Sundén Luleå tekniska universitet
Adam Brenthel Lunds universitet
Anders Rydlöv Lunds universitet
Bodil Sjögreen Lunds universitet
Elin Folkesson Lunds universitet
Göran Anderson Lunds universitet
Kristina Nilsson Lunds universitet
Marie Hoen Lunds universitet
Mattias Collin Lunds universitet
Ann-Mari Campbell Malmö universitet
Lina Corter Malmö universitet
Nils Andersson Malmö universitet
Gertrud Olauzon Mittuniversitetet
Jokka Flaming Mittuniversitetet
Eva Nordlander Mälardalens högskola
Michael Le Duc Mälardalens högskola
Anqi Lindblom Alm Stockholms universitet
Gabriella Höstfält Stockholms universitet
Ingrid Lander Stockholms universitet
Mona Hverven Stockholms universitet
Anders Ullholm Södertörns högskola
Astrid Haugland Södertörns högskola
Mikael Palmgren Tekniska högskolan i Jönköping
Barbro Biström Umeå universitet
Charlott Nyman Umeå universitet
Jenny Hellgren Umeå universitet
Johan Pålsson Umeå universitet
Per Lundgren Umeå universitet
Per Boström Umeå universitet
Cajsa Bartusch Uppsala universitet
Ellen Matlok-Ziemann Uppsala universitet
Eric Stempels Uppsala universitet
Erik Falk Uppsala universitet
Gustav Malmborg Uppsala universitet
Haro de Grauw Uppsala universitet
Karin Stensjö Uppsala universitet
Per Sundman Uppsala universitet
Petra Eriksson Uppsala universitet

Frågor och svar om kongress

Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. Den går att jämföra med Sveriges riksdag, det vill säga: det är valda ombud som fattar beslut i olika frågor. Kongressperioden är tre år. Till varje kongress utses ombud, totalt 101 stycken. Ombuden utses av SULF:s lokalföreningar och antalet mandat baseras på respektive förenings medlemsantal. Procedurerna på en kongress kan ibland verka lite oöverskådliga, men förhoppningsvis kan denna lilla lathund underlätta så att kongressen blir en positiv möjlighet att diskutera intressanta och viktiga frågor med andra och tillsammans fatta beslut om förbundets framtid.

Som alltid blir en kongress mer lättöverskådlig med lite förberedelser. Eftersom du som kongressombud företräder hela din förening så är det alltid bra att diskutera olika frågor som kommer upp på kongressen med andra i styrelsen eller andra i föreningen. Så här kan du och föreningens övriga kongressombud förbereda ert deltagande:

• Diskutera de motioner och propositioner som inkommit till kongressen. Fundera på förbundsstyrelsens förslag till beslut och diskutera hur du ställer dig till dessa.
• Besluta vad du tycker, och gör korta anteckningar. Det är många beslut att ta ställning till och det är därför bra att anteckna som stöd för minnet.
• Om du vill att kongressen ska fatta ett annat beslut än det föreslagna, förbered argument och yrkanden så att du inte måste hitta på dem på stående fot.
• Om du tror att det kommer att bli diskussioner om någon fråga där du har en tydlig uppfattning, förbered även den.
• Diskutera gärna inom styrelsen och med kongressombud från andra föreningar för att hitta meningsfränder. Detta ger er större möjligheter att få igenom er fråga.

Inför kongressen läggs ett antal olika dokument och beslutsunderlag fram och det är inte alltid självklart att veta vad som används till vad. Därför är det bra att försöka skilja på 1. motioner/propositioner och 2. rapporter (till exempel årsredovisningar, verksamhetsberättelser och andra rapporter).

Motioner och propositioner är förslag till beslut. Det är dessa som bestämmer vad förbundet ska tycka och göra under nästa mandatperiod.

Rapporterna är till för att kongressen ska kunna fastställa att förbundsstyrelsen gjort det man skulle. Det innebär att kongressen inte kan ändra i dem. Kongressen kan godkänna dem och lägga dem till handlingarna eller – om de är gravt missvisande – besluta att inte godkänna dem. Du och de andra kongressombuden använder rapporterna för att bestämma om ni vill bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Du kan dessutom använda dem för att avgöra om du vill rösta på att de som kandiderar till omval.
Det kongressen formellt gör med rapporterna är att lägga dem till handlingarna. De aktiva besluten kommer när kongressombuden på grundval av rapporterna fattar beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och väljer en ny styrelse.

I förbundets stadgar föreskrivs vilka frågor kongressen måste behandla. Det är dokument som handlar om förbundets ekonomi och verksamhet den senaste kongressperioden, samt förslag till budget, medlemsavgift och styrelse för den kommande perioden. Dessutom kan medlemmar, lokalföreningar, sektionsstyrelser och förbundsstyrelse inkomma med förslag till andra beslut som borde fattas av kongressen.

Förslag som kommer från föreningar, sektionsstyrelser eller enskilda medlemmar kallas motioner.

Förslag som kommer från förbundsstyrelsen kallas propositioner.

Eftersom kongressen har 101 ombud kan inte alla beslut diskuteras i plenum. I stället bereds besluten av utskott. Ett utskott är en grupp kongressombud som diskuterar frågorna mer i detalj. Utskottets uppgift är att föreslå (”hemställa”) vad kongressen ska besluta. Varje utskott har ett antal motioner och eventuellt några propositioner att diskutera.

I utskottet, eller vid utskottssammanträdet som det kallas, får utöver kongressombuden också representanter för förbundsstyrelsen närvara. Dessutom bistår förbundets tjänstemän som sekreterare och ibland som föredragande. Det förekommer också att personer som valberedningen föreslagit ska väljas till förbundsstyrelsen närvarar under utskottsdiskussionerna. Det är enbart kongressombuden som har rösträtt. Övriga närvarande har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Det ingår i förbundsstyrelsens uppgift att förbereda förslag till beslut för inkomna motioner; om de ska bifallas, avslås eller anses besvarade. Du och de andra kongressombuden är helt fria att hålla med, argumentera emot eller föreslå helt egna förslag till beslut.

Arbetet i utskotten består i att du och de andra ombuden diskuterar om ni vill följa förbundsstyrelsens förslag till beslut eller om ni hellre vill föreslå att kongressen beslutar i enlighet med motionärens förslag till beslut. Ibland – om förbundsstyrelsen föreslagit bifall till motionen – är det helt enkelt samma sak.

Om utskottet bestämmer sig för att förkasta både förbundsstyrelsens och motionärernas förslag och i stället föreslå ett helt eget förslag till beslut så måste detta förslag formuleras och dokumenteras i utskottets protokoll. Utskottsprotokollet blir sedan grund för besluten och diskussionen i plenum.

I utskotten använder man vanligen handuppräckning för att begära ordet. I plenum är det mer formellt, så man får lämna en lapp med sitt namn på till presidiet när man vill tala. Så gör man därför att det då är enkelt att se till att talarna får ordet i rätt ordning.

Ett förslag kallas för ett yrkande. I utskotten formuleras yrkandena oftast muntligt, men i plenum skriftligt. Det beror på att ordföranden måste kunna upprepa yrkandet korrekt i beslutsprocessen, framför allt om två eller flera förslag till beslut står emot varandra.