Universitetsläraren

SULF:s medlemstidning Universitetsläraren utkommer med sex nummer om året. SULF:s medlemmar får tidningen som en medlemsförmån. Tidningen är ett ledande organ för den högskolepolitiska diskussionen i Sverige, tillika ett viktigt annonsorgan inom högskoleområdet. Tidningens material finns på universitetslararen.se

Universitetsläraren är SULF:s medlemstidning. Papperstidningen kommer med sex nummer om året och SULF:s medlemmar får tidningen som medlemsförmån. Tidningen är det ledande organet för den högskolepolitiska diskussionen i Sverige, tillika ett viktigt annonsorgan inom högskoleområdet.