SULF.se / SULF:s föreningar / SULF:s doktorandförening SDF

SULF:s doktorandförening SDF

SULF:s doktorandförening, SDF, är sektionen för doktorander inom fack- och professionsförbundet SULF. SDF jobbar aktivt för att förbättra villkor för doktorander vid svenska universitet.

Om SDF

SDF företräder cirka 3 450 doktorander genom att bevaka bland annat regler, villkor, jämställdhet och kvalitet på forskarutbildningen. Våra aktiviteter har fastställts i vår verksamhetsplan. Under 2017 har SDF ett extra fokus på anställningsvillkor och karriärvägar. Ordförande för SDF är Megan Case som valdes vid årsmötet i november 2017.

Som SULF-medlem får du möjlighet att engagera dig och jobba aktivt fackligt och på så sätt påverka lokala förhållanden. Du får också tillgång till SULF:s medlemsjour. Där kan du få personlig hjälp för att kunna orientera dig i högskolevärldens djungel av lagar och förordningar. Som medlem får du tillgång till våra medlemsförmåner, inklusive lönestatistik, försäkringar och prenumerationer samt informativa sammanställningar av regelverken kring postdok, forskarutbildning och föräldraledighet. Du får dessutom tidningen Universitetsläraren, nyhetsbrev och facklig service utomlands.

Gilla oss gärna på Facebook!

Styrelsen för SDF 2017/2018

Styrelsen valdes vid årsmötet i november 2017. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller information som du tror att du kan vara av intresse för SDF.
Du kan kontakta oss via vår gemensamma mejladress.

Valberedning

Jeanette Lindberg (sammankallande), Göteborgs universitet, e-mail

Constanze Ackermann-Boström

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?