SULF.se / SULF:s föreningar / SULF Lunds universitet

SULF Lunds universitet

Avsnitt i den här artikeln

Välkommen till SULF vid Lunds universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt ger råd och stöd till våra medlemmar. SULF Lund är en del av Saco-S-rådet vid Lunds universitet. Saco-S är de som förhandlar med arbetsgivaren och de representerar alla Saco-medlemmar vid Lunds universitet. Om du vill ha hjälp med förhandling eller arbetsgivarkontakt är det i första hand Saco-S du ska kontakta. Här hittar du kontaktuppgifter. Ange Lunds universitet i rullisten Kontakta dina lokala fackliga företrädare.

SULF Lund har för närvarande drygt 2800 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet.

SULF Lunds kansli

SULF Lund har ett lokalt kansli tillsammans med Saco-S och vi finns på Lilla Gråbrödersgatan 1 B i Lund.

Besöksadress: L:a Gråbrödersg 1 B, Lund
Postadress: L:a Gråbrödersg 1 B, 222 22 Lund
Internpost: Hämtställe 29

Styrelsen

SULF Lund styrelse 2017

Namn E-post Nyval/omval Funktion i SULF styrelsen
Agnes Borg agnes.borg@lux.lu.se Nyval Ordförande
Helen Persson helen.persson@hist.lu.se Nyval Vice ordf.
Erika Söderstjerna erika.soderstjerna@saco-s.lu.se Nyval Sekreterare
Göran Anderson goran.anderson@saco-s.lu.se Omval Kassör
Fredrik Edman fredrik.edman@innovation.lu.se Omval Ledamot
Lars-Åke Lööv lars-ake.loov@saco-s.lu.se Omval Ledamot
Kristina Nilsson kristina.nilsson@mek.lth.se Omval Ledamot
Anders Rydlöv anders.rydlov@mhm.lu.se Omval Ledamot
Mattias Collin mattias.collin@med.lu.se Omval Ledamot
Ulf Zander ulf.zander@hist.lu.se Omval Ledamot 
Martin Andersson martin.andersson@energy.lth.se Omval Ledamot 
Bengt Simonsson bengt.simonsson@iea.lth.se Omval Ledamot 
Bodil Sjögreen bodil.sjogreen@biol.lu.se Omval  Suppleant
Christian Häthén christian.hathen@jur.lu.se Omval  Suppleant
Rune Nilsson rune.nilsson@med.lu.se Omval  Suppleant
Mats Cedervall mats.cedervall@eit.lth.se Omval Suppleant
Victoria Höög victoria.hoog@fil.lu.se Omval Suppleant
Ann-Sofie Albrekt ann-sofie.albrekt@saco-s.lu.se Nyval Suppleant
Vakant   Suppleant

 

Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?