Sök efter:

SULF/Lunds universitet

Välkommen till SULF vid Lunds universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt ger råd och stöd till våra medlemmar.

Kontakta dina lokala fackliga företrädare

SULF Lund har ett lokalt kansli tillsammans med Saco-S.

Saco-S Lunds universitet

Adam Brenthel

Ordförande i Saco-S-rådet Lunds universitet, Lunds universitet

Brian Thorsbro

Ordförande i SULF-föreningen, Lunds universitet
Nyheter från SULF/Lunds universitet

SULF Lunds nya styrelse

2 februari 2024

Akademisk frihet kräver trygga lärosäten

24 mars 2021
Nyheter från Universitetsläraren

Universitetspersonal stöttar propalestinska protester

13 juni 2024

Åtalsanmälan mot omstridd avhandling utan etiktillstånd

20 december 2023

Lärosätena lägger allt mer på vetenskaplig publicering

15 juni 2023