Välkommen till SULF vid Lunds universitet! Vår lokala SULF-förening verkar för att medlemmarna ska få goda arbetsvillkor. Vi ordnar föredrag om intressanta frågor samt ger råd och stöd till våra medlemmar. SULF Lund är en del av Saco-S-rådet vid Lunds universitet. Saco-S är de som förhandlar med arbetsgivaren och de representerar alla Saco-medlemmar vid Lunds universitet. Om du vill ha hjälp med förhandling eller arbetsgivarkontakt är det i första hand Saco-S du ska kontakta. Här hittar du kontaktuppgifter. Ange Lunds universitet i rullisten Kontakta dina lokala fackliga företrädare.

SULF Lund har för närvarande drygt 2800 medlemmar. Vi är därmed det största Sacoförbundet vid universitetet.

Årsmöte 2023

SULF Lunds kansli

SULF Lund har ett lokalt kansli tillsammans med Saco-S och vi finns på Lilla Gråbrödersgatan 1 B i Lund.

Besöksadress: L:a Gråbrödersg 1 B, Lund
Postadress: L:a Gråbrödersg 1 B, 222 22 Lund
Internpost: Hämtställe 29

Styrelsen

SULF Lund styrelse 2023

Ordförande:
Brian Thorsbro

Vice ordförande:
Mattias Collin

Ledamöter:
Magnus Pålsson
Elin Ying Yan
Linus Zhang
Jonas Algers
Devrim Göktepe-Hultén
Valeria Lukkari
Ashfaque Memon
Dominic Mealy
Marina Andersson
Claudia Di Matteo
Fredrik Edman
Mo Hamza (suppleant)
Liang Zhao (suppleant)
Martin Andersson (suppleant)
Haro De Grauw (suppleant)

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}