Sök efter:

SULF Lunds nya styrelse

Nyhet

SULF Lund har haft årsmöte och den nya styrelsen är vald. Välkommen säger vi till nya och gamla styrelsemedlemmar! Klicka här och scrolla ned till formuläret för att kontakta dem.

Ordförande
Brian Thorsbro

Vice ordförande
Mattias Collin

Ledamöter
Marina Andersson
Claudia Di Matteo
Fredrik Edman
Devrim Göktepe-Hultén
Mo Hamza
Valeria Lukkari
Dominic Mealy
Ashfaque Memon
Ana Nordberg
Magnus Pålsson
Elin Ying Yan

Suppleanter
James White
Magdalena Dziaczkowska
Chunli Zhao
Aysegul Sirakaya

Nyheter från SULF/Lunds universitet