Nyhetsarkiv

Här hittar du nyheter som är intressanta för dig som jobbar vid Lunds universitet.

Akademisk frihet kräver trygga lärosäten

Den akademiska friheten är just nu föremål för debatt. Vi noterar att politiker från olika håll har tydliga uppfattningar om…
Nyhet
24 mars 2021

Den hemska historien om Linnéa Taylors uppgång och fall

Läs Aftonbladets artikel om lundaforskaren som avskedades för forskningsfusk; Den hemska historien om Linnéa Taylors uppgång och fall Avskedandet av…
Nyhet
2 januari 2021

Debattinlägg: ”Lunds universitets rektor chikanerar välmeriterade och erfarna personer när han påstår att de inte kan göra sitt jobb på grund av oförmåga att värdera bevis.”

Sydsvenskan – SULF omnämns i replik: Debattinlägg: ”Lunds universitets rektor chikanerar välmeriterade och erfarna personer när han påstår att de…
Nyhet
24 maj 2020

Debatt: ”Står universiteten över lagen om anställningsskydd? Lunds universitet visar bristande respekt.”

SULF i Sydsvenskan:  Debattinlägg: ”Står universiteten över lagen om anställningsskydd? Lunds universitet visar bristande respekt.” Samma debattartikel: Helsingborgs dagblad
Nyhet
10 maj 2020

Forskare avskedas på oklara grunder – rättssäkerheten hotas

  Rättssäkerheten hotas när Lunds universitet ställer sig över lagen om anställningsskydd. Lunds universitet vägrar rätta sig efter en dom…
Nyhet
7 maj 2020

Universitetsläraren: Lunds universitet trotsar dom i Arbetsdomstolen

Läs artikeln i Universitetsläraren: Lunds universitet trotsar dom i Arbetsdomstolen
Nyhet
7 maj 2020

Avskedad forskare får sitt fall prövat i Arbetsdomstolen

SULF stämmer Lunds universitet till Arbetsdomstolen, AD, för avskedet av en forskare som fällts för oredlighet i forskning. SULF anser…
Nyhet
13 maj 2019

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena…
Nyhet
3 maj 2018

Stängningen av Lunds universitet kan ha kostat miljoner

Tryggheten gick i första hand när Lunds universitet stängdes den 12 oktober efter hot. Men åtgärden kostade. Sannolikt miljontals kronor,…
Nyhet
22 oktober 2015

Remissvar: Innovationsstödsutredningen

Ert dnr U2012/3279/F Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och får anföra följande. Sammanfattning…
Nyhet
31 oktober 2012