Kontakta oss

Det är till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna som du i första hand ska vända dig med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna nedan.

Kontakta dina lokala fackliga företrädare

Pär Engsheden

Ordförande i Akademikerföreningen, Beckmans Designhögskola

Mikael Åsman

Ordförande i Saco-S-föreningen, Blekinge Tekniska Högskola
0455-385720, 0708-47 87 13 saco@bth.se
Bild på Eva-Lotta Runesson

Lotta Runesson

Blekinge Tekniska Högskola, Ordförande i SULF-föreningen Blekinge Tekniska högskola, institutionskoordinator, ledamot

Peter Hellqvist

Ordförande i Saco-S föreningen, Chalmers tekniska högskola

Jan Swenson

Ordförande i SULF-föreningen, Chalmers tekniska högskola

Johan Österberg

SULF:s kontaktperson, Försvarshögskolan

Johan Österberg

Kontaktperson för Saco-S-föreningen, Försvarshögskolan

Kerstin Hamrin

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)

Maja Pelling

Ordförande i Saco-S-rådet, Göteborgs universitet

Fredric Gunve

Ordförande i SULF-föreningen, Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm School of Economics

Akademikerföreningen Union, Handelshögskolan i Stockholm

Michail Tonkonogi

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan Dalarna

André Leblanc

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan Dalarna

Martin Behre

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Borås
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen Högskolan i Borås, lektor, ledamot
033-435 45 62, 0761-881 118 hakan.alm@hb.se
Bild på Maria Savela

Maria Savela

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen Högskolan i Gävle, adjunkt, Högskolan i Gävle

Rickard Melkersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Halmstad

Matts Skagshöj

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Halmstad

Thomas Cyron

Ordförande i Saco-S-föreningen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Jönköping

Frida Liabäck

Hälsohögskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping

Mikael Gustafsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

Sofia Nodén

Högskoleservice Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
036-10 10 37 sofia.noden@ju.se

Mikael Palmgren

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, ordförande i Saco-S på JTH och JU, adjunkt Högskolan i Jönköping, suppleant

Angelica Lindlöf

Ordförande i Saco-S, Högskolan i Skövde

Kajsa Nalin

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Skövde

Gloria Håkansson

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Högskolan Kristianstad

Tobias Arvemo

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Högskolan Väst

Uwe Raffalski

Ordförande i Saco-S-föreningen, Institutet för rymdfysik (IRF)

Niklas Edberg

SULF:s kontaktperson Uppsala, Institutet för rymdfysik (IRF)
018-471 59 04 ne@irfu.se

Urban Brändström

SULF:s kontaktperson Kiruna, Institutet för rymdfysik (IRF)

Martin Österling

Ordförande i Saco-föreningen och SULF-föreningen, Karlstads universitet

Torkel Falkenberg

Ordförande i Saco-S-föreningen, Karolinska Institutet

Johanna Enger

Kontaktperson Saco-S-föreningen, Konstfack

Åsa Andersson

Kontaktperson i Saco-S-föreningen, Kungl. Konsthögskolan

Bengt Stark

Ordförande i Saco-S-föreningen, Kungl. Musikhögskolan

Charlotte Hurdelbrink

Ordförande i Saco-S-föreningen , Kungl. Tekniska högskolan (KTH)

Saco-S Linköping

David Rule

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, lektor Linköpings universitet, suppleant

Jan Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Linnéuniversitetet
0470-70 82 25, 073-765 9 456 jan.andersson@lnu.se Webbsida

Maria Bergström

Ordförande SULF-föreningen, Linnéuniversitetet
kjell johansson

Kjell Johansson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen LTU, Luleå tekniska universitet

Saco-S Lunds universitet

Adam Brenthel

Ordförande i Saco-S-rådet Lunds universitet, Lunds universitet

Brian Thorsbro

Ordförande i SULF-föreningen, Lunds universitet

Rebecka Johansson

Ordförande i Saco-S rådet, Malmö universitet

Nils Andersson

Kontaktperson, SULF-föreningen, Malmö universitet

Elisabeth Christiansson

Kontakt Akademikerförening, Marie Cederschiöld högskola
Bild på Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen Mittuniversitetet, adjunkt, ledamot

Saco-S Mälardalens universitet

Bild på Michael Le Duc

Michaël Le Duc

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Mälardalens universitet, lektor, ledamot

Henrik Alfredsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Nordiska Afrikainstitutet
018-471 52 84, 070-167 96 84 henrik.alfredsson@nai.uu.se

Mia Kraft

Ordförande i SULF-föreningen, Röda Korsets Högskola

Anna Hedman

ordförande i Saco-S-föreningen, Skolforskningsinstitutet

Ayman Obeid

Ordförande i Akademikerföreningen, Sophiahemmet Högskola

Saco-S Stockholms konstnärliga högskola

Ulf Hellerstedt

SULF:s kontaktperson, Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Ingrid Lander

Ordförande Saco-S, Stockholms universitet

Stephan Baraldi

SULF-föreningen, Stockholms universitet

Maja Reizenstein

Ordförande i Saco-S-rådet, Sveriges lantbruksuniversitet

Anders Ullholm

Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen, Södertörns högskola
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

förbundsstyrelse, 1:e vice ordförande, ordförande i Saco-S-rådet Umeå universitet, lektor
Saco-S-rådets webbsida:

Per Lundgren

Ordförande i SULF-föreningen:, Umeå universitet

Robert Malmgren

Ordförande i Saco-S-rådet, Uppsala universitet

Josef Pallas

Ordförande i SULF-föreningen, Uppsala universitet

Petra Eriksson

Campus Gotland, Ordförande i Saco-S föreningen samt kontaktperson, Uppsala universitet

Nikolai Scherbak

Ordförande i Saco-S-föreningen , Örebro universitet
Kontakta SULF

Sanna Wolk

förbundsstyrelse, förbundsordförande, professor KTH
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

förbundsstyrelse, 1:e vice ordförande, ordförande i Saco-S-rådet Umeå universitet, lektor
Saco-S-rådets webbsida:
Bild på Helen Persson

Helén Persson

förbundsstyrelse, 2:e vice ordförande, biträdande lektor Lunds universitet
Bild på Haro de Grauw

Haro de Grauw

förbundsstyrelse, 3:e vice ordförande, doktorandombudsman, Lunds universitet
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen Högskolan i Borås, lektor, ledamot
033-435 45 62, 0761-881 118 hakan.alm@hb.se

Magnus Gram

förbundsstyrelse, Ledamot, forskare Lunds universitet

Claes Granmar

förbundsstyrelse, Ledamot, lektor Stockholms universitet

Kristin Halverson

förbundsstyrelse, Ledamot, Data Steward koordinator på KTH

Kristina Hildebrand

förbundsstyrelse, Avdelningschef, Högskolan Dalarna, ledamot
Bild på Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen Mittuniversitetet, adjunkt, ledamot
Bild på Michael Le Duc

Michaël Le Duc

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Mälardalens universitet, lektor, ledamot
Bild på Mats Nilsson.

Mats Nilsson

förbundsstyrelse, ledamot, lektor, Karlstads universitet
Bild på Eva-Lotta Runesson

Lotta Runesson

Blekinge Tekniska Högskola, Ordförande i SULF-föreningen Blekinge Tekniska högskola, institutionskoordinator, ledamot

Mikael Wiberg

förbundsstyrelse, Ledamot, professor Umeå universitet

Auður Magnúsdóttir

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Göteborgs universitet

Louise Bringselius

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Lunds universitet

David Rule

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, lektor Linköpings universitet, suppleant

Mikael Palmgren

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, ordförande i Saco-S på JTH och JU, adjunkt Högskolan i Jönköping, suppleant

Monika Berg

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Örebro universitet

SULF:s kansli

Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm
08-505 836 00 växel kansli@sulf.se
Öppettider: måndag – fredag 08.30–16.30 (sommartid 15 maj - 31 aug 08.30–15.30) Organisationsnummer 802004-1649.

Abdi Isse

Ekonomi- och enhetschef infrastruktur, kansli
08-505 836 14 ai@sulf.se

Alice Törnlund

ombudsman, kansli
08-505 836 34 at@sulf.se
Bild på Anders Jinneklint

Anders Jinneklint

Universitetsläraren, chefredaktör och ansvarig utgivare, kansli
08-505 836 13 aj@sulf.se

Anna Ekenberg

ombudsman, kansli
0850583616 ae@sulf.se

Anna Lundgren

ombudsman (national officer), kansli
08-505 836 22 al@sulf.se

Antonia Ribbing

ombudsman, kansli
08- 50583620 ar@sulf.se
Bild på Carolina Öhrn.

Carolina Öhrn

förbundsjurist, kansli
08-505 836 29 co@sulf.se

Catrine Folcker

ombudsman (national officer) Göteborg, kansli
08-505 836 10 cfo@sulf.se

Cecilia Lindh

kanslisamordnare/ekonomi , kansli
08-505 836 33 cl@sulf.se

Jon Stenbeck

kommunikationschef, kansli
08-505 836 15 js@sulf.se

Josefina Åsén

kommunikation/ekonomi, kansli
telefon 08-505 836 18 ja@sulf.se

Katarina Haage

medlemsregisteransvarig, kansli
08-505 836 28 kh@sulf.se

Karin Åmossa

samhällspolitisk chef/FD/ Head of Policy and International Affairs/PhD/, kansli
08-505 836 19 ka@sulf.se

Krister Fält

medlemsregister, IT-samordning, kansli
08-505 836 23 kf@sulf.se

Lars Geschwind

Förbundsdirektör, kansli
08-505 836 44 lg@sulf.se

Linus Hellerstedt

reporter Universitetsläraren, kansli
08-505 836 38 lh@sulf.se

Lotta Kamm

organisationssekreterare, kansli
08-505 836 12 lok@sulf.se

Malin Engström

ombudsman, kansli
08-505 836 17 me@sulf.se

Mari Willart

ombudsman (national officer) , kansli
08-505 836 26 mw@sulf.se

Maria Mattiasson

förbundssekreterare, kansli
08-505 836 37 mm@sulf.se

Marielle Nakunzi

chef för enheten för profession och villkor (Head of negotiations department), förhandlingschef privat och landstingskommunal sektor, kansli
08-50583621 mn@sulf.se

Michael Svedemar

ombudsman (national officer) Malmö, kansli
08-505 836 35 ms@sulf.se

Mikael Brisslert

ombudsman, kansli
08-50583636 mb@sulf.se

Robert Andersson

förhandlingschef statlig sektor, kansli
08-505 836 27 ra@sulf.se

Sara Paulson Nykäsenoja

kommunikatör, kansli
08-505 836 25 spn@sulf.se

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), kansli
08-505 836 30, 070-796 36 30 uh@sulf.se

SULF:s medlemsregister

Medlemsregistret hjälper bland annat till med medlemsregisterfrågor, medlemsavgifter och in- och utträden.
08-505 836 00 menyval 2 medlem@sulf.se
Telefontid vardagar 9.00 -11.30

SULF:s medlemsrådgivning

Medlemsrådgivningen svarar på allmänna och principiella arbetsrättsliga frågor. Om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor, arbetsmiljö eller behöver förhandlingshjälp ska du kontakta din lokala Saco-S förening. Se hela listan över lokala fackliga företrädare ovan.
08-505 836 00 menyval 1 radgivning@sulf.se
Telefontid vardagar 9.00 -11.30

Jon Stenbeck

kommunikationschef, kansli
08-505 836 15 js@sulf.se

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), kansli
08-505 836 30, 070-796 36 30 uh@sulf.se

Konstantin Golpayegani

Ordförande, SULF:s doktorandförening

SULF:s medlemsrådgivning

Medlemsrådgivningen svarar på allmänna och principiella arbetsrättsliga frågor. Om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor, arbetsmiljö eller behöver förhandlingshjälp ska du kontakta din lokala Saco-S förening. Se hela listan över lokala fackliga företrädare ovan.
08-505 836 00 menyval 1 radgivning@sulf.se
Telefontid vardagar 9.00 -11.30

SULF:s medlemsregister

Medlemsregistret hjälper bland annat till med medlemsregisterfrågor, medlemsavgifter och in- och utträden.
08-505 836 00 menyval 2 medlem@sulf.se
Telefontid vardagar 9.00 -11.30

Idag regleras de flesta frågor som rör dina anställningsvillkor i lokala kollektivavtal. Dessa är framförhandlade lokalt av den lokala Saco-S-föreningen. Allt för att man ska kunna ta hänsyn till de lokala förhållandena så långt det är möjligt. Därför ska du alltid vända dig till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Om du kontaktar det centrala kansliet kommer du troligen att uppmanas att kontakta just dina företrädare på din arbetsplats. Därför så ska du alltid kontakta de lokala företrädarna för bästa service.

Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna ovan.

Exempel på frågor som hanteras av den lokala Saco-S-föreningen:

  • Löner
  • Arbetstider
  • Anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö
  • Förhandlingshjälp
  1. Saco-S: SULF är kontaktförbund för Saco-S-råd och -Saco-S-föreningar vid flertalet universitet och högskolor.
  2. SULF-förening: SULF har egna lokalföreningar vid flertalet lärosäten. Dessa föreningar är intresseföreningar som har som huvuduppgift att bevaka och driva universitetslärarnas professionsfrågor.
  3. Förbundskansliet: frågor av mer speciell karaktär, till exempel medlemsrådgivning, press, medlemskap, avgifter, avier, förbundstidningen Universitetsläraren, pensioner, utredningar med mera.