Sök efter:

Kontakta oss

Det är till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna som du i första hand ska vända dig med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna nedan.

Kontakta dina lokala fackliga företrädare

Pär Engsheden

Ordförande i Akademikerföreningen, Beckmans Designhögskola

Mikael Åsman

Ordförande i Saco-S-föreningen, tf ordförande i SULF-föreningen, Blekinge Tekniska Högskola
0455-385720, 0708-47 87 13 saco@bth.se

Peter Hellqvist

Ordförande i Saco-S föreningen, Chalmers tekniska högskola

Jan Swenson

Ordförande i SULF-föreningen, Chalmers tekniska högskola

Henrik Hannfors

Ordförande i Akademikerföreningen, Enskilda Högskolan i Stockholm

Niklas Wikström

Ordförande i Saco-S-föreningen, Försvarshögskolan

Kerstin Hamrin

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)

Maja Pelling

Ordförande i Saco-S-rådet, Göteborgs universitet

Fredric Gunve

Ordförande i SULF-föreningen, Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm School of Economics

Akademikerföreningen Union, Handelshögskolan i Stockholm

Marie Tapper

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan Dalarna

André Leblanc

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan Dalarna

Martin Behre

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Högskolan i Borås
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

förbundsstyrelse, ledamot, lektor Högskolan Borås
033-435 45 62, 0761-881 118 hakan.alm@hb.se
Bild på Maria Savela

Maria Savela

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen Högskolan i Gävle, adjunkt, Högskolan i Gävle

Rickard Melkersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Halmstad

Märtha Pastorek Gripson

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Halmstad

Thomas Cyron

Ordförande i Saco-S-föreningen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Jönköping

Frida Liabäck

Hälsohögskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping

Mikael Gustafsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

Sofia Nodén

Högskoleservice Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
036-10 10 37 sofia.noden@ju.se

Mikael Palmgren

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, ordförande i Saco-S på JTH och JU, adjunkt Högskolan i Jönköping, suppleant

Angelica Lindlöf

Ordförande i Saco-S, Högskolan i Skövde

Malin Tholson Karlsson

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Skövde

Gloria Håkansson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan Kristianstad

Vesa Leppänen

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan Kristianstad

Tobias Arvemo

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Högskolan Väst

Uwe Raffalski

Ordförande i Saco-S-föreningen, Institutet för rymdfysik (IRF)

Niklas Edberg

SULF:s kontaktperson Uppsala, Institutet för rymdfysik (IRF)
018-471 59 04 ne@irfu.se

Urban Brändström

SULF:s kontaktperson Kiruna, Institutet för rymdfysik (IRF)

Martin Österling

Ordförande i Saco-föreningen och SULF-föreningen, Karlstads universitet

Torkel Falkenberg

Ordförande i Saco-S-föreningen, Karolinska Institutet

Annica Lindkvist

Ordförande i SULF-föreningen, Karolinska Institutet

Johanna Enger

Ordförande Saco-S-föreningen, Konstfack

Åsa Andersson

Kontaktperson i Saco-S-föreningen, Kungl. Konsthögskolan

Bengt Stark

Ordförande i Saco-S-föreningen, Kungl. Musikhögskolan

Charlotte Hurdelbrink

Ordförande i Saco-S-föreningen , Kungl. Tekniska högskolan (KTH)

Saco-S Linköping

David Rule

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, lektor Linköpings universitet, suppleant

Jan Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Linnéuniversitetet
0470-70 82 25, 073-765 9 456 jan.andersson@lnu.se Webbsida

Maria Bergström

Ordförande SULF-föreningen, Linnéuniversitetet

Joanna Hübinette

Ordförande i Saco-S-föreningen, Luleå tekniska universitet

Lars Bäckström

Ordförande SULF-föreningen, Luleå tekniska universitet

Saco-S Lunds universitet

Adam Brenthel

Ordförande i Saco-S-rådet Lunds universitet, Lunds universitet

Brian Thorsbro

Ordförande i SULF-föreningen, Lunds universitet

Rebecka Johansson

Ordförande i Saco-S rådet, Malmö universitet

Nils Andersson

Ordförande, SULF-föreningen, Malmö universitet

Elisabeth Christiansson

Kontakt Akademikerförening, Marie Cederschiöld högskola

Börje Norlin

Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen, Mittuniversitetet

Roger Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Mälardalens universitet
Bild på Michael Le Duc

Michaël Le Duc

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen vid Mälardalens universitet, lektor, ledamot

Henrik Alfredsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Nordiska Afrikainstitutet
018-471 52 84, 070-167 96 84 henrik.alfredsson@nai.uu.se

Mia Kraft

Ordförande i SULF-föreningen, Röda Korsets Högskola

Anna Hedman

ordförande i Saco-S-föreningen, Skolforskningsinstitutet

Monir Mazaheri

Ordförande i Akademikerföreningen, Sophiahemmet Högskola

Saco-S Stockholms konstnärliga högskola

Ulf Hellerstedt

SULF:s kontaktperson, Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Ingrid Lander

Ordförande Saco-S, Stockholms universitet

Stephan Baraldi

SULF-föreningen, Stockholms universitet

Maja Reizenstein

Ordförande i Saco-S-föreningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Oliver Moore

Ordförande i SULF-föreningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Anders Ullholm

Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen, Södertörns högskola
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

förbundsstyrelse, 1:e vice ordförande, ordförande i Saco-S-rådet Umeå universitet, lektor
Saco-S-rådets webbsida:

Per Lundgren

Ordförande i SULF-föreningen, Umeå universitet

Lars Madej

Ordförande i Saco-S-föreningen, Uppsala universitet

Michael Papenbrock

Ordförande i SULF-föreningen, Uppsala universitet

Petra Eriksson

Campus Gotland, Ordförande i Saco-S föreningen samt kontaktperson, Uppsala universitet

Nikolai Scherbak

Ordförande i Saco-S-föreningen, Örebro universitet

Monika Berg

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen Örebro universitet, lektor, suppleant
Kontakta SULF

Sanna Wolk

förbundsstyrelse, förbundsordförande, professor KTH
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

förbundsstyrelse, 1:e vice ordförande, ordförande i Saco-S-rådet Umeå universitet, lektor
Saco-S-rådets webbsida:
Bild på Helen Persson

Helén Persson

förbundsstyrelse, 2:e vice ordförande, biträdande lektor Lunds universitet
Bild på Haro de Grauw

Haro de Grauw

förbundsstyrelse, 3:e vice ordförande, doktorandombudsman, Lunds universitet
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

förbundsstyrelse, ledamot, lektor Högskolan Borås
033-435 45 62, 0761-881 118 hakan.alm@hb.se

Magnus Gram

förbundsstyrelse, Ledamot, forskare Lunds universitet

Claes Granmar

förbundsstyrelse, Ledamot, lektor Stockholms universitet

Kristin Halverson

förbundsstyrelse, Ledamot, Data Steward koordinator på KTH

Kristina Hildebrand

förbundsstyrelse, Avdelningschef, Högskolan Dalarna, ledamot
Bild på Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

förbundsstyrelse, ledamot, adjunkt, Mittuniversitetet
Bild på Michael Le Duc

Michaël Le Duc

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen vid Mälardalens universitet, lektor, ledamot
Bild på Mats Nilsson.

Mats Nilsson

förbundsstyrelse, ledamot, lektor, Karlstads universitet
Bild på Eva-Lotta Runesson

Lotta Runesson

förbundsstyrelse, Linnéuniversitetet, doktorand, ledamot

Mikael Wiberg

förbundsstyrelse, Ledamot, professor Umeå universitet

Auður Magnúsdóttir

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Göteborgs universitet

David Rule

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, lektor Linköpings universitet, suppleant

Mikael Palmgren

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, ordförande i Saco-S på JTH och JU, adjunkt Högskolan i Jönköping, suppleant

Monika Berg

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen Örebro universitet, lektor, suppleant

SULF:s kansli

Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm
08-505 836 00 växel kansli@sulf.se
Öppettider: måndag – fredag 08.30–16.30 (sommartid 15 maj - 31 aug 08.30–15.30) Organisationsnummer 802004-1649.

Abdi Isse

Ekonomi- och enhetschef infrastruktur, kansli
08-505 836 14 ai@sulf.se

Alice Törnlund

ombudsman, kansli
08-505 836 34 at@sulf.se
Bild på Anders Jinneklint

Anders Jinneklint

Universitetsläraren, chefredaktör och ansvarig utgivare, kansli
08-505 836 13 aj@sulf.se

Anna Ekenberg

ombudsman, kansli
0850583616 ae@sulf.se

Anna Lundgren

ombudsman (national officer), kansli
08-505 836 22 al@sulf.se

Annahita Yazdi

ombudsman, kansli
0850583646 ay@sulf.se

Antonia Ribbing

ombudsman, kansli
08- 50583620 ar@sulf.se

Catrine Folcker

ombudsman (national officer) Göteborg, kansli
08-505 836 10 cfo@sulf.se

Cecilia Lindh

kanslisamordnare/ekonomi , kansli
08-505 836 33 cl@sulf.se

Cecilia Westerlund

ombudsman, kansli
0850583647 cw@sulf.se

Claudia J Guala

förbundsjurist, kansli
0850583643 cg@sulf.se

Jacob Adamowicz

opinionsdrivande analytiker, kansli
0850583648 jad@sulf.se

Jon Stenbeck

kommunikationschef, kansli
08-505 836 15 js@sulf.se

Josefina Åsén

kommunikation/ekonomi, kansli
telefon 08-505 836 18 ja@sulf.se

Katarina Haage

medlemsregisteransvarig, kansli
08-505 836 28 kh@sulf.se

Karin Åmossa

samhällspolitisk chef/FD/ Head of Policy and International Affairs/PhD/, kansli
08-505 836 19 ka@sulf.se

Krister Fält

medlemsregister, IT-samordning, kansli
08-505 836 23 kf@sulf.se

Lars Geschwind

Förbundsdirektör, kansli
08-505 836 44 lg@sulf.se

Linus Hellerstedt

reporter Universitetsläraren, kansli
08-505 836 38 lh@sulf.se

Lotta Kamm

organisationssekreterare, kansli
08-505 836 12 lok@sulf.se

Malin Engström

ombudsman, kansli
08-505 836 17 me@sulf.se

Maria Mattiasson

förbundssekreterare, kansli
08-505 836 37 mm@sulf.se

Marielle Nakunzi

chef för enheten för profession och villkor (Head of negotiations department), förhandlingschef privat och landstingskommunal sektor, kansli
08-50583621 mn@sulf.se

Michael Svedemar

ombudsman (national officer) Malmö, kansli
08-505 836 35 ms@sulf.se

Mikael Brisslert

ombudsman, kansli
08-50583636 mb@sulf.se

René Wiltoft Möller

Ombudsman, kansli
08-505 836 45 rwm@sulf.se

Robert Andersson

förhandlingschef statlig sektor, kansli
08-505 836 27 ra@sulf.se

Sara Paulson Nykäsenoja

kommunikatör, kansli
08-505 836 25 spn@sulf.se

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), kansli
08-505 836 30, 070-796 36 30 uh@sulf.se

SULF:s medlemsregister

Medlemsregistret hjälper bland annat till med medlemsregisterfrågor, medlemsavgifter och in- och utträden.
08-505 836 00 menyval 2 medlem@sulf.se
Vecka 26-27, 29-30 och 32-33 har de öppet måndag, onsdag och fredag 9-11.30 både för telefon och mejl. Helt stängt vecka 28 och 31.

SULF:s medlemsrådgivning

Medlemsrådgivningen svarar på allmänna och principiella arbetsrättsliga frågor. Om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor, arbetsmiljö eller behöver förhandlingshjälp ska du kontakta din lokala Saco-S förening. Se hela listan över lokala fackliga företrädare ovan.
Vecka 26-33, endast tillgängliga via mejl.

Jon Stenbeck

kommunikationschef, kansli
08-505 836 15 js@sulf.se

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), kansli
08-505 836 30, 070-796 36 30 uh@sulf.se

Mohamed Al-Sabri

Ordförande, SULF:s doktorandförening

SULF:s medlemsrådgivning

Medlemsrådgivningen svarar på allmänna och principiella arbetsrättsliga frågor. Om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor, arbetsmiljö eller behöver förhandlingshjälp ska du kontakta din lokala Saco-S förening. Se hela listan över lokala fackliga företrädare ovan.
Vecka 26-33, endast tillgängliga via mejl.

SULF:s medlemsregister

Medlemsregistret hjälper bland annat till med medlemsregisterfrågor, medlemsavgifter och in- och utträden.
08-505 836 00 menyval 2 medlem@sulf.se
Vecka 26-27, 29-30 och 32-33 har de öppet måndag, onsdag och fredag 9-11.30 både för telefon och mejl. Helt stängt vecka 28 och 31.

Idag regleras de flesta frågor som rör dina anställningsvillkor i lokala kollektivavtal. Dessa är framförhandlade lokalt av den lokala Saco-S-föreningen. Allt för att man ska kunna ta hänsyn till de lokala förhållandena så långt det är möjligt. Därför ska du alltid vända dig till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Om du kontaktar det centrala kansliet kommer du troligen att uppmanas att kontakta just dina företrädare på din arbetsplats. Därför så ska du alltid kontakta de lokala företrädarna för bästa service.

Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna ovan.

Exempel på frågor som hanteras av den lokala Saco-S-föreningen:

  • Löner
  • Arbetstider
  • Anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö
  • Förhandlingshjälp
  1. Saco-S: SULF är kontaktförbund för Saco-S-råd och -Saco-S-föreningar vid flertalet universitet och högskolor.
  2. SULF-förening: SULF har egna lokalföreningar vid flertalet lärosäten. Dessa föreningar är intresseföreningar som har som huvuduppgift att bevaka och driva universitetslärarnas professionsfrågor.
  3. Förbundskansliet: frågor av mer speciell karaktär, till exempel medlemsrådgivning, press, medlemskap, avgifter, avier, förbundstidningen Universitetsläraren, pensioner, utredningar med mera.