SULF.se / Om SULF / Kontakta oss

Kontakta oss

Det är till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna  som du i första hand ska vända dig med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna nedan.

Idag regleras de flesta frågor som rör dina anställningsvillkor i lokala kollektivavtal. Dessa är framförhandlade lokalt av den lokala Saco-S-föreningen. Allt för att man ska kunna ta hänsyn till de lokala förhållandena så långt det är möjligt. Därför ska du alltid vända dig till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Om du kontaktar det centrala kansliet kommer du troligen att uppmanas att kontakta just dina företrädare på din arbetsplats. Därför så ska du alltid kontakta de lokala företrädarna för bästa service.

Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna nedan.

Exempel på frågor som hanteras av den lokala Saco-S-föreningen:

  • Löner
  • Arbetstider
  • Anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö
  • Förhandlingshjälp
  1. Saco-S: SULF är kontaktförbund för Saco-S-råd och -Saco-S-föreningar vid flertalet universitet och högskolor.
  2. SULF-förening: SULF har egna lokalföreningar vid flertalet lärosäten. Dessa föreningar är intresseföreningar som har som huvuduppgift att bevaka och driva universitetslärarnas professionsfrågor.
  3. Förbundskansliet: frågor av mer speciell karaktär, till exempel medlemsjour, press, medlemskap, avgifter, avier, förbundstidningen Universitetsläraren, pensioner, utredningar med mera.

SULF:s kansli

Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm, Kansli
08-505 836 00 växel kansli@sulf.se
Öppettider: måndag – fredag 08.30–16.30 (sommartid 15 maj - 31 aug 08.30–15.30) Organisationsnummer 802004-1649.
Kontakta dina lokala fackliga företrädare

Thomas Magnusson

Ordförande i SULF-föreningen, Beckmans Designhögskola
070-312 29 84 th.n.g.magnusson@gmail.com

Mikael Åsman

Ordförande i Saco-S-föreningen, Blekinge Tekniska Högskola
0455-385720 0708-47 87 13 mikael.asman@bth.se
Bengt Aspvall

Bengt Aspvall

Ordförande i SULF-föreningen vid Blekinge tekniska högskola, ledamot SULF:s förbundsstyrelse, professor, datalogi, Blekinge Tekniska Högskola
bengt.aspvall@bth.se

Jan Linder

Ordförande i Saco-S föreningen, Chalmers tekniska högskola
031-772 12 12 jan.linder@chalmers.se
Webbsida

Lars Bengtsson

Ordförande i SULF-föreningen, Chalmers tekniska högskola
031-772 84 41 labe@chalmers.se

Veronica Ekström

vice ordförande SULF-föreningen, Ersta Sköndal Bräcke högskola
076-636 51 32 Veronica.ekstrom@esh.se

Lars Andersson

Ordförande i SULF-föreningen, Ersta Sköndal Bräcke högskola
08-555 050 45 lars.andersson@esh.se

Ronnie Hjorth

Ordförande i Saco-S-föreningen, Försvarshögskolan
08-553 427 94 ronnie.hjorth@fhs.se

Peter Mattsson

SULF:s kontaktperson, Försvarshögskolan
08-553 426 14 peter.mattsson@fhs.se

Anna Ekenberg

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH
08-120 538 02 anna.ekenberg@gih.se

Catrine Folcker

Ordförande i Saco-S-rådet, Göteborgs universitet
031-786 27 68 0766-18 27 68 catrine.folcker@gu.se
Webbsida

Maja Pelling

Ordförande i SULF-föreningen, Göteborgs universitet
031-786 11 65 maja.pelling@gu.se
Webbsida

Cecilia Frietsch

Ordförande i Akademikerföreningen, Handelshögskolan i Stockholm
08-736 93 28 cecilia.frietsch@hhs.se
Christina Romlid

Christina Romlid

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen Högskolan Dalarna, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
023-77 82 92 cro@du.se
Webbsida

Håkan Alm

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Borås
033-435 45 62 0761-881 118 hakan.alm@hb.se

Gunnar Wramsby

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Borås
033-435 4152 gunnar.wramsby@hb.se

Maria Savela

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Högskolan i Gävle
026-64 84 96 maria.savela@hig.se

Kristina Hildebrand

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Högskolan i Halmstad
035-16 71 83 070-772 10 15 kristina.hildebrand@hh.se

Anders Adolfsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
036-10 12 06 0722-062 606 anders.adolfsson@ju.se

Brittmarie Jacobsson

Hälsohögskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
036-10 13 42 brittmarie.jacobsson@ju.se

Britt-Marie Leivik-Knowles

Högskolan för lärande och kommunikation Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
036-101453 britt-marie.leivik-knowles@ju.se

Olle Thegeby

Högskoleservice Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
036-10 10 36 olle.thegeby@hj.se

Mikael Palmgren

Tekniska Högskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping Ordförande i SULF-föreningen , Högskolan i Jönköping
036-10 16 47 mikael.palmgren@ju.se

Karin Kronberg

Ordförande i Saco-S-och SULF-föreningen, Högskolan i Skövde
0500-44 82 37 karin.kronberg@his.se

Erling Emsfors

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Högskolan Kristianstad
044-2503132 erling.emsfors@hkr.se

Tobias Arvemo

Ordförande Saco-S-föreningen, Högskolan Väst
tobias.arvemo@hv.se

Tobias Ekenstam

Ordförande SULF-föreningen, Högskolan Väst
0520-22 31 83 0733-97 51 66 tobias.ekenstam@hv.se

Gabriella Stenberg-Weiser

Ordförande i Saco-S-föreningen, Institutet för rymdfysik, IRF
0980--790 14 gabriella@irf.se

Urban Brändström

SULF:s kontaktperson Kiruna, Institutet för rymdfysik, IRF
0980-79126 urban.brandstrom@irf.se

Thomas Leyser

SULF:s kontaktperson Uppsala, Institutet för rymdfysik, IRF
018-471 59 41 thomas.leyser@irfu.se
Mats Nilsson

Mats Nilsson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Kau, ledamot av SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt och forskarstuderande i kulturgeografi och turism, Förbundsstyrelse
mats.nilsson@kau.se

Torkel Falkenberg

Ordförande i Saco-S-föreningen, Karolinska Institutet
070-618 38 68 torkel.falkenberg@ki.se

Hilde Altern

Lokal kontaktperson, Konstfack
08-450 41 76 hilde.altern@konstfack.se

Stina-Lena Kaarle

Lokal kontaktperson, Konstfack
08-450 41 16 stina-lena.kaarle@konstfack.se

Ulrika Rosengren-Gustafsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Kungl. Konsthögskolan
070-718 29 85 ulrika.gustafsson.rosengren@kkh.se

Eva Wedin

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF:s kontaktperson, Kungl. Musikhögskolan
070-758 82 91 eva.wedin@kmh.se

Anna-Karin Högfeldt

Ordförande i SULF-föreningen, Kungl. Tekniska högskolan, KTH
08-790 72 59 akhog@kth.se

Robert Andersson

Förhandlingschef statlig sektor, Kansli
08-505 836 27 ra@sulf.se

Saco-S Linköping

saco@liu.se
Webbsida
Krysztof Marciniak

Krzysztof Marciniak

Ordförande i Saco-S-rådet vid Linköpings universitet, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
011-36 33 20 krzysztof.marciniak@liu.se
Webbsida

David Rule

Ordförande i SULF-föreningen, Linköpings universitet
013-28 14 99 david.rule@liu.se
Webbsida

Åsa Rybo Landelius

Ombudsman (national officer) Linköping, Kansli
013-28 66 28, 08-505 836 34 sulf@liu.se
Webbsida

Jan Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Linnéuniversitetet
0470-70 82 25 073-765 9 456 jan.andersson@lnu.se
Webbsida

Eva Lundberg

Ordförande i SULF-föreningen, Linnéuniversitetet
0470-70 84 78 073-030 28 16 eva.lundberg@lnu.se

Daina Dagis

Ordförande i Saco-S-föreningen, Luleå tekniska universitet
0920-49 38 80 daina.dagis@ltu.se
Webbsida

Kjell Johansson

Ordförande i SULF-föreningen, Luleå tekniska universitet
0920-491529 kjell.johansson@ltu.se

Erika Söderstjerna

Ordförande i Saco-S-rådet Lunds universitet, Lunds universitet
erika.soderstjerna@saco-s.lu.se

Saco-S Lunds universitet

046-222 93 64 kansli@saco-s.lu.se
Webbsida

Lars-Åke Lööv

Ordförande i SULF-föreningen, Lunds universitet
046-222 84 64 lars-ake.loov@lth.lu.se
Webbsida

Ann-Mari Campbell

Ordförande i Saco-S rådet och ordförande i SULF-föreningen, Malmö universitet
040-665 74 37 ann-mari.campbell@mah.se

Lars P Nilsson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Mittuniversitetet
010-142 88 32 lars.p.nilsson@miun.se

Michael le Duc

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen:, Mälardalens högskola
021-10 14 02 michael.le.duc@mdh.se

Henrik Alfredsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Nordiska Afrikainstitutet
018-471 52 84 070-167 96 84 henrik.alfredsson@nai.uu.se

Mia Kraft

Ordförande i SULF-föreningen, Röda Korsets Högskola
08-587 516 58 mia.kraft@rkh.se

Robert Andersson

Kontaktperson på SULF, Skolforskningsinstitutet
08-505 836 27 ra@sulf.se

Agneta Wennman-Larsen

Ordförande i Akademikerföreningen: , Sophiahemmet Högskola
073-980 93 00 agneta.wennman-larsen@shh.se

Tuija Liikkanen

Kontaktperson, Stockholms konstnärliga högskola
08-49 400 646 070-425 58 24 tuija.liikkanen@uniarts.se

Ulf Hellerstedt

SULF:s kontaktperson, Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI
08-611 05 02 ulf.hellerstedt@smi.se

Ingrid Lander

Ordförande i Saco-S-rådet, Stockholms universitet
08-16 33 97 saco@saco.su.se
Webbsida
Annika Blekemo

Annika Blekemo

Ordförande i SULF-föreningen vid Stockholms universitet, 5:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt,interimistisk ordförande för SUAF, Förbundsstyrelse
Annika.Blekemo@juridicum.su.se
Webbsida
Webbsida

Lars Lundqvist

Ordförande i Saco-S-rådet, Sveriges lantbruksuniversitet
090-786 84 07 lars.lundqvist@slu.se
Webbsida

Anna Mårtensson

Ordförande i SULF-föreningen, Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 12 22 anna.martensson@slu.se

Antonia Ribbing

Ordförande i Saco-S-föreningen, Södertörns högskola
08- 608 40 96 antonia.ribbing@sh.se
Robert Sandberg

Robert Sandberg

Ordförande i SULF-föreningen Södertörns högskola, 4:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor i historia, Förbundsstyrelse
robert.sandberg@sh.se

Åke Viberg

SULF:s kontaktperson , Teologiska Högskolan Stockholm
08-564 357 18 ake.viberg@ths.se
Håkan Lindqvist

Håkan Lindkvist

Ordförande Saco-S-rådet Umeå universitet, 1:e vice ordförande SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, matematisk statistik, Förbundsstyrelse
hl@math.umu.se
Webbsida

Per Lundgren

Ordförande i SULF-föreningen:, Umeå universitet
090-786 96 70 per.lundgren@umu.se
Webbsida

Per Sundman

Ordförande i Saco-S-rådet:, Uppsala universitet
018-471 14 85 per.sundman@teol.uu.se
Webbsida

Cajsa Bartusch

Ordförande i SULF-föreningen, Uppsala universitet
018-471 30 25 Cajsa.Bartusch@angstrom.uu.se
Webbsida

Petra Eriksson

Campus Gotland, Ordförande i Saco-S föreningen samt kontaktperson, Uppsala universitet
0498 -108324 petra.eriksson@konstvet.uu.se

Åke Hultsten

Campus Gotland, Vice ordförande i Saco-S föreningen, Uppsala universitet
0498-299908 ake.hultsten@hgo.se

Christina Karlsson

Sammankallande i SULF-föreningen, Örebro universitet
019-30 36 52 christina.e.karlsson@oru.se

Jens Ekengren

Ordförande i Saco-S-föreningen , Örebro universitet
019-30 33 25 jens.ekengren@oru.se
Kontakta SULF
Mats Ericson

Mats Ericson

förbundsordförande, KTH, professor, Industriell arbetsvetenskap, Förbundsstyrelse
me@sulf.se
Håkan Lindqvist

Håkan Lindkvist

Ordförande Saco-S-rådet Umeå universitet, 1:e vice ordförande SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, matematisk statistik, Förbundsstyrelse
hl@math.umu.se
Webbsida
Lars-Åke Lööv

Lars-Åke Lööv

2:e vice ordförande SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt psykologi, Förbundsstyrelse
lars-ake.loov@saco.lu.se
Webbsida
Helen Persson

Helén Persson

3:e vice ordförande i SULF:s förbundsstyrelse, Lunds universitet, doktorand, Historia och adjunkt vid Högskolan Kristianstad, Förbundsstyrelse
helen.Persson@hist.lu.se
Lars Abrahamsson

Lars Abrahamsson

ledamot förbundsstyrelsen, Luleå Tekniska Universitet, biträdande universitetslektor, elkraftteknik, Förbundsstyrelse
lars.abrahamsson@ltu.se
Bengt Aspvall

Bengt Aspvall

Ordförande i SULF-föreningen vid Blekinge tekniska högskola, ledamot SULF:s förbundsstyrelse, professor, datalogi, Blekinge Tekniska Högskola
bengt.aspvall@bth.se
Christer Gardelli

Christer Gardelli

Ledamot SULF:s förbundsstyrelse, Luleå tekniska universitet, universitetsadjunkt, Juridik, Förbundsstyrelse
Christer.Gardelli@ltu.se
Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

Ledamot SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt Socialt arbete, Förbundsstyrelse
ummis.jonsson@miun.se
Webbsida
Jeanette Melin

Jeanette Melin

ledamot SULF:s förbundsstyrelse, assisterande forskare, RISE Research, Förbundsstyrelse
jeanette.melin@ri.se
Ingmarie Mellenius

Ingmarie Mellenius

ledamot SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, lingvistik, Umeå universitet, Förbundsstyrelse
ingmarie.mellenius@ling.umu.se
Krysztof Marciniak

Krzysztof Marciniak

Ordförande i Saco-S-rådet vid Linköpings universitet, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
011-36 33 20 krzysztof.marciniak@liu.se
Webbsida
Mats Nilsson

Mats Nilsson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Kau, ledamot av SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt och forskarstuderande i kulturgeografi och turism, Förbundsstyrelse
mats.nilsson@kau.se
Christina Romlid

Christina Romlid

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen Högskolan Dalarna, ledamot i SULF:s förbundsstyrelse, Förbundsstyrelse
023-77 82 92 cro@du.se
Webbsida
Magnus Gustavsson

Magnus Gustavsson

ledamot SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt, Stockholms universitet, företagsekonomi, Förbundsstyrelse
magnus.gustavsson@sbs.su.se
Marielouise Österlind

Marie-Louise Österlind

2:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor, Högskolan i Kristianstad, psykologi, Förbundsstyrelse
marie-louise.osterlind@hkr.se
Carina Keskitalo

Carina Keskitalo

3:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, professor, Umeå universitet. statsvetenskap, ordförande i SPF, SULF:s professorsförening, Förbundsstyrelse
carina.keskitalo@umu.se
Webbsida
Annika Blekemo

Annika Blekemo

Ordförande i SULF-föreningen vid Stockholms universitet, 5:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt,interimistisk ordförande för SUAF, Förbundsstyrelse
Annika.Blekemo@juridicum.su.se
Webbsida
Webbsida
Robert Sandberg

Robert Sandberg

Ordförande i SULF-föreningen Södertörns högskola, 4:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, universitetslektor i historia, Förbundsstyrelse
robert.sandberg@sh.se

SULF:s kansli

Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm, Kansli
08-505 836 00 växel kansli@sulf.se
Öppettider: måndag – fredag 08.30–16.30 (sommartid 15 maj - 31 aug 08.30–15.30) Organisationsnummer 802004-1649.
Adam Tiwe

Adam Tiwe

Ombudsman (national officer), Stockholm, Kansli
08-505 836 16 at@sulf.se

Anders Jinneklint

Universitetsläraren, chefredaktör och ansvarig utgivare, Kansli
08-505 836 13 aj@sulf.se

Annika Wahlström

förbundsjurist, Kansli
08-505 836 31 aw@sulf.se

Anna Eklund

Ombudsman (national officer) Uppsala, Kansli
018-471 19 95, 08-505 836 41 aek@sulf.se
Anna Lundgren SULF

Anna Lundgren

ombudsman (national officer), Stockholm, Kansli
08-836 36 22 al@sulf.se

Berit Bergström

Ombudsman (national officer) Umeå, Kansli
090-786 53 65, 08-505 836 38 bbe@sulf.se,

Carolina Öhrn

Förbundsjurist, Kansli
08-505 836 29 co@sulf.se
Caroline Hövik

Caroline Hövik

ombudsman/national officer, Kansli
08-505 836 39 ch@sulf.se

Cecilia Lindh

Internservice/ekonomi, Kansli
08-505 836 33 cl@sulf.se

Friedrich Heger

Ombudsman (national officer) Göteborg, Kansli
08-505 836 36 fh@sulf.se
Webbsida

Git Claesson Pipping

Förbundsdirektör, Kansli
08-505 836 11 gcp@sulf.se

Jan Gladh

Chef ombudsmannaenheten (Head of negotiations department), förhandlingschef privat och landstingskommunal sektor, Kansli
08-505 836 32 jg@sulf.se

Jon Stenbeck

kommunikationschef, Kansli
08-505 836 15 js@sulf.se

Josefina Åsén

Kommunikation/ekonomi, Kansli
telefon 08-505 836 18 ja@sulf.se

Katarina Haage

Medlemsregisteransvarig, Kansli
08-505 836 28 kh@sulf.se

Karin Berggren

Ekonomichef och chef för infrastrukturenheten, Kansli
08-505 836 14 kb@sulf.se

Karin Thorasdotter

ombudsman (national officer) Stockholm, Kansli
08-505 836 24 kt@sulf.se

Karin Åmossa

Chefsutredare/FD/ Head of Research and International Affairs/PhD/, Kansli
08-505 836 19 ka@sulf.se

Krister Fält

Medlemsregister, IT-samordning, Kansli
08-505 836 23 kf@sulf.se

Lotta Kamm

organisationssekreterare, Kansli
08-505 836 12 lok@sulf.se

Mari Willart

ombudsman (national officer) Stockholm, Kansli
08-505 836 26 mw@sulf.se

Maria Mattiasson

Organisations- och verksamhetsutvecklare (Organisation Development Officer), Kansli
08-505 836 37 mm@sulf.se

Michael Svedemar

Ombudsman (national officer) Malmö, Kansli
08-505 836 35 ms@sulf.se

Robert Andersson

Förhandlingschef statlig sektor, Kansli
08-505 836 27 ra@sulf.se

Sara Paulson Nykäsenoja

kommunikatör, Kansli
08-505 836 25 spn@sulf.se

Ulrika Herstedt

Pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), Kansli
08-505 836 30 070-796 36 30 uh@sulf.se

Åsa Rybo Landelius

Ombudsman (national officer) Linköping, Kansli
013-28 66 28, 08-505 836 34 sulf@liu.se
Webbsida

SULF:s medlemsjour

I medlemsjouren får du svar från någon av våra kunniga ombudsmän. Kontakta din lokala Saco-S förening om din fråga gäller arbetsförhållanden och lön vid ett specifikt lärosäte, se lokala fackliga företrädare. Observera att medlemsjouren bara är öppen för medlemmar. Var därför beredd att uppge ditt person- eller medlemsnummer, Medlemsjour
08-505 836 00 växel mailjouren@sulf.se
9.00 -11.30

SULF:s medlemsregister

Välkommen att kontakta oss på SULF:s medlemsregister. Vi hjälper dig bland annat med medlemsregisterfrågor, medlemsavgifter och in- och utträden, Medlemsregister
08-505 836 00 växel medlem@sulf.se
9.00 -11.30

Jon Stenbeck

kommunikationschef, Kansli
08-505 836 15 js@sulf.se

Ulrika Herstedt

Pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), Kansli
08-505 836 30 070-796 36 30 uh@sulf.se

Megan Case

ordförande SULF:s doktorandförening, Professionsföreningar
SDF-ordf@sulf.se
Webbsida
Carina Keskitalo

Carina Keskitalo

3:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, professor, Umeå universitet. statsvetenskap, ordförande i SPF, SULF:s professorsförening, Förbundsstyrelse
carina.keskitalo@umu.se
Webbsida
Annika Blekemo

Annika Blekemo

Ordförande i SULF-föreningen vid Stockholms universitet, 5:e suppleant i SULF:s förbundsstyrelse, universitetsadjunkt,interimistisk ordförande för SUAF, Förbundsstyrelse
Annika.Blekemo@juridicum.su.se
Webbsida
Webbsida

Kjell Johansson

ordförande SULF:s universitetslektorers förening, Professionsföreningar
kjell.johansson@ltu.se
Webbsida
Vi kan högskolan! Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Bli en av oss!
Hittade du det du sökte?