info

Medlemsrådgivningens telefontider vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30. Snabbaste sättet att kontakta oss är via mejl, radgivning@sulf.se.

SULF.se / Om SULF /Kontakta oss

Kontakta oss

Det är till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna som du i första hand ska vända dig med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna nedan.

Kontakta dina lokala fackliga företrädare

Pär Engsheden

Ordförande i Akademikerföreningen, Beckmans Designhögskola

Mikael Åsman

Ordförande i Saco-S-föreningen, Blekinge Tekniska Högskola
phone 0455-385720, 0708-47 87 13
Bild på Eva-Lotta Runesson

Lotta Runesson

Blekinge Tekniska Högskola, Ordförande i SULF-föreningen Blekinge Tekniska högskola, institutionskoordinator, ledamot
phone 0455-38 56 51

Peter Hellqvist

Ordförande i Saco-S föreningen, Chalmers tekniska högskola

Roger Johansson

Ordförande i SULF-föreningen, Chalmers tekniska högskola

Nina Gemvik

Kontaktperson för Saco-S-föreningen, Försvarshögskolan

Nina Gemvik

SULF:s kontaktperson, Försvarshögskolan

Kerstin Hamrin

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH
phone 08-120 538 16

Maja Pelling

Ordförande i Saco-S-rådet, Göteborgs universitet

Fredric Gunve

Ordförande i SULF-föreningen, Göteborgs universitet

Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm School of Economics

Akademikerföreningen Union, Handelshögskolan i Stockholm

Michail Tonkonogi

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan Dalarna

André Leblanc

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan Dalarna

Martin Behre

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Borås
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen Högskolan i Borås, lektor, ledamot
phone 033-435 45 62, 0761-881 118
Bild på Maria Savela

Maria Savela

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen Högskolan i Gävle, adjunkt, Högskolan i Gävle
phone 026-64 84 96

Olov Andreasson

Ställföreträdande ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Halmstad

Matts Skagshöj

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Halmstad

Thomas Cyron

Ordförande i Saco-S-föreningen, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Jönköping

Frida Liabäck

Hälsohögskolan Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping

Mikael Gustafsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

Sofia Nodén

Högskoleservice Ordförande i Saco-S-föreningen, Högskolan i Jönköping
phone 036-10 10 37

Mikael Palmgren

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, ordförande i Saco-S på JTH och JU, adjunkt Högskolan i Jönköping, suppleant

Anders Johansson

Ordförande i Saco-S, Högskolan i Skövde

Kajsa Nalin

Ordförande i SULF-föreningen, Högskolan i Skövde

Gloria Håkansson

Ordförande i Saco-S-föreningen och SULF-föreningen, Högskolan Kristianstad

Tobias Arvemo

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen, Högskolan Väst

Uwe Raffalski

Ordförande i Saco-S-föreningen, Institutet för rymdfysik, IRF

Urban Brändström

SULF:s kontaktperson Kiruna, Institutet för rymdfysik, IRF

Thomas Leyser

SULF:s kontaktperson Uppsala, Institutet för rymdfysik, IRF
phone 018-471 59 41

Martin Österling

Ordförande i Saco-föreningen och SULF-föreningen, Karlstads universitet

Emilie Hultin

T.f. Ordförande i Saco-S-föreningen, Karolinska Institutet

Johanna Enger

Kontaktperson Saco-S-föreningen, Konstfack

Åsa Andersson

Kontaktperson i Saco-S-föreningen, Kungl. Konsthögskolan

Bengt Stark

Kontaktperson i Saco-S-föreningen, Kungl. Musikhögskolan

Charlotte Hurdelbrink

Ordförande i Saco-S-föreningen , Kungl. Tekniska högskolan, KTH

David Rule

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, lektor Linköpings universitet, suppleant
phone 013-28 14 99

Jan Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Linnéuniversitetet
phone 0470-70 82 25, 073-765 9 456

Maria Bergström

kontaktperson SULF-föreningen, Linnéuniversitetet
kjell johansson

Kjell Johansson

Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen LTU, Luleå tekniska universitet

Saco-S Lunds universitet

Adam Brenthel

Ordförande i Saco-S-rådet Lunds universitet, Lunds universitet

Brian Thorsbro

Ordförande i SULF-föreningen, Lunds universitet

Rebecka Johansson

Ordförande i Saco-S rådet, Malmö universitet

Nils Andersson

Kontaktperson, SULF-föreningen, Malmö universitet

Elisabeth Christiansson

Kontakt Akademikerförening, Marie Cederschiöld högskola
Bild på Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen Mittuniversitetet, adjunkt, ledamot

Saco-S Mälardalens universitet

Bild på Michael Le Duc

Michaël Le Duc

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Mälardalens universitet, lektor, ledamot

Henrik Alfredsson

Ordförande i Saco-S-föreningen, Nordiska Afrikainstitutet
phone 018-471 52 84, 070-167 96 84

Mia Kraft

Ordförande i SULF-föreningen, Röda Korsets Högskola

Anna Hedman

ordförande i Saco-S-föreningen, Skolforskningsinstitutet

Ragnhild Hedman

Ordförande i Akademikerföreningen, Sophiahemmet Högskola

Saco-S Stockholms konstnärliga högskola

Ulf Hellerstedt

SULF:s kontaktperson, Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

Ingrid Lander

Ordförande Saco-S, Stockholms universitet

Stephan Baraldi

SULF-föreningen, Stockholms universitet

Maja Reizenstein

Ordförande i Saco-S-rådet, Sveriges lantbruksuniversitet

Anders Ullholm

Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen, Södertörns högskola
phone 08-608 45 05
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

förbundsstyrelse, 1:e vice ordförande, ordförande i Saco-S-rådet Umeå universitet, lektor
Saco-S-rådets webbsida:

Per Lundgren

Ordförande i SULF-föreningen:, Umeå universitet
phone 090-786 96 70

Robert Malmgren

Ordförande i Saco-S-rådet:, Uppsala universitet

Josef Pallas

Ordförande i SULF-föreningen, Uppsala universitet

Petra Eriksson

Campus Gotland, Ordförande i Saco-S föreningen samt kontaktperson, Uppsala universitet

Helen Andersson

Ordförande i Saco-S-föreningen , Örebro universitet
Kontakta SULF

Sanna Wolk

förbundsstyrelse, förbundsordförande, professor KTH
Bild på Håkan Lindkvist

Håkan Lindkvist

förbundsstyrelse, 1:e vice ordförande, ordförande i Saco-S-rådet Umeå universitet, lektor
Saco-S-rådets webbsida:
Bild på Helen Persson

Helén Persson

förbundsstyrelse, 2:e vice ordförande, biträdande lektor Lunds universitet
Bild på Haro de Grauw

Haro de Grauw

förbundsstyrelse, 3:e vice ordförande, doktorand Uppsala universitet
Bild på Håkan Alm

Håkan Alm

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen Högskolan i Borås, lektor, ledamot
phone 033-435 45 62, 0761-881 118

Magnus Gram

förbundsstyrelse, Ledamot, forskare Lunds universitet

Claes Granmar

förbundsstyrelse, Ledamot, lektor Stockholms universitet

Kristin Halverson

förbundsstyrelse, Ledamot, Data Steward koordinator på KTH

Kristina Hildebrand

förbundsstyrelse, Avdelningschef, Högskolan Dalarna, ledamot
Bild på Ummis Jonsson

Ummis Jonsson

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S och SULF-föreningen Mittuniversitetet, adjunkt, ledamot
Bild på Michael Le Duc

Michaël Le Duc

förbundsstyrelse, Ordförande i Saco-S- och SULF-föreningen vid Mälardalens universitet, lektor, ledamot
Bild på Mats Nilsson.

Mats Nilsson

förbundsstyrelse, ledamot, lektor, Karlstads universitet
Bild på Eva-Lotta Runesson

Lotta Runesson

Blekinge Tekniska Högskola, Ordförande i SULF-föreningen Blekinge Tekniska högskola, institutionskoordinator, ledamot
phone 0455-38 56 51

Mikael Wiberg

förbundsstyrelse, Ledamot, professor Umeå universitet

Auður Magnúsdóttir

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Göteborgs universitet
phone Mejla

Louise Bringselius

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Lunds universitet

David Rule

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, lektor Linköpings universitet, suppleant
phone 013-28 14 99

Mikael Palmgren

förbundsstyrelse, Ordförande i SULF-föreningen, ordförande i Saco-S på JTH och JU, adjunkt Högskolan i Jönköping, suppleant

Monika Berg

förbundsstyrelse, Suppleant, lektor Örebro universitet

SULF:s kansli

Adress Ferkens Gränd 4, 111 30 Stockholm
phone 08-505 836 00 växel
Öppettider: måndag – fredag 08.30–16.30 (sommartid 15 maj - 31 aug 08.30–15.30) Organisationsnummer 802004-1649.

Abdi Isse

Ekonomi- och enhetschef infrastruktur, kansli
phone 08-505 836 14

Alice Törnlund

förbundsjurist/ombudsman, kansli
phone 08-505 836 34
Bild på Anders Jinneklint

Anders Jinneklint

Universitetsläraren, chefredaktör och ansvarig utgivare, kansli
phone 08-505 836 13

Anna Ekenberg

ombudsman, kansli
phone 0850583616

Annika Wahlström

förbundsjurist, kansli
phone 08-505 836 31

Anna Lundgren

ombudsman (national officer), kansli
phone 08-505 836 22

Antonia Ribbing

ombudsman, kansli
phone 08- 50583620
Bild på Carolina Öhrn.

Carolina Öhrn

förbundsjurist - tjänstledig t o m augusti 2023., kansli
phone 08-505 836 29

Caroline Hövik

ombudsman (national officer) , kansli
phone 08-505 836 39

Catrine Folcker

ombudsman (national officer) Göteborg, kansli
phone 08-505 836 10

Cecilia Lindh

kanslisamordnare/ekonomi , kansli
phone 08-505 836 33

Jon Stenbeck

kommunikationschef, kansli
phone 08-505 836 15

Josefina Åsén

kommunikation/ekonomi, kansli
phone telefon 08-505 836 18

Katarina Haage

medlemsregisteransvarig, kansli
phone 08-505 836 28
Bild på Karin Thorasdotter

Karin Thorasdotter

ombudsman (national officer) , kansli
phone 08-505 836 24

Karin Åmossa

samhällspolitisk chef/FD/ Head of Policy and International Affairs/PhD/, kansli
phone 08-505 836 19

Krister Fält

medlemsregister, IT-samordning, kansli
phone 08-505 836 23

Lars Geschwind

Förbundsdirektör, kansli
phone 08-505 836 44

Linus Hellerstedt

reporter Universitetsläraren, kansli
phone 08-505 836 38

Lotta Kamm

organisationssekreterare, kansli
phone 08-505 836 12

Mari Willart

ombudsman (national officer) , kansli
phone 08-505 836 26

Maria Mattiasson

förbundssekreterare, kansli
phone 08-505 836 37

Marielle Nakunzi

chef för enheten för profession och villkor (Head of negotiations department), förhandlingschef privat och landstingskommunal sektor, kansli
phone 08-50583621

Michael Svedemar

ombudsman (national officer) Malmö, kansli
phone 08-505 836 35

Mikael Brisslert

ombudsman, kansli
phone 08-50583636

Robert Andersson

förhandlingschef statlig sektor, kansli
phone 08-505 836 27

Sara Paulson Nykäsenoja

kommunikatör, kansli
phone 08-505 836 25

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), kansli
phone 08-505 836 30, 070-796 36 30

SULF:s medlemsregister

Medlemsregistret hjälper bland annat till med medlemsregisterfrågor, medlemsavgifter och in- och utträden.
phone 08-505 836 00 menyval 2
Telefontid vardagar 9.00 -11.30

SULF:s medlemsrådgivning

Medlemsrådgivningen svarar på allmänna och principiella arbetsrättsliga frågor. Om du har frågor om lön och löneläge, arbetstider, anställningsvillkor, arbetsmiljö eller behöver förhandlingshjälp ska du kontakta din lokala Saco-S förening. Se hela listan över lokala fackliga företrädare ovan.
phone 08-505 836 00 menyval 1
Telefontid vecka 11 och 12: måndag 9.00-11.30, onsdag 12.30-15.00 och fredag 9.00-11.30

Jon Stenbeck

kommunikationschef, kansli
phone 08-505 836 15

Ulrika Herstedt

pressekreterare/kommunikatör (Press secretary, communications), kansli
phone 08-505 836 30, 070-796 36 30

Paulina Rajkowska

Ordförande, SULF:s doktorandförening

Idag regleras de flesta frågor som rör dina anställningsvillkor i lokala kollektivavtal. Dessa är framförhandlade lokalt av den lokala Saco-S-föreningen. Allt för att man ska kunna ta hänsyn till de lokala förhållandena så långt det är möjligt. Därför ska du alltid vända dig till de lokala fackliga Saco-S-företrädarna med dina frågor. Hos dem kan du få förhandlingshjälp eller råd och stöd med frågor som rör din anställning. Om du kontaktar det centrala kansliet kommer du troligen att uppmanas att kontakta just dina företrädare på din arbetsplats. Därför så ska du alltid kontakta de lokala företrädarna för bästa service.

Alla kontaktuppgifter finns i rullistorna ovan.

Exempel på frågor som hanteras av den lokala Saco-S-föreningen:

  • Löner
  • Arbetstider
  • Anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö
  • Förhandlingshjälp
  1. Saco-S: SULF är kontaktförbund för Saco-S-råd och -Saco-S-föreningar vid flertalet universitet och högskolor.
  2. SULF-förening: SULF har egna lokalföreningar vid flertalet lärosäten. Dessa föreningar är intresseföreningar som har som huvuduppgift att bevaka och driva universitetslärarnas professionsfrågor.
  3. Förbundskansliet: frågor av mer speciell karaktär, till exempel medlemsrådgivning, press, medlemskap, avgifter, avier, förbundstidningen Universitetsläraren, pensioner, utredningar med mera.
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?