info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat…
Rapport
6 oktober 2021
– Rapporten visar att det finns ett omfattande missnöje med hur de lönesättande samtalen fungerar och framför allt med hur…
Rapport
5 oktober 2021
I resultatet målas en bild av en på många sätt osäker arbetssituation. Externfinansieringen och de olika osäkra anställningarna bidrar på…
Nyhet
27 maj 2021
Vart tar pengarna vägen? – Om statsmakternas prioriteringar och lärosätenas interna fördelning av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå…
Nyhet
6 maj 2021
Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som befinner sig i början av sin…
Nyhet
11 mars 2021
Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför…
Nyhet
28 maj 2020
Rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och all annan press visar hur minskade resurser och ökade arbetsuppgifter påverkar lärare…
Rapport
9 maj 2019
Forska är centralt för professorer vid svenska universitet och högskolor, men forskningstiden varierar mellan 0 till 100 procent. Att det…
Nyhet
25 september 2018
Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas…
Rapport
27 juni 2018
Rapporten, Ett spel för galleriet? Om anställningsprocesserna i akademin, handlar om processerna som leder fram till anställningar inom akademin. Anställningar…
Rapport
3 maj 2018
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}