Sök efter:

Rapport

Du får gärna beställa från SULF:s tryckta skriftserie - det gör du här.

Ny SULF-skrift: Om akademisk frihet

Vid våra universitet och högskolor ska vi, utan oro för eventuella konsekvenser, fritt kunna forska och undervisa om saker som…
Rapport
27 mars 2023

Ny studie: Vanligt med hot och trakasserier i akademin

Problem med hot och trakasserier mot forskare och universitetslärare i Sverige har för första gången kartlagts. Vanligast är hotfulla mejl,…
Rapport
4 juli 2022

Report: The Aliens in Academia

New report from SFS-DK and SULF-DCA presents stories of PhD candidates who have been personally affected by the new legislation.…
Rapport
16 mars 2022

Rapport: Kvinnor har sämre förutsättningar i akademin

– Mest anmärkningsvärt är att både kvinnor och män drabbas av orättvisor på grund av de osäkra villkoren – osäkerheten…
Rapport
8 mars 2022

Rapport: Nu får det vara nog - om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin

Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat…
Rapport
6 oktober 2021

Rapport: Lönesättande samtal som lönebildningsmodell inom högskolesektorn – utvärdering

– Rapporten visar att det finns ett omfattande missnöje med hur de lönesättande samtalen fungerar och framför allt med hur…
Rapport
5 oktober 2021

Rapport: I skuggan av osäkerheten

I resultatet målas en bild av en på många sätt osäker arbetssituation. Externfinansieringen och de olika osäkra anställningarna bidrar på…
Nyhet
27 maj 2021
osäkerheten överskugga allt

Rapport: Vart tar pengarna vägen?

Vart tar pengarna vägen? – Om statsmakternas prioriteringar och lärosätenas interna fördelning av basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå…
Nyhet
6 maj 2021

Rapport: Osäkert läge – en verklighet för juniora forskare i Sverige

Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som befinner sig i början av sin…
Nyhet
11 mars 2021

Ny skrift: Akademiskt lärarskap

Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför…
Nyhet
28 maj 2020