Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Rapport: Nu får det vara nog - om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin

Rapport

Rapporten, Nu får det vara nog – om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, visar att alldeles för många jobbat mer än sin ordinarie arbetstid, och att de flesta dessutom inte har fått betalt för arbetet. Rapporten bygger på en enkät.

- Rapporten visar att mer än hälften av universitetslärarna jobbade mer än ordinarie arbetstid. 77 procent har inte fått någon ersättning alls för sitt arbete utöver ordinarie tid, säger Robert Andersson, rapportförfattare och förhandlingschef på SULF.

Ur enkätens fritextsvar:

man tar för givet att man måste jobba mer och att man inte får någon ersättning för det

Men nu får det vara nog. Det kan inte vara upp till var och en att med sin egen hälsa som insats försöka kompensera för brister i systemet. Det måste vara möjligt att bedriva en högkvalitativ verksamhet under rimliga villkor.

SULF kräver att

  1. Riksdag och regering tillför tillräckliga resurser för att säkerställa att undervisning och forskning kan hålla en hög kvalitet utan att lärare och forskare ska tvingas arbeta långt mer än sin ordinarie tid.
  2. Lärosätena behöver bli bättre på att följa upp hur mycket lärare, forskare och doktorander arbetar för att säkerställa en god arbetsmiljö och undvika ohälsa
  3. Parterna i arbetstidsavtalen  behöver fundera på hur avtalen kan understödja en bättre dialog så arbete utöver ordinarie årsarbetstid normalt inte ska förekomma och att det i förekommande fall också ersätts.
  4. Lärosätena måste se till att det finns rutiner för hur doktorander som blivit försenade på grund av pandemin ska kompenseras och att dessa rutiner också implementeras.

Ladda ned och läs rapporten här.

Rapporten Nu får det vara nog - om det gränslösa, obetalda arbetet i akademin, bygger på enkätsvar från 4 099 SULF-medlemmar. Enkäten gjordes i mars-april 2021.

Se webinarium

Här kan du se webinariet med presentation av rapporten och en paneldiskussion.

Fler nyheter