Sök efter:

Remissvar

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15) Ert dnr Ju2024/00372 Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har givits möjlighet att lämna…
Remissvar
8 maj 2024

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

Ert dnr  U2024/00229 REMISSVAR Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären Sveriges universitetslärare och forskare…
Remissvar
17 april 2024

Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

2024-04-12 REMISSVAR Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1) Ert dnr Ju2024/00057 Sveriges universitetslärare och…
Remissvar
12 april 2024

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

REMISSVAR Remiss av promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitten 7.3, 7.4, och 8.3 Ert dnr  U2024/00153…
Remissvar
21 mars 2024

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

REMISSVAR Remiss av promemorian: Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitten 7.1 och 7.2 Ert dnr  U2024/00153 Sveriges…
Remissvar
14 februari 2024

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation

Ert dnr U2023/02898 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har tagit del av rubricerat betänkande och lämnar härmed sitt yttrande. SULF…
Remissvar
29 januari 2024

Ett trygghetssystem för alla

Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst SOU 2023:30Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) överlämnar härmed sitt yttrande…
Remissvar
8 december 2023

Genomförande av det nya blåkortsdirektivet

SULF har avlämnat remissvar på förslaget till genomförande av det nya blåkortsdirektivet. EU-blåkort är en form av uppehållstillstånd som är…
Remissvar
31 maj 2023

Rätt och rimligt för statligt anställda

SULF avstyrker merparten av utredningens förslag. Här vill vi bland annat framhålla förslagen om undanröjande av anställningsbeslut, förslaget om att…
Remissvar
20 september 2022

Remissvar: Förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har via Saco fått tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett reviderat direktiv…
Remissvar
24 augusti 2022