SULF.se /Remissvar

Nyhetsarkiv

Remissvar
SULF avstyrker merparten av utredningens förslag. Här vill vi bland annat framhålla förslagen om undanröjande av anställningsbeslut, förslaget om att…
Remissvar
20 september 2022
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har via Saco fått tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett reviderat direktiv…
Remissvar
24 augusti 2022
Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss. SULF…
Remissvar
19 april 2022
Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har tagit del av rubricerat betänkande och lämnar härmed sitt yttrande. SULF har vid sin…
Remissvar
12 januari 2022
Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss daterad 8 juni 2021. En övergripande synpunkt är…
Remissvar
13 september 2021
Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över på ovanstående remiss, daterad 2021-06-08. Vårt svar begränsar sig till…
Remissvar
8 september 2021
SULF ser fördelar med att alla anställda inom statlig verksamhet får en utbildning kring  värdegrunden och de regelverk som gäller…
Remissvar
14 april 2021
SULF:s kommenterar remissvaret: SULF har idag skickat in sitt remissvar på utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5). I remissvaret lyfter vi…
Remissvar
6 april 2021
Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) överlämnar härmed sitt yttrande över rubricerad utredning. SULF organiserar lärare, forskare och doktorander vid lärosäten…
Remissvar
7 december 2020
SULF avstyrker förslagen om minsta och högsta överhoppningsbar tid och förslaget om att man inte ska kunna höja sin ersättningsnivå…
Remissvar
26 oktober 2020
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?