info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

REMISSVAR Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande Ert dnr U2018/01749/UH Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom…
Remissvar
24 augusti 2018
Kvalitetssäkring av forskning (2018:2) Ert dnr 111-331-17 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2018-04-18, givits möjlighet att…
Remissvar
26 juni 2018
En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3 Ert dnr U2018/00382/UH Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över…
Remissvar
1 juni 2018
Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2017-12-19, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag. SULF:s synpunkter…
Remissvar
16 mars 2018
2017-11-16 REMISSVAR Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har av Saco erbjudits att lämna remissvar på…
Remissvar
16 november 2017
REMISSVAR Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande Ert dnr S2017/04463/SF Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har via Saco erbjudits…
Remissvar
31 oktober 2017
2017-10-19 REMISSVAR Promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara…
Remissvar
20 oktober 2017
2017-09-28 REMISSVAR Promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning Ert dnr U2017/03082/UH Regeringen föreslår i sin promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning en…
Remissvar
10 oktober 2017
REMISSVAR (till Saco) Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:05) Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, har tagit del…
Remissvar
25 augusti 2017
REMISSVARSOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Ert dnr U2017/00732/FSveriges universitetslärare och forskare…
Remissvar
6 juli 2017
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}