För dig som är SULF-medlem ingår inkomstförsäkringen i ditt medlemskap. För att få ersättning måste du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. Det innebär att du behöver vara medlem i både SULF och Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, (eller annan svensk arbetslöshetskassa) för att kunna utnyttja försäkringen.

SULF:s inkomstförsäkring är en av marknadens bästa.

Försäkringen är särskilt anpassad till de utmaningar som SULF:s medlemmar möter i den akademiska karriären. I andra inkomstförsäkringar kan perioder av stipendier eller forskarstudier på heltid utan anställning ställa till problem, men vi räknar dem som överhoppningsbar tid, med större möjlighet för dig att få ersättning. Vi maximerar också dina möjligheter att kombinera stöd från Trygghetsstiftelsen med SULF:s inkomstförsäkring. Om du exempelvis har rätt till 44 ersättningsdagar från Trygghetsstiftelsen kan du sedan fylla på med alla 150 dagarna från SULF:s inkomstförsäkring.

Karriärcoachning ingår för dig som är arbetslös och får ersättning från inkomstförsäkringen. Till Folksams webbplats och mer om inkomstförsäkringen.

1.

Du måste ha varit med i både SULF och a-kassan i minst ett år.

2.

Försäkringen täcker lön över 25 025 kronor/månaden. A-kassan ger max ca 80 procent av 25 025 kronor/månaden..

3.

SULF:s inkomstförsäkring gäller inte om du säger upp dig själv.

Inkomstförsäkringen i korthet

 • Ingår i ditt SULF-medlemskap. Ingen anmälan eller extra avgift nödvändig.
 • Du måste ha varit medlem i både SULF-medlem och i a-kassan i minst 12 månader.
 • SULF:s inkomstförsäkring gäller inte om du säger upp dig själv och uppsägningen leder till en avstängningsperiod hos a-kassan, vilket är det normala i sådana fall.
 • Kompletterar a-kassan så du får upp till 80 procent av din lön upp till en månadslön på 80 000 kr. Observera att a-kassan (utan inkomstförsäkring) aldrig ger mer än ca 80% av 25 025 kronor/månad.
 • Ersättning utbetalas i maximalt 150 dagar
 • Utbetalas efter en karenstid om sex dagars arbetslöshet.
 • Om du har rätt till ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen  eller motsvarande måste detta utnyttjas innan du har möjlighet att få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring.
 • Omfattas du av mer än en inkomstförsäkring kan du välja vilken inkomstförsäkring som ska gälla för dig.
 • Du kan bara få ersättning från en inkomstförsäkring åt gången. Det innebär att du antingen får komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen eller SULF:s inkomstförsäkring eller någon annan inkomstförsäkring du har rätt till.
 • Du kan teckna en individuell tilläggsförsäkring utöver den grundförsäkring som ingår i medlemskapet. Tilläggsförsäkringen tecknas individuellt och ger ersättning i ytterligare 150 dagar. Månadspremien varierar beroende på inkomst från 33 kr/mån till 198 kr/mån. Läs mer Till Folksams webbplats och mer om inkomstförsäkringen!

Krav för ersättning

SULFs inkomstförsäkring kräver medlemskap i både sulf o aea

 • Du ska ha varit medlem i SULF i minst 12 månader vid den tidpunkt du blir arbetslös. Om du utan avbrott byter till ett medlemskap i SULF tillgodoräknas din kvalifikationstid i det andra förbundets inkomstförsäkring. Om du har frågor inför eller kring ditt byte hör av dig till SULF:s medlemsregister.
 • Du ska också ha varit medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) i minst 12 månader vid den tidpunkt du blir arbetslös
 • Du ska ha beviljas inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning av AEA.
 • Du ska fortsätta vara medlem i SULF och AEA under din arbetslöshet.
 • Din arbetslöshetsperiod ska ha påbörjats efter 1 januari 2015
 • Du ska inte ha varit arbetslös (haft arbetslöshetsersättning) under de senaste 12 månaderna innan du påbörjar en ny ersättningsperiod
 • Dina möjligheter till komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen ska vara utredda och i den mån du har rätt till sådan ersättning, vara utbetalda
 • Du får inte ha ersättning från någon annan inkomstförsäkring.

Karriärcoachning  – ny tjänst i din inkomstförsäkring

Medlemmar som är arbetslösa och får ersättning från SULF:s inkomstförsäkring kan från och med den 1 juli i 2017 också få karriärcoachning. Tjänsten innebär att du får individuell hjälp av certifierade coacher, en dokumenterad handlingsplan och att du kan delta i olika seminarier.
Till Folksams webbplats och mer information om karriärcoachning. Här finns även ett produktblad (pdf) om karriärcoachning.

Bra att veta om arbetslöshetsersättning

 • De första sju dagarna är karensdagar enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Under dessa dagar utgår ingen ersättning.
 • Du kan aldrig få mer arbetslöshetsersättning än 80 procent av din tidigare inkomst.
 • Som heltidsarbetslös består din ersättningsperiod av 300 dagar, men som deltidsarbetslös består den bara av 75 ersättningsdagar.
 • Du skattar för arbetslöshetsersättning från a-kassan och Trygghetsstiftelsen och för ersättning från SULF:s inkomstförsäkring görs ett avdrag motsvarande skatten.
 • Ersättning utbetalas för max 5 dagar per vecka.
 • Ersättning betalas ut i efterhand. För a-kasseersättning så betalas den ut efter att du redovisat dina kassakort till Akademikernas a-kassa, AEA. För SULF:s inkomstförsäkring betalas den ut efter att du redovisat dina utbetalningsavier från AEA. Handläggningstiden är cirka 5 dagar i båda fallen.
 • Observera att du kan teckna en individuell tilläggsförsäkring för att få ersättning utöver a-kassan under dag 151-300.

Beräkna din ersättning

Det känns alltid tryggt att kunna få en uppfattning om vad ersättningen från Akademikernas a-kassa (AEA) respektive SULF:s inkomstförsäkring kommer innebära för just mig. Även om det är inte går att ge ett helt säkert svar förklarar vi här hur ersättningen fungerar och hur mycket du troligtvis får vid en eventuell arbetslöshet.

Det finns tre saker som styr hur mycket och hur länge du får i ersättning:

 1. Lagen om arbetslöshetsersättning
 2. A-kassans bedömning av din rätt till inkomstrelaterad ersättning
 3. Försäkringsvillkoren för SULF:s inkomstförsäkring

Lagen om arbetslöshetsersättning sätter högsta ersättningsnivå vid arbetslöshet och lagens bestämmelser gör att du aldrig kan få mer än 80 procent av din tidigare inkomst i ersättning. Du kan få upp till 80 procent i ersättning endast under de första 200 ersättningsdagarna, därefter är ersättningen begränsad till upp till 70 procent av din tidigare inkomst.

Reglerna om högsta ersättningsnivå gäller inte bara för a-kasseersättning utan för all ersättning i samband med arbetslöshet. Det inkluderar även inkomstförsäkringar, som SULF:s inkomstförsäkring, och kollektivavtalad komplettering av a-kassan, som den du får via Trygghetsstiftelsen.

Ersättningen från a-kassan har ett tak vilket är skälet till varför de flesta av SULF:s medlemmar behöver SULF:s inkomstförsäkring eller en komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen för att komma upp i ca 80 respektive 70 procent av sin tidigare inkomst. Mer information om ersättningen från a-kassan på AEA:s webbplats.

A-kassans tak:

 • Dag 1-100, 80% upp till 25 025 kronor
 • Dag 101-200, 80% upp till 20 900 kronor
 • Dag 201-, 70% upp till 23 886 kronor

Ersättning från SULF:s inkomstförsäkring
SULF:s inkomstförsäkring betalas ut under 150 ersättningsdagar. Den kompletterar din inkomstrelaterade ersättning från AEA och gör att du sammantaget kan få upp till ca 80 procent av din tidigare inkomst. Förutsättningen för att få ersättning är att dina möjligheter till ersättning från kollektivavtalade kompletteringar av a-kassan exempelvis är utredda och utbetalda.

Så vad blir ersättning i praktiken?
Det känns alltid tryggt att kunna få en uppfattning om vad ersättningarna kommer innebära för just mig, men tyvärr är det omöjligt att ge ett helt säkert svar. Skattesatser varierar beroende på var du bor och all ersättning bygger på en individuell bedömning från AEA.

För att i alla fall kunna ge dig en ungefärlig uppskattning om ersättningsnivåerna så har vi sammanställt tabellerna nedan. I den används en schablonskattesats på 30 procent oavsett lönenivå.

Ersättning dag 1-100

Ersättning dag 101-150 Ersättning dag 151-200

Ersättning dag 201-300

Frågor och svar om SULF:s inkomstförsäkring

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om SULF:s inkomstförsäkring. Du kan skrolla ner till svaren direkt eller leta reda på den fråga du är mest intresserad av och klicka på länken här under. Om du har fler eller andra frågor är du välkommen att höra av dig till SULF:s medlemsrådgivning på 08-505 836 00 klockan 9.00-11.30.

Fyra steg för att du ska kunna få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring:

1. Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen

2. Ansök om arbetslöshetsersättning från Akademikernas a-kassa, AEA

3. Kontrollera om du har rätt till komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen

4. Ansök om ersättning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam på särskild blankett.
Läs mer om de fyra stegen här.

Ersättning från SULF:s inkomstförsäkring betalas ut i efterskott, efter att du skickat in dina utbetalningsavier från Akademikernas a-kassa, AEA.

Handläggningstiden är cirka 5-10 dagar.

SULF har sammanställt information om omställnings- och trygghetsavtalen inom respektive område sin hemsida.

Om du inte vet vilken sektor din arbetsgivare tillhör finns här en lista över lärosäten med länkar till respektive avtalsinformation. (länk till lista på SULF:s hemsida)

En förutsättning för att kunna få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring är att dina möjligheter till ersättning från kollektivavtalade kompletteringar av a-kassan exempelvis är utredda och utbetalda. Om du är osäker på om du omfattas av Trygghets-/omställningsavtalet/annat trygghetsavtal kan du kontakta din/dina tidigare arbetsgivare för information. Du kan också höra av dig till Trygghetsstiftelsen (om du varit statligt anställd). I det fall frågetecken kvarstår kan du kontakta SULF:s medlemsrådgivning så hjälper vi till att reda ut frågetecknen.

Nej. Komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen i form av ersättning via trygghetsavtalet/omställningsavtalet ska alltid användas innan du har rätt till stöd från SULF:s inkomstförsäkring. Om du har rätt till 44 ersättningsdagar från Trygghetsstiftelsen så kan du efter att dessa är utnyttjade ansöka om ersättning från SULFs inkomstförsäkring. SULF:s inkomstförsäkring ger dig möjlighet till upp till ytterligare 150 ersättningsdagar.

SULF tillgodoräknar din kvalifikationstid i det andra förbundets inkomstförsäkring om du utan avbrott byter till ett medlemskap i SULF.  Om du har frågor inför eller kring ditt byte hör av dig till SULF:s medlemsregister.

Som dubbelansluten medlem måste du välja vilken inkomstförsäkring som ska gälla för dig, men du kan bara uppbära ersättning från en inkomstförsäkring.

Villkoren i inkomstförsäkringarna skiljer sig åt därför är det viktigt att du själv avgör vilken inkomstförsäkring du vill ska gälla för dig. Villkor som kan skilja sig åt är exempelvis: antal ersättningsdagar, takbelopp och överhoppningsbar tid. Om du tecknat en tilläggsförsäkring i ditt andra förbund, bör du välja inkomstförsäkringen från det förbundet.

Valet om vilken inkomstförsäkring du vill använda gör du om du blir arbetslös och vill använda inkomstförsäkringen. Du kan inte byta försäkring under en och samma arbetslöshetsperiod.

Villkoren mellan de två försäkringarna skiljer sig åt på flera punkter, men den stora skillnaden är att SULF:s inkomstförsäkring ingår i medlemskapet medan den andra är en individuell försäkring som du betalar extra för. Akademikernas inkomstförsäkring har fler ersättningsdagar (240 mot SULF:s 150) men ett lägre tak (50 000 kr mot SULF:s  upp till 80 000 kr).

Om du uppfyller kraven på att få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring bör du överväga att säga upp din individuella inkomstförsäkring.

Som doktorand är du både anställd och studerande vilket gör att för att du ska kunna få ersättning från a-kassan inte bara behöver vara utan anställning utan också behöver ha avslutat eller avbrutit dina studier. Avslutat innebär i vanliga fall att du har disputerat, men AEA kan göra bedömningen att din situation är att jämställas med avslutade studier om du exempelvis är klar med avhandlingsarbetet och endast disputationen återstår. Om du inte avslutat eller avbrutit dina studier anses du inte stå till arbetsmarknadens förfogande och har inte rätt till ersättning.

SULF:s inkomstförsäkring följer AEA:s bedömning kring din rätt till och nivån på din ersättning.  Läs mer om ersättning efter anställning som doktorand

För att få ersättning från a-kassan och SULF:s inkomstförsäkring behöver du kvalificera dig för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Det innebär att du, utöver 12 månaders medlemskap i både SULF och Akademikernas a-kassa, AEA, behöver ha varit anställd minst 6 månader under de senaste 12 månaderna. Om du inte uppfyller de kraven kan du tyvärr inte få ersättning.

Om du haft en doktorandanställning men efter att anställningen tagit slut valt att fullfölja forskarutbildningen utan anställning kan tiden utan anställning räknas som överhoppningsbar tid om det varit fråga om heltidsstudier. Om du därefter får ersättning från AEA kan du även få ersättning genom SULF:s inkomstförsäkring. Läs mer om ersättning efter anställning som doktorand

Ja, om du uppfyller kravet på minst ett års medlemskap i SULF och Akademikernas a-kassa, AEA, och AEA beviljar dig inkomstrelaterad ersättning. Föräldraledighet kan och betraktas vanligen som överhoppningsbar tid av a-kassan. Överhoppningsbar tid innebär att kvalifikationstiden för arbetsvillkoret förlängs i samma omfattning som den överhoppningsbara tiden. För dig innebär det att man hoppar över den tid du varit föräldraledig och tittar på året innan för att avgöra ifall du har rätt till och omfattningen på din inkomstrelaterade ersättning. Läs mer om överhoppningsbar tid

Ja, om du uppfyller kravet på minst ett års medlemskap i SULF och AEA och AEA beviljar dig inkomstrelaterad ersättning. Postdok med stipendium motsvarande heltid kan och betraktas vanligen som överhoppningsbar tid av a-kassan. Överhoppningsbar tid innebär att kvalifikationstiden för arbetsvillkoret förlängs i samma omfattning som den överhoppningsbara tiden. För dig innebär det att man hoppar över dina två år som stipendiat och tittar på året innan din avresa för att avgöra ifall du har rätt till och omfattningen på din inkomstrelaterade ersättning. Läs mer om postdok som överhoppningsbar tid

Du som har arbetet utomlands kan i vissa fall få både a-kassa och ersättning från SULF:s inkomstförsäkring. Om du har arbetat i ett annat EU-land och AEA beslutar att du får tillgodoräkna dig det arbetet så kan du få inkomstrelaterad a-kasseersättning. Utöver att du behöver ha inkomstrelaterad ersättning från AEA behöver också alla andra villkor i försäkringen vara uppfyllda. Se också AEA:s information om vad som gäller när du är tillbaka i Sverige efter jobb utomlands.

Ditt medborgarskap påverkar i sig inte din möjlighet att få ersättning vid arbetslöshet, men du behöver ha rätt att arbeta och bo i Sverige. Om du har uppehålls- och arbetstillstånd kan du, om du uppfyller övriga krav få ersättning från såväl AEA som Trygghetsstiftelsen eller SULF:s inkomstförsäkring. Läs mer här kring vilka krav som gäller för att få ersättning.

Inkomstförsäkringen är kopplad till arbetslöshet och att du får inkomstrelaterad a-kassa. Du kan därför inte få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring med anledning av inkomstbortfall i samband med sjukdom. Då gäller istället utfyllnad av sjukpenning genom kollektivavtal och ev. privata försäkringar (sjukförsäkring, livförsäkring etc.).

Nej, du kan tillhöra vilken arbetslöshetskassa du vill så länge som det är en svensk arbetslöshetskassa som står under tillsyn av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF)

Som medlem i SULF kan du teckna en individuell tilläggsförsäkring utöver den grundförsäkring som ingår i medlemskapet. Tilläggsförsäkringen tecknas individuellt och ger ersättning i ytterligare 150 dagar. Månadspremien varierar beroende på inkomst från 33 kr/mån till 198 kr/mån. Läs mer Till Folksams webbplats och mer information om individuell tilläggsförsäkring!

Ansök om ersättning

Fyra steg för att du ska kunna få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring:

1. Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen

2. Ansök om arbetslöshetsersättning från AEA

3. Kontrollera om du har rätt till komplettering av a-kassan från Trygghetsstiftelsen

4. Ansök om ersättning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam på särskild blankett.
Läs mer om de fyra stegen här.

Läs mer

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.