Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad i Iran sedan 2016. Han har blivit dömd till döden och…
Nyhet
17 maj 2022
På Läromedelsförfattarnas stämma den 14 maj diskuterade SULF:s ordförande Sanna Wolk tillsammans med professor Christina Öberg, Karlstads universitet och VD Stefan Persson,…
Nyhet
14 maj 2022
Gemensamt uttalande för grundlagsskydd av den högre utbildningens frihet Fri akademi, fria domstolar och fri press är alla tre grundstenar…
Nyhet
12 maj 2022
Enligt den iranska nyhetsbyrån Isna ska den svensk-iranska akademikern Dr Ahmadreza Djalali avrättas inom kort i Iran. SULF har tidigare agerat…
Nyhet
10 maj 2022
Under almedalsveckan, vecka 27, är SULF på plats i Visby och opinionsbildar om högskolefrågor. SULF är arrangör/medarrangör vid tre seminarier…
Nyhet
9 maj 2022
Parterna inom Svenska kyrkans avtalsområde är överens. Konflikten är avblåst och alla varslade konfliktåtgärder dras tillbaka. Parternas överenskommelse som följer…
Nyhet
4 maj 2022
Allt färre svenska studenter väljer att läsa forskarutbildningen, och många utländska doktorander i Sverige lämnar landet direkt efter examen. Påverkar…
Nyhet
3 maj 2022
Under våren har ett nytt avtal för lön, villkor och omställning för anställda inom Svenska kyrkan förhandlats. Efter att arbetsgivarna…
Nyhet
2 maj 2022
SULF har drivit en tvist gentemot KTH i Arbetsdomstolen. SULF har i målet framfört att KTH:s agerande mot vår medlem…
Nyhet
21 april 2022
Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94 Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) lämnar härmed sitt yttrande över ovanstående remiss. SULF…
Remissvar
19 april 2022
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}