Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Pressmeddelande

SULF kritiserar regeringen för ökad politisering av högskolestyrelserna

Idag har regeringen meddelat att de nya högskolestyrelserna bara ska utses för 17 månader. Det normala är tre år. Anledningen…
Pressmeddelande
27 april 2023

Utbildningsminister Mats Persson talar på högskolesymposium om akademisk frihet och demokrati

Över 200 personer från högskolesektorn samlas idag i Stockholm för att diskutera akademisk frihet. – Akademisk frihet behövs för demokrati…
Pressmeddelande
29 mars 2023

Lars Geschwind ny förbundsdirektör på SULF

Lars Geschwind heter SULF:s nya förbundsdirektör. Han kommer närmast från KTH där han har verkat som professor. Lars börjar efter…
Pressmeddelande
29 november 2022

Juristen Sanna Wolk ny SULF-ordförande

På SULF:s kongress valdes professor Sanna Wolk till ny ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Fackförbundet SULF verkar för…
Pressmeddelande
19 november 2021

Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten…
Pressmeddelande
27 maj 2021
osäkerheten överskugga allt

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press…
Pressmeddelande
9 maj 2019

Bra blandning i Struten men fortsatt resursbrist för den högre utbildningen

Idag lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningens betänkande, den så kallade Struten, till minister Matilda Ernkrans. Utredningen har…
Pressmeddelande
1 februari 2019

Mats Ericson omvaldes som SULF-ordförande

Mats Ericson har varit ordförande för SULF sedan 2012 och han omvaldes för ytterligare en treårsperiod vid SULF:s kongress den…
Pressmeddelande
23 november 2018
Mats Ericson, omvald som förbundsordförande.

Pressmeddelande: Systemfel i kunskapsfabriken

Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas…
Pressmeddelande
27 juni 2018

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena…
Pressmeddelande
3 maj 2018