Lars Geschwind heter SULF:s nya förbundsdirektör. Han kommer närmast från KTH där han har verkat som professor. Lars börjar efter…
Pressmeddelande
29 november 2022
På SULF:s kongress valdes professor Sanna Wolk till ny ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Fackförbundet SULF verkar för…
Pressmeddelande
19 november 2021
Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten…
Pressmeddelande
27 maj 2021
Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press…
Pressmeddelande
9 maj 2019
Idag lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningens betänkande, den så kallade Struten, till minister Matilda Ernkrans. Utredningen har…
Pressmeddelande
1 februari 2019
Mats Ericson har varit ordförande för SULF sedan 2012 och han omvaldes för ytterligare en treårsperiod vid SULF:s kongress den…
Pressmeddelande
23 november 2018
Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas…
Pressmeddelande
27 juni 2018
Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena…
Pressmeddelande
3 maj 2018
Idag presenterar Universitetskanslersämbetet sin årsrapport. Rapporten visar att det är stadigt lägre andel av den forskande och undervisande personalen som…
Pressmeddelande
1 juni 2017
Stefan Löfven lovade i regeringsförklaringen 2014 att basanslagen för forskning prioriteras upp. Men innehållet i forskningspropositionen visar att den utlovade prioriteringen uteblir.  Regeringen…
Pressmeddelande
28 november 2016
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}