info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

På SULF:s kongress valdes professor Sanna Wolk till ny ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Fackförbundet SULF verkar för hållbara villkor för universitetsanställda.

– Jag är djupt hedrad och väldigt glad att jag har blivit vald som ordförande för SULF.
Universitetsanställda är grundbulten i det demokratiska samhället och jag är taggad och kommer
att göra mitt allra bästa för att vi har en stark akademisk frihet, säger Sanna Wolk.

SULF:s medlemmar skapar kunskap, både i forskning och i mötet med studenterna.
– Vi behöver flytta fram positionerna – nu! Universitetsanställda behöver bra arbetsmiljö och schysta arbetsvillkor för att kunna ha arbetsro. Den som är rädd att förlora sitt jobb och sin inkomst kan inte på ett vettigt sätt utöva sin akademiska frihet. Och då menar jag akademisk frihet i praktiken, inte i ord. Jag pratar om den kultur som vi upplever varje dag på jobbet, säger Sanna Wolk.

Sanna Wolk är professor och specialist på upphovsrätt. Hon disputerade 2006 med avhandlingen Arbetstagares immaterialrätter. Den behandlar bland annat rätten till universitetsanställdas forskning och undervisningsmaterial, det så kallade lärarundantaget. Sanna Wolk har också länge arbetat med social hållbarhet med just utbildning i fokus.

SULF:s förbundsstyrelse för mandattiden 2021-2024 består av 20 personer – se nedan för hela styrelsens sammansättning:

  • Ordförande: Sanna Wolk
  • 1:e vice ordförande: Håkan Lindkvist         
  • 2:e vice ordförande: Helén Persson           
  • 3:e vice ordförande: Haro de Grauw          
  • Ledamöter: Håkan Alm, Magnus Gram, Claes Granmar, Kristin Halverson, Kristina Hildebrand, Ummis Jonsson, Michaël Le Duc, Mats Nilsson, Lotta Runesson, Folke Tersman, Mikael Wiberg 
  • Suppleanter: Audur Magnusdottir, Louise Bringselius, David Rule, Mikael Palmgren, Monika Berg    
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}