Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Juristen Sanna Wolk ny SULF-ordförande

Pressmeddelande

På SULF:s kongress valdes professor Sanna Wolk till ny ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Fackförbundet SULF verkar för hållbara villkor för universitetsanställda.

- Jag är djupt hedrad och väldigt glad att jag har blivit vald som ordförande för SULF.
Universitetsanställda är grundbulten i det demokratiska samhället och jag är taggad och kommer
att göra mitt allra bästa för att vi har en stark akademisk frihet, säger Sanna Wolk.

SULF:s medlemmar skapar kunskap, både i forskning och i mötet med studenterna.
- Vi behöver flytta fram positionerna - nu! Universitetsanställda behöver bra arbetsmiljö och schysta arbetsvillkor för att kunna ha arbetsro. Den som är rädd att förlora sitt jobb och sin inkomst kan inte på ett vettigt sätt utöva sin akademiska frihet. Och då menar jag akademisk frihet i praktiken, inte i ord. Jag pratar om den kultur som vi upplever varje dag på jobbet, säger Sanna Wolk.

Sanna Wolk är professor och specialist på upphovsrätt. Hon disputerade 2006 med avhandlingen Arbetstagares immaterialrätter. Den behandlar bland annat rätten till universitetsanställdas forskning och undervisningsmaterial, det så kallade lärarundantaget. Sanna Wolk har också länge arbetat med social hållbarhet med just utbildning i fokus.

SULF:s förbundsstyrelse för mandattiden 2021-2024 består av 20 personer - se nedan för hela styrelsens sammansättning:

  • Ordförande: Sanna Wolk
  • 1:e vice ordförande: Håkan Lindkvist         
  • 2:e vice ordförande: Helén Persson           
  • 3:e vice ordförande: Haro de Grauw          
  • Ledamöter: Håkan Alm, Magnus Gram, Claes Granmar, Kristin Halverson, Kristina Hildebrand, Ummis Jonsson, Michaël Le Duc, Mats Nilsson, Lotta Runesson, Folke Tersman, Mikael Wiberg 
  • Suppleanter: Audur Magnusdottir, Louise Bringselius, David Rule, Mikael Palmgren, Monika Berg    
Fler nyheter