Sök efter:

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade

Pressmeddelande

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press som släpps av SULF, Sveriges universitetslärare och forskare idag. Det är ohållbart att lärare och forskare ska arbeta gratis för att upprätthålla kvaliteten.

Två av tre av de som besvarat enkäten, som ligger till grund för SULF:s rapport, uppger att de är stressade. Rapporten lyfter fram hur minskade resurser och ökade arbetsuppgifter påverkar lärare och forskare inom högskolan. I och med att den totala arbetsbelastningen ökar alltmer ökar också risken för att utsättas för skadlig stress. Den stora arbetsbördan gör att tiden inte räcker till och de universitetslärare och forskare som besvarat enkäten löser det hela genom att i praktiken arbeta gratis.

– Rapporten visar att två av tre av de som svarat på enkäten känner sig stressade i sin anställning. Det är en alldeles för hög siffra och gränsen är nådd för vad som är möjligt för många anställda att klara av, säger rapportförfattaren Mari Willart, ombudsman på SULF.

Rapporten bygger på en enkät till SULF:s medlemmar. Några röster från enkätens många frisvar:
”Jag bedömer att nästan hela min arbetstid går åt till att hantera olika saker som har med IT-tillgänglighet att göra.”
”Min arbetstid är dygnet runt.”
”Ja, visst kan man stänga av tekniken, men inte förväntningarna från omgivningen. Man får till exempel dåliga kursutvärderingar (vilket påverkar lönen) och klagomål går till prefekten.”

SULF kommer centralt och lokalt att hårdbevaka och driva på arbetet för lokala åtgärder för att komma till rätta med de konkreta arbetsmiljöproblem som medlemmar upplever i vardagen. Vi kommer också att driva frågan om de bakomliggande systemfelen, som exempelvis otillräcklig finansiering ger upphov till. Det är dags att lätta på det akademiska skruvstädet!

Rapporten bygger på en enkätundersökning som skickades ut till alla yrkesverksamma SULF-medlemmar i januari 2018. Svarsfrekvensen var 24 procent med ett stort antal utförliga frisvar. Rapporten finns här.

Presskontakt
Ulrika Herstedt, Presskontakt, uh@sulf.se, 070-796 36 30

Fler nyheter