Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

SULF kritiserar regeringen för ökad politisering av högskolestyrelserna

Pressmeddelande

Idag har regeringen meddelat att de nya högskolestyrelserna bara ska utses för 17 månader. Det normala är tre år. Anledningen är att regeringen vill tillsätta nya styrelser där det ingår personer med säkerhetspolitisk kompetens. Dagens styrelsetillsättningar bygger på tillit mellan universitet och regering. Det här ändrar regeringen nu på.

- Själva idén bygger på okunskap om hur styrelser arbetar. Samtidigt kommer den nya detaljstyrningen av högskolestyrelserna att slå direkt mot svensk forskning. Det skapas ett system där politiska kommissarier ska tillsättas för att säkerställa om ”rätt” åsikter eller forskare från ”rätt” länder ska finnas i Sverige. Det är mycket alarmerande, säger Sanna Wolk, förbundsordförande i SULF. 

Akademin är en grundbult i ett demokratiskt samhälle och den blir ofta den första måltavlan i nedmonteringen av demokratin. Det är något som redan händer runt om i Europa. Vi ser att fler och fler länder väljer att sätta munkavel på forskare och universitetslärare och byta ut rektorer och styrelseledamöter till regeringstrogna.

- Forskningens frihet är grundlagsskyddad i Sverige. Men det är helt klart att vi behöver stärka den akademiska friheten och lärosätenas autonomi nu när regeringen går in och kopplar ett hårdare politiskt grepp om högskolestyrelserna. Regeringsbeslutet är ett stort hot mot universitetens och högskolornas frihet och självbestämmande. Helt oacceptabel utveckling, påpekar Sanna Wolk. 

Pressbilder på Sanna Wolk finns här.

Presskontakt: Ulrika Herstedt, uh@sulf.se, 070-796 36 30

SULF - vi kan högskolan!
SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, har cirka 22 0000 medlemmar som är verksamma inom universitet och högskolor. SULF är det enda fackförbundet som enbart organiserar doktorander, universitetslärare och forskare. Läs mer om oss på www.sulf.se

Fler nyheter