Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Akademiskt lärarskap - så möter vi de nya utmaningarna

Nyhet

Utbildning som motmedel mot kunskapsfientlighet och faktaresistens är avgörande för en konstruktiv och demokratisk samhällsutveckling. Kvaliteten i utbildningen måste därför vara den allra bästa och alla kvalitetssänkningar bekämpas. Men förutsättningarna för universitetslärare att utveckla undervisningen är långt ifrån optimala och därför har SULF intensifierat sitt arbete med att skapa förutsättningar för att stärka undervisningen i högskolan. Detta är absolut centralt för att undervisningen ska kunna anpassas till olika former eller till olika studenters behov.

Med den här skriften vill SULF bidra till en fortsatt utveckling av den högskolepedagogiska diskussionen. Vi har bett Sveriges två professorer inom det högskolepedagogiska området, Klara Bolander Laksov och Max Scheja, att skriva texten som vi hoppas ska komma till användning på lärosätena.

SULF kräver följande åtgärder för att utveckla det akademiska lärarskapet och säkra kvaliteten i den högre utbildningen:

Staten måste:
• Säkerställa att ett framtida resurstilldelningssystem ger förutsättningar för lärare vid universitet och högskolor att på bästa sätt utveckla sitt akademiska lärarskap.
• Stoppa resursurholkningen genom att slopa produktivitetsavdraget.

Lärosätena måste:
• Säkerställa att varje lärare ges tid och förutsättningar för att bedriva ett akademiskt lärarskap. Tid för pedagogisk utveckling ska tydliggöras i arbetstidsavtalen.
• Erbjuda alla lärare kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Säkerställa att det på varje lärosäte finns tydliga kriterier för att bedöma pedagogiska meriter i både karriärvägar, rekrytering och lönesättning.
• Skapa arenor som möjliggör att lärare kan mötas och föra en dialog om högskolepedagogisk utveckling.

Mer information 

Skriften kan du beställa genom att fylla i formuläret.

Ladda ned och läs skriften här.

Kolla webinariet om skriften (på Youtube).

Fler nyheter