info

SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök. Service via telefon och mejl ges som vanligt.

info

Kansliet är stängt 13-14 maj / The office is closed 13-14 May

Osäkerheten är idag stor för forskare i akademin. Det gäller särskilt för forskare som befinner sig i början av sin akademiska karriär. Den kanske största osäkerheten gäller hur karriärvägarna ser ut.

Rapporten Osäkert läge – en verklighet för juniora forskare i Sverige, som tagits fram av SULF och National Junior Faculty, visar att det finns ett stort antal befattningar som juniora forskare i Sverige kan ha. Vi har också tittat på hur långa anställningsavtal respondenterna har. Längden på anställningsavtalet ökade i takt med ökad akademisk meritering, från postdoktor på stipendium och sedan lön, till tillsvidareanställd forskare eller forskarassistent/biträdande lektor.

Rapporten visar också att andelen forskare som var födda i Sverige ökade i takt med ökad akademisk meritering från postdoktor på stipendium och sedan lön, till tillsvidareanställd forskare eller forskarassistent/biträdande lektor.

Osäkerheten mätt som längd på anställningsavtalet, eller att överhuvudtaget ha en anställning, är som störst för icke-svenskfödda forskare i början av karriären. Stipendiefinansierade forskare omfattas inte av sociala skyddsnät och har därför en extra utsatt position, både inom och utanför akademin. Stipendier som försörjning istället för anställning var särskilt vanligt bland icke-svenskfödda forskare.

Ansvaret för anställningarna är lärosätenas och det är de som måste skapa de förutsättningar som krävs för att Sverige ska kunna vara en framstående forskningsnation. För att förbättra villkoren för forskare och öka attraktiviteten i forskaryrket måste lärosätena, till exempel inom sitt samarbete i SUHF:

  • Ta ansvar för att skapa ett nationellt system för karriärvägar i akademin
  • Skapa tydliga karriärvägar med transparenta krav
  • Infoga forskare i lärosätets anställningsordning. Forskare ska vara lärare
  • Utlysa anställningar öppet och tillsätta dem transparent i enlighet med gällande regelverk
Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.