Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Rapport: Kvinnor har sämre förutsättningar i akademin

Rapport

– Mest anmärkningsvärt är att både kvinnor och män drabbas av orättvisor på grund av de osäkra villkoren - osäkerheten överskuggar allt. Men kvinnor utsätts för fler belastningar och får färre resurser jämfört med män. säger rapportförfattaren Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Rapporten Med ljuset på jämställdhet: när osäkerheten överskuggar allt undersöker kvinnors och mäns arbetsmiljö och förutsättningar för hälsa och karriär på universitet och högskolor. Rapporten visar att kvinnor möter på fler hinder än män i den akademiska karriären. 

Akademin är en i hög grad hierarkisk verksamhet, och det är en av orsakerna till problemen med ojämställdheten vid universitet och högskolor. Kvinnor har generellt sett har sämre förutsättningar som i praktiken innebär sämre anställningsvillkor, sämre arbetsmiljö och svårare att få finansiering jämte befordringar. Kvinnor behandlas annorlunda än män på ett sätt som missgynnar dem. Samtidigt består fortfarande toppen, de som har beslutandemakten, av en stor andel män.

På professorsnivå är majoriteten män och minoriteten kvinnor. Idag är inte ens en tredjedel av professorerna i Sverige kvinnor och det är ett faktum att det tar längre tid för kvinnor att bli professorer. Andelen kvinnliga professorer har ökat, men med snigelfart och risken är stor att vi behöver vänta ytterligare ett kvarts sekel innan det blir fifty-fifty bland professorer.

Varför är ojämställdheten ett problem?
Förutom den självklara rättviseaspekten finns det ett uppenbart kvalitetsproblem. Om den akademiska karriären bygger på annat än goda meriter krymper rekryteringsbasen och personer som skulle kunna bli utmärkta forskare och universitetslärare lämnas i bakvattnet. Vi riskerar få likriktad forskning och undervisning när människor med olika bakgrund, kön och perspektiv inte får bryta sina idéer och tankar med varandra. Jämlika miljöer presterar bättre och att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka både utbildningens och forskningens kvalitet. Akademin vinner helt enkelt på att ha personer med olika bakgrund och erfarenhet i toppen, men det är inte en verklighet i akademin.

Att möta hinder på grund av sitt kön eller behöva manövrera runt rådande norm kräver tid och energi som annars skulle kunnat gå till att meritera sig. En riktig energitjuv är också dålig arbetsmiljö, och som rapporten visar drabbar det fler kvinnor mer än män. För att Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation måste den akademiska karriären erbjuda schyssta – och lika – villkor för både kvinnor och män.

Fler nyheter