Sök efter:

SULF:s kongress 2021

Vad bestämdes?

Fram till nästa kongress ska SULF fortsätta arbeta för akademisk frihet. Det gäller både vetenskaplig och konstnärlig samt i både forskning och utbildning. Det gäller på nationell och internationell nivå och för universitetens oberoende av politiska, ideologiska och ekonomiska intressen. SULF ska också arbeta för ökad professionell autonomi och för ett öppet vetenskapssystem som respekterar lärares och forskares immateriella rättigheter. Kongressen bestämde bland annat att SULF ska:

 • tydligt ta ställning för att tillsvidareanställningar ska vara normen även för lärare och forskare i början av sin karriär inom högskolesektorn.
 • verka för att forskande personal som är beroende av externfinansiering och som varit sjukskrivna 180 dagar eller längre vid behov får arbetstid från sitt lärosäte för att återkomma inom sitt forskningsområde och möjlighet att söka nya forskningsmedel.
 • kommunicera tydligare att även chefer kan få stöd och uppbackning av förbundet.
 • verka för att göra det möjligt att överklaga beslut om anställning som doktorand till högre instans, lämpligen Överklagandenämnden för högskolan.
 • verka för att Högskoleförordningen 5 kap 4§ samt 7 kap 36§ förändras för att säkerställa att alla doktorander ska vara anställda från dag 1 utan möjlighet att göra undantag och tillåta stipendiefinansiering.
 • verka för en revidering av lärares tjänstgöring som synliggör den ökade administrativa arbetsbördan.
 • utöka sitt engagemang i frågor gällande unga forskares arbets- och anställningssituation genom att verka för tydligare karriärvägar med jämlika och trygga anställningar.
 • utreda möjligheten att ge stöd till senior arbetskraft för att SULF är ett förbund även för seniora forskare.

Läs mer

Pressmeddelande: Juristen Sanna Wolk ny SULF-ordförande
Sanna Wolks tal på kongressen.
Kongressrelaterade artiklar i Universitetsläraren hittar du här

Kongresshandlingar

Vid motionstidens slut den 31 augusti hade 51 motioner kommit in. Numreringen är preliminär och kan komma att ändras.

1 SULF/Lund Omröstningar vid SULFs kongress skall endast kräva majoritet av närvarande ledamöter
2 SULF/ Linköping och SULF/Uppsala Att leva som man lär – om de interna demokratiska processerna
3 SULF/Lund Mer facklig samverkan inom högskolan, mindre konkurrens!
4 SULF Uppsala Synliggöra nyttan med fackligt arbete och höja fackets anseende
5 SULF/ Linköping och SULF/Uppsala Förutsättningar för effektiv rekrytering del 1 – tydliga mål och stöd till lokalföreningar
6 SULF/ Linköping och SULF/Uppsala Förutsättningar för effektiv rekrytering del 2 – en bredare verktygslåda
7 SULF/Lund GDPR får inte bli ett hinder i rekryteringsarbetet!
8 SULF/Lund Bottom up!
9 SULF/Umeås professorsförening Öka möjligheterna att engagera sig på lokal bas
10 Åsa Morberg SULF – ett förbund även för seniora forskare
11 SULF/BTH Det självklara förbundet för alla verksamma inom högskolan, eller?
12 SULF/Umeå Utökat förbundsråd 2022/23
13 SULF/Uppsala For a more diverse and international Union
14 SULF/Uppsala Support for language flexibility
15 SULF:s doktorandförening Strengthen SULF’s legal services and member support in relation to employment and migration issues
16 SULF/Lund SULF behöver en miljöpolicy!
17 SULF/Linköping Konkreta verksamhetsrapporter till medlemmar!
18 SULF Stockholm Uppvärdera lokalföreningarnas hemsidor
19 SULF/Lund Förstärk SULFs engagemang i frågan om akademisk frihet även på en internationell nivå!
20 SULF/Karlstad Hur fria är basanslagen?
21 SULF/Umeå och Professorsförening Säkrad kollegialitet vid beredning av förändringsförslag och beslut – även i ärenden som initieras utanför linjen
22 SULF:s doktorandförening Representation of doctoral candidates in internal decision-making processes at their institutions
23 SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening Rättvis och rättssäker antagning till forskarutbildning, del 1 stärk kollegiets inflytande på forskarutbildningen
24 SULF/Uppsala och SULF:s doktorandförening Rättvis och rättssäker antagning till forskarutbildning, del 2 beslut om antagning och anställning som doktorand ska kunna överklagas
25 SULF/Uppsala SULF’s position on immigration-law reforms
26 SULF/Stockholm En bättre arbetssituation för postdoktorer och unga forskare
27 SULF/Uppsala Alla doktorander ska ha en anställning från första dagen
28 SULF/Uppsala Stipendier får inte användas istället för lön
29 SULF/Uppsala Stöd för doktorander i ämnes- och institutionsövergripande miljöer, inklusive industridoktorander
30 SULF:s doktorandförening Best practices in Individual Study Plans
31 SULF:s doktorandförening Right to prolongation for doctoral candidates holding elected positions within SULF
32 SULF/Mittuniversitetet Roller och förväntningar lokalt centralt inskickad
33 SULF/Uppsala Arbetslivet efter corona
34 SULF/Umeå Befordran
35 SULF/Karlstad Arbetsvillkor för första linjens chefer
36 SULF/Umeå Ansvarsförsäkring för chefer
37 SULF/Uppsala Stöd till medlemmar i chefsposition
38 SULF:s doktorandförening Mental health problems: a hazard in the work environment
39 SULF:s doktorandförening Employer accountability for the work environment of researchers, teachers, and doctoral candidates
40 SULF/Karlstad Arbetstidsvillkor inom högskole- och universitetsvärlden
41 Åsa Arping Rättvisande tjänsteplanering för lärare
42 SULF/Umeå Återgång efter sjukdom
43 SULF/Uppsala Minimera möjligheterna till tidsbegränsade anställningar inom akademien
44 SULF/Lund Facklig samverkan över alla branscher!
45 SULF Umeå Utköp inom staten
46 SULF/Mittuniversitetet RALS enligt RALS-T
47 SULF/Lund Lönesättningen skall ta hänsyn till hela den bredd av arbetsuppgifter som finns inom akademin!
48 SULF/Mittuniversitetet Värdesätta fackligt arbete enligt RALS-T
49 SULF/Lund Verka för att 4 kapitlet 10 § i Högskoleförordningen avvecklas!
50 SULF/Mittuniversitetet Villkorsavtal T för våra medlemmar
51 SULF/Lund Stoppa urholkningen av de sociala avgifterna!

 

Valberedningen består av:

 • Kirsi Höglund, sammankallande, Uppsala universitet
 • Christer Gardelli, Luleå tekniska universitet
 • Marie Hoen, Lunds universitet
 • Ingmarie Mellenius Umeå universitet
 • Maja Pelling, Göteborgs universitet
 • Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola. Om du vill komma i kontakt med SULF:s valberedning kan du göra det här: valberedning@sulf.se.

Presentationer av personerna i valberedningens förslag hittar du här.

Film: Valberedningens förslag

 

Arbetsutskott:

Förbundsordförande
Sanna Wolk Professor
Juridik
Kungliga Tekniska högskolan, m.fl. Nyval
1:e vice ordförande  
Håkan Lindkvist Universitetslektor
Matematisk statistik
Umeå universitet Omval
2:e vice ordförande  
Helén Persson Universitetslektor
Utbildningsvetenskap
Högskolan Kristianstad Omval
3:e vice ordförande  
Haro de Grauw Doktorand
Neurovetenskap
Uppsala universitet Omval/Nyval

 

Ledamöter:

Håkan Alm Universitetslektor Informationsteknologi Högskolan i Borås Omval/Nyval
Magnus Gram Forskare
Pediatrik
Lunds universitet Nyval
Claes Granmar Universitetslektor Juridik Stockholms universitet Nyval
Kristin Halverson Doktorand
Idéhistoria
Södertörns högskola Nyval
Kristina Hildebrand Universitetslektor Engelska Högskolan i Halmstad Omval
Ummis Jonsson Universitetsadjunkt Socialt arbete Mittuniversitetet Omval
Michaël Le Duc Universitetslektor Företagsekonomi Mälardalens högskolan Omval/Nyval
Mats Nilsson

 

Universitetslektor Kulturgeografi och turism Karlstads universitet Omval
Lotta Runesson Institutionskoordinator Inst. för datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Omval/Nyval
Folke Tersman Professor
Praktisk filosofi
Uppsala universitet Nyval
Mikael Wiberg Professor
Informatik
Umeå universitet Nyval

Suppleanter:

1:e suppleant
Audur Magnusdottir Universitetslektor
Historia
Göteborgs universitet Nyval
2:e suppleant
Louise Bringselius Universitetslektor
Företagsekonomi
Lunds universitet Nyval
3:e suppleant
David Rule Universitetslektor
Matematik
Linköpings universitet Nyval
4:e suppleant
Mikael Palmgren Universitetsadjunkt
Matematik
Högskolan i Jönköping Nyval
5:e suppleant
Monika Berg Universitetslektor
Sociologi
Örebro universitet Nyval

 

 

Kongressombud och ersättare

Följande utgör det förslag för indelning i utskott och fördelning av ombud på utskott som ingår i kongressens handlingar. Indelningen kongressombud har skett med hänsyn till de inkomna önskemålen i möjligaste mån. I de fall inget önskemål om utskottsindelning inkommit så har indelningen skett för att uppnå en jämn fördelning av ombud i de olika utskotten.

 

Utskott A

Namn Lokalförening
Ahemaiti Aikeremu Uppsala universitet
Marina Andersson Lunds universitet
Cajsa Bartusch Uppsala universitet
Peter Franck Umeå universitet
Ylva Haidenthaller Lunds universitet
Gloria Håkansson Högskolan Kristianstad
Maria Ingemarsson Ersta Sköndal Bräcke högskola
Kjell Johansson Luleå tekniska
Ingmarie Mellenius Umeå universitet
Kristina Nilsson Lunds universitet
Monica Nordström Luleå tekniska
Maja Pelling Göteborgs universitet
Aleksandra Popovic Lunds universitet
Åsa  Rybo Landelius Linköpings universitet
Per Sundman Uppsala universitet
Serdar Temiz Uppsala universitet
Marie Tåqvist Karlstads universitet

Utskottet hanterar:

19-Proposition_Budget-medlemsavgifter-och-konfliktfondering

11 Proposition Reglering av SULF:s arbete och styre – en reviderad stadga

21 Proposition_Instruktion och råd till valberedningen

12 Utskott A_motioner och motionssvar

 

Utskott B

Namn Lokalförening
Maria Ahlstedt Göteborgs universitet
Afrouz Behboudi Högskolan i Skövde
Berit Bergström Umeå universitet
Marco Chiodaroli Uppsala universitet
Anna Eklund Uppsala universitet
Katerina Günter Uppsala universitet
Niklas Hill Stockholms universitet
Gabriella Höstfält Stockholms universitet
Mikael Johansson Göteborgs universitet
Erika Jönsson Göteborgs universitet
Kitty Lassinantti Mälardalens högskola
Birgit Lindgren-Ödén Högskolan i Gävle
Anna Lindholm Karlstads universitet
Per Lundgren Umeå universitet
Maria Pemsel Stockholms universitet
Sara Van Meerbergen Stockholms universitet
Carina Wennerholm Linköpings universitet

Utskottet hanterar:

13 Proposition Tillsammans är vi starka – SULFs strategi för rekrytering

14 Proposition_SULFs lokalföreningar – hjärtat i förbundet

15 Utskott B – motioner och motionssvar

 

Utskott C

Namn Lokalförening
Ivar Armini Göteborgs universitet
Stephan Baraldi Stockholms universitet
Mark Dougherty Högskolan i Halmstad
Elisabeth Eriksson Linköpings universitet
Claes Granmar Stockholms universitet
Fredric Gunve Göteborgs universitet
Julie Hansen Uppsala universitet
Matthias Hudl Waltin Stockholms universitet
Erik Janse Mälardalens högskola
Matilda Johansson Högskolan i Borås
André Leblanc Högskolan Dalarna
Katarina Lindström Högskolan i Borås
Lena Lundgren Mittuniversitetet
Monir Mazaheri Röda korsets högskola
Charlotte Nyman Umeå universitet
Josef Pallas Uppsala universitet
Erik Pålsson Göteborgs universitet
Magnus Pålsson Lunds universitet
Natalia Ringblom Högskolan i Dalarna
Linda Ryan Bengtsson Karlstads universitet
Brian Thorsbro Lunds universitet
Uno Wennergren Linköpings universitet
Linus Zhang Lunds universitet

Utskottet hanterar:

18 Proposition_Verksamhetsinriktning 2022-2024

16 Utskott C – motioner och motionssvar

 

Utskott D

Namn Lokalförening
Martin Andersson Lunds universitet
Elin Bommenel Lunds universitet
Christina Boström Umeå universitet
Inger Ekman Umeå universitet
Petra Eriksson Uppsala universitet
Magnus Gustavsson Stockholms universitet
Lars Harrysson Lunds universitet
Hans Hellsten Lunds universitet
Mona Hverven Stockholms universitet
Anders Johansson Karlstads universitet
Ann Knutsson Mittuniversitetet
Suzanne Kriström Stockholms universitet
Angelica Lindlöf Högskolan Skövde
Tove Mattsson Linköpings universitet
Pär Moberg Lunds universitet
Christian Nordahl Blekinge Tekniska Högskola
Gertrud Olauzon Mittuniversitetet
Johan Pålsson Umeå universitet
Paulina Rajkowska Uppsala universitet
Niklas Rothpfeffer Högskolan i Gävle
Bodil Sjögreen Lunds universitet
Pär Sundén Luleå tekniska universitet
Elisabet Weingartner Stockholms universitet
Elin Yan Lunds universitet
Mikael Åsman Blekinge Tekniska Högskola

Utskottet hanterar:

18 Proposition_Verksamhetsinriktning 2022-2024

17 Utskott D – motioner och motionssvar

Afrouz Behboudi Ombud – Högskolan i Skövde
Aikeremu Ahemaiti Ombud – Uppsala universitet
Aleksandra Popovic Ombud – Lunds universitet
André Leblanc Ombud – Högskolan Dalarna
Angelica Lindlöf Ombud – Högskolan i Skövde
Ann Knutsson Ombud – Mittuniversitetet
Anna Lindholm Ombud – Karlstad universitet
Anna Eklund Ombud – Uppsala universitet
Audur Magnúsdóttir Ombud – Göteborgs universitet
Berit Bergström Ombud – Umeå universitet
Birgit Lindgren Ödén Ombud – Högskolan i Gävle
Bodil Sjögreen Ombud – Lunds universitet
Brian Thorsbro Ombud – Lunds universitet
Cajsa Bartusch Ombud – Uppsala universitet
Carina Wennerholm Ombud – Linköpings universitet
Carl-Magnus Häggström Ersättare – Umeå universitet
Christian Nordahl Ombud – Blekinge Tekniska Högskola
Christina Boström Ombud – Umeå universitet
Claes Granmar Ombud – Stockholms universitet
David Rule Ombud – Linköpings universitet
Elin Bommenel Ombud – Lunds universitet
Elin Ying Yan Elin Ombud – Lunds universitet
Elisabet Weingartner Ombud – Stockholms universitet
Elisabeth Eriksson Ombud – Linköpings universitet
Eric Stempels Ombud – Uppsala universitet
Erik Pålsson Ombud – Göteborgs universitet
Erik Janse Ombud – Mälardalens Högskola
Erika Jönsson Ombud – Göteborgs universitet
Folke Tersman Ersättare – Uppsala universitet
Fredric Gunve Ombud – Göteborgs universitet
Gabriella Höstfält Ombud – Stockholms universitet
Gertrud Olauzon Ombud – Mittuniversitetet
Gloria Håkansson Ombud – Högskolan Kristianstad
Hans Hellsten Ombud – Lunds universitet
Ildiko Farkas Ersättare – Linköpings universitet
Inger Ekman Ombud – Umeå universitet
Ingmarie Mellenius Ombud – Umeå universitet
Ingrid Lander Ombud – Stockholms universitet
Ivar Armini Ombud – Göteborgs universitet
Johan Pålsson Ombud – Umeå universitet
Josef Pallas Ombud – Uppsala universitet
Julie Hansen Ombud – Uppsala universitet
Katarina Lindström Ramamoorthy Ombud – Högskolan i Borås
Katerina Günter Ombud – Uppsala universitet
Kirsi Höglund Ersättare – Uppsala universitet
Kitty Lassinantti Ombud – Mälardalens Högskola
Kjell Johansson Ombud – Luleå tekniska universitet
Kristina Nilsson Ombud – Lunds universitet
Lars Harrysson Ombud – Lunds universitet
Lena Blomquist Ersättare –  Ersta Sköndal Bräcke högskola
Lena Lundgren Ombud – Mittuniversitetet
Linda Ryan Bengtsson Ombud – Karlstad universitet
Linus Zhang Ombud – Lunds universitet
Liz Adams Lyngbäck Ombud – Stockholms universitet
Magnus Pålsson Ombud – Lunds universitet
Magnus Gustavsson Ombud – Stockholms universitet
Maja Pelling Ombud – Göteborgs universitet
Marco Chiodaroli Ombud – Uppsala universitet
Maria Ingemarsson Ombud – Ersta Sköndal Bräcke högskola
Maria Ahlstedt Ombud – Göteborgs universitet
Maria Pemsel Ombud – Stockholms universitet
Marie Kristin Tåqvist Ombud – Karlstad universitet
Marina Andersson Ombud – Lunds universitet
Mark Dougherty Ombud – Högskolan i Halmstad
Martin Andersson Ombud – Lunds universitet
Matilda Johansson Ombud – Högskolan i Borås
Matthias Hudl Waltin Ombud – Stockholms universitet
Mikael Åsman Ombud – Blekinge Tekniska Högskola
Mikael Johansson Ombud – Göteborgs universitet
Mona Hverven Ombud – Stockholms universitet
Monica Nordström Ombud – Luleå tekniska universitet
Monir Mazaheri Ombud – Röda korsets högskola
Natalia Ringblom Ombud – Högskolan Dalarna
Niklas Rothpfeffer Ombud – Högskolan i Gävle
Niklas Hill Ombud – Stockholms universitet
Paulina Rajkowska Ombud – Uppsala universitet
Per Lundgren Ombud – Umeå universitet
Per Sundman Ombud – Uppsala universitet
Per Anders Johansson Ombud – Karlstad universitet
Peter Franck Ombud – Umeå universitet
Petra Eriksson Ombud – Uppsala universitet
Pär Sundén Ombud – Luleå tekniska universitet
Pär Moberg Ombud – Lunds universitet
Sara Van Meerbergen Ombud – Stockholms universitet
Serdar Temiz Ombud – Uppsala universitet
Stephan Baraldi Ombud – Stockholms universitet
Suzanne Kriström Ombud – Stockholms universitet
Timo Hellström Ombud – Umeå universitet
Tove Mattsson Ombud – Linköpings universitet
Ulf Zackariasson Ersättare – Uppsala universitet
Uno Wennergren Ombud – Linköpings universitet
Wolfgang Schmidt Ombud – Linköpings universitet
Ylva Haidenthaller Ombud – Lunds universitet
Åsa Rybo Landelius Ombud – Linköpings universitet

Mandatfördelningen till SULF:s kongress görs, i enlighet med SULF:s stadgar, på den lokala SULF-föreningens medlemsantal vid årsskiftet. Extrakongressen 2019 beslutade om en ändring i förbundets stadgar så att endast aktiva föreningar tilldelas mandat till kongressen. Som aktiv räknas förening som under året före kongressen genomfört ett årsmöte.

 

SULF-förening

Antal mandat

SULF/Beckmans Designhögskola 0
SULF/Blekinge tekniska högskola 2
SULF/Chalmers 3
SULF/Ersta Sköndal Bräcke Högskola 1
SULF/Gymnastik och idrottshögskolan 1
SULF/Göteborgs universitet 10
SULF/Högskolan Dalarna 3
SULF/Högskolan i Borås 2
SULF/Högskolan i Gävle 2
SULF/Högskolan i Halmstad 2
SULF/Högskolan i Jönköping 0
SULF/Högskolan i Skövde 2
SULF/Högskolan Kristianstad 2
SULF/Högskolan Väst 0
SULF/Karlstads universitet 4
SULF/Karolinska Institutet 0
SULF/Kungliga Tekniska Högskolan 0
SULF/Linköpings universitet 7
SULF/Linnéuniversitetet 0
SULF/Luleå tekniska universitet 3
SULF/Lunds universitet 15
SULF/Malmö universitet 0
SULF/Mittuniversitetet 3
SULF/Mälardalens högskola 3
SULF/Röda korsets högskola 1
SULF/Sophiahemmets högskola 1
SULF/Stockholms universitet 14
SULF/Sveriges lantbruksuniversitet 0
SULF/Södertörns högskola 0
SULF/Umeå universitet 8
SULF/Uppsala universitet 12
SULF/Örebro universitet 0
Summa

 

Tema, kallelse och tidigare kongresser

SULF:s kongress 2021 har Fritt sökande efter ny kunskap som tema. Akademin är ofta en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld och det är extra angeläget att vi är uppmärksamma och värnar det fria sökandet efter ny kunskap i Sverige. Sverige kan och bör agera som en förebild där en fri akademi är en av grundpelarna i demokratin. Men även i Sverige ser vi hot mot den akademiska friheten, framförallt i form av otrygga anställningar, forskningsfinansieringssystemet och svagt lagskydd.

Vad menar vi med fritt sökande efter ny kunskap?

 • Akademisk frihet: Doktorander, forskare och lärare ska fritt kunna välja forskningsproblem och publicera resultat utan rädsla för repressalier. Tillsammans i kollegiet ska de avgöra metod och innehåll i utbildningen. Det fria sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och forskare är obundna från politiska och ekonomiska intressen. Akademisk frihet i både forskning och högre utbildning är grundbulten i ett fritt sökande efter ny kunskap.
 • Trygghet i anställningen är en viktig förutsättning för det fria sökandet efter ny kunskap. Akademisk frihet på den individuella nivån måste kunna utövas i praktiken. En stark lagtext är bra men räcker inte för att vi ska kunna påstå att den akademiska friheten för universitetslärare och forskare i vårt land är stark. Akademisk frihet är till exempel omöjlig för den som är rädd att förlora sitt jobb eller för den som står i en osund beroendeställning till mer seniora kollegor eller ledning.

Varför är det viktigt?

En fri akademi är en förutsättning för att universitet och högskolor ska kunna fungera som en välbehövlig kritisk kraft i samhället. Tillsammans med en fri press, fria fackföreningar och oberoende domstolar utgör den en av demokratins grundpelare. Utan akademin som en kritiskt kraft öppnas dörrarna för politisk godtycklighet och spridning av falska fakta.

Ett fritt sökande efter ny kunskap är också en viktig förutsättning för kvalitet i både forskning och utbildning. Kritiska diskussioner mellan forskare och universitetslärare som är obundna av politiska och ekonomiska intressen borgar för forskning av hög kvalitet som bryter ny mark på ett i dag okänt sätt. Det leder till att mängden ny kunskap kan ökas och komma samhället till gagn.

Hur ser det ut? Hot mot friheten

Akademin är ofta en av de första måltavlorna för politiker med svaga demokratiska grundvärden. Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld och det är extra angeläget att vi är uppmärksamma och värnar det fria sökandet efter ny kunskap i Sverige. Sverige kan och bör agera som en förebild där en fri akademi är en av grundpelarna i demokratin. Men även i Sverige ser vi hot mot den akademiska friheten, framförallt i form av otrygga anställningar, forskningsfinansieringssystemet och svagt lagskydd.

 • Otrygga anställningar: En förutsättning för det fria sökandet efter kunskap är anställningstrygghet. Den som är rädd för att förlora sitt jobb eller som är i en beroendeställning har svårare att fritt söka efter ny kunskap. I Sverige har nästan 30 procent av den forskande och undervisande personalen vid lärosätena en tidsbegränsad anställning, doktoranderna oräknade. Tillsvidareanställning ger trygghet och arbetsro som gör att individen kan prestera bättre. Men ett växande problem är att även tillsvidare­anställningar kan vara osäkra. Forskande personal med externfinansiering sägs helt enkelt upp när pengarna tar slut.
 • Forskningsfinansiering: Dagens finansieringssystem bidrar till kortsiktighet och otrygghet för Sveriges forskare. Forskning finansieras av basanslag från staten till lärosätena eller med externa medel som måste sökas i konkurrens från till exempel statliga forskningsråd, privata stiftelser eller EU. Regeringar talar sig gärna varma för tryggare karriärvägar i akademin. Men samtidigt fortsätter forskningspropp efter forskningspropp, alldeles oavsett regeringens färg, att prioritera ner lärosätena som mottagare av FoU-medel ur statsbudgeten, och det är ingenting som kommer att förändras inom överskådlig tid. Därför behöver lärosätena ta ett större ansvar för att skapa trygga villkor, och det oavsett beroendet av externa medel för forskning och utbildning på forskarnivå.
 • Lagskydd: Akademisk frihet måste omfatta både forskning och utbildning. I Sverige är forskningens frihet skyddad i grundlag och högskolelag. Det finns ett regeringsförslag om att högskolelagen ska ändras så att akademisk frihet ska genomsyra både forskning, utbildning och hela lärosätenas verksamhet. Det föreslås träda i kraft under 2021, men innebär inte samma starka grundlagsskydd för utbildningen som för forskningen. SULF bedriver påverkansarbete för att grundlagsskydda även den högre utbildningens frihet. Att stärka lagskyddet för utbildningens frihet är en försäkran om att den högre utbildningen ses som en viktig del i ett öppet demokratiskt samhälle.

Den 12 mars skickades kallelsen till SULF:s kongress 2021 till SULF:s lokalföreningar tillsammans med mandatberäkningen. Ombud utses av SULF:s lokalföreningar och meddelas SULF:s kansli senast den 31 augusti 2021.

Kallelse till SULF:s kongress

Frågor och svar om kongressen

 • Kongressen är i Zoom och för mötesdemokrati använder vi mötesverktyget Suffra.
 • Vi rekommenderar att du använder två enheter samtidigt, så att du har mötesverktyget Suffra i till exempel mobilen och Zoom i datorn.
 • Se till att du har en dator med stabil uppkoppling, en smartphone och hörlurar.
 • Zoom:
  • Kongressen är i Zoom – alla deltagare får en länk i nyhetsbrev någon dag innan kongressen.
  • Saknar du Zoom-länk? Kontakta lok@sulf.se.
 • Suffra: Mötesverktyget Suffra kommer att användas. Länk till inloggning i Suffra finns här.
  • Logga in med BankID. Saknar du BankID? Kontakta freddy@suffra.se.
  • Film om hur du använder mötesverktyget Suffra finns här.

PS. Många stressas av att se sig själv i bild. Ett sätt att minska zoom-tröttheten kan vara att stänga av sin egen bild, men ändå vara synlig för andra mötesdeltagare.Tryck på de tre  prickarna i din egen bild och välj Hide Self View.

Här har vi samlat några tips/frågor och svar om mötesverktyget Suffra:

 1. Logga in i valfri webbläsare (ej Explorer). Ingen app behöver laddas ned. Länk till inloggning.
 2. Två enheter: Vi rekommenderar att du använder två enheter samtidigt, så att du har mötesverktyget Suffra i till exempel mobilen och Zoom i datorn. Du får ut mest av det digitala mötet.
 3. Närvarokoll: När man använder Suffra kan närvaron snabbt och enkelt stämmas av. Detta görs genom en närvarokontroll där varje deltagare skriver in en kod som meddelas av ordföranden och visas i Zoom.
 4. Omröstningar: Suffras kanske viktigaste funktion är att sköta omröstningarna. Det finns så kallade ”öppna omröstningar” där alla deltagares röster blir offentliga, likt acklamation på ett fysiskt möte. Där det behövs finns även slutna omröstningar, likt att rösta med urna och lappar.
 5. Yrkanden: Om du har ett ändrings – eller tilläggsförslag till någon fråga kan du tillkännage det genom att lägga ett yrkande. Detta gör du enklast genom att leta upp den punkt du vill yrka på i föredragningslistan. Där trycker du på pilen till höger om punktens namn. Därefter trycker du ”Visa yrkanden” och ”Lämna yrkande”.
 6. Kan man vara inloggad på flera enheter? Ja. Du kan vara inloggad i Suffra i flera enheter. Kan vara bra om du vill följa mötet i Zoom på datorskärmen och interagera i Suffra med till exempel mobilen. Men om du önskar skriva ett långt yttrande kan det vara smidigt att kunna göra det i datorn istället för i mobilen.
 7. Hjälp – jag ser inte omröstningsrutan! Om din webbläsare tappar kontakt med internet kan det hända att du också tappar synkroniseringen med Suffra. Du märker av detta om mötesledaren säger att något ska ploppa upp på din skärm, men detta inte sker. Till exempel om omröstningsrutan inte dyker upp när det är dags att rösta. Du måste då uppdatera sidan. På dator trycker du på den runda pilen vid adressfältet eller tryck på tangenten F5 på tangentbordet. På tablet/iPad/smartphone/liknande så syns inte alltid pilen. Ofta kan man uppdatera sidan genom att dra med fingret uppifrån och ned.
 8. Kolla så att du är i rätt möte! Välj Plenum när du loggar in på morgonen. Du ser längst upp på sidan vilken möte du är i. Byt till utskott när det är dags för det. Det kommer du också att få uppmaning att göra. Du byter möte genom att klicka på de tre vågräta strecken längst upp till höger. Välj byt möte.
 9. Behöver du lämna kongressen? När ett ombud behöver lämna mötet under pågående förhandling ska det anmälas till presidiet så att närvaroförteckningen kan justeras. I samband med detta anmäls också om ersättare träder in samt vem denne är. Frånvaron anmäler du skriftligt via Suffra och knappen Ordningsfråga. Närvaroförteckningen justeras. Närvaroförteckningen justeras så att ersättare är närvarande som ombud. Vid återkomst till mötet efter frånvaro anmäls detta via Suffra. Om ersättare därmed träder tillbaka ska presidiet informeras om detta. Anmälan görs skriftligt via Suffra och knappen Ordningsfråga. Närvaroförteckningen justeras.
 10. Har enheten gått ned i viloläge? Även om enheten går ner i viloläge loggas du inte ut ur Suffra. Du är inloggad tills du själv loggar ut, men backa inte, tryck alltså inte på tillbakaknappen i webbläsaren, då kan du tappa kontakten med Suffra. Du kan vara inloggad i Suffra på flera enheter. Du behöver BankID på någon enhet, men inte på alla. Ett tips är att trycka på uppdateraknappen med jämna mellanrum för att datapaketen ska hänga med i systemet.
 11. Film om hur du använder mötesverktyget Suffra finns här.
 12. Teknikfrågor om Suffra besvaras av Freddy Grip på Suffra. Det går också att ringa Suffra på 010 263 33 00.

 

Suffra:  Logga in i Suffra. Välj mötet Plenum. Funkar det inte? Ring Suffra på 010-263 33 00 eller mejla Freddy Grip.

Zoom: Anslut till mötet med den länk du fått i nyhetsbrevet SULF:s kongress – till dig som är ombud: utskick 4 från SULF. Kontakta Krister Fält på SULF för bollplank och Zoom-första hjälpen på 08-505 836 23.

Kongressen är SULF:s högsta beslutande organ. Den går att jämföra med Sveriges riksdag, det vill säga: det är valda ombud som fattar beslut i olika frågor. Kongressperioden är tre år. Till varje kongress utses ombud, totalt 101 stycken. Ombuden utses av SULF:s lokalföreningar och antalet mandat baseras på respektive förenings medlemsantal.

Extrakongressen 2019 beslutade om en ändring i förbundets stadgar så att endast aktiva föreningar tilldelas mandat till kongressen. Som aktiv räknas förening som under året före kongressen genomfört ett årsmöte.

 

Som alltid blir en kongress mer lättöverskådlig med lite förberedelser. Eftersom du som kongressombud företräder hela din förening så är det alltid bra att diskutera olika frågor som kommer upp på kongressen med andra i styrelsen eller andra i föreningen. Så här kan du och föreningens övriga kongressombud förbereda ert deltagande:

 • Diskutera de motioner och propositioner som inkommit till kongressen. Fundera på förbundsstyrelsens förslag till beslut och diskutera hur du ställer dig till dessa.
 • Besluta vad du tycker, och gör korta anteckningar. Det är många beslut att ta ställning till och det är därför bra att anteckna som stöd för minnet.
 • Om du vill att kongressen ska fatta ett annat beslut än det föreslagna, förbered argument och yrkanden så att du inte måste hitta på dem på stående fot.
 • Om du tror att det kommer att bli diskussioner om någon fråga där du har en tydlig uppfattning, förbered även den.
 • Diskutera gärna inom styrelsen och med kongressombud från andra föreningar för att hitta meningsfränder. Detta ger er större möjligheter att få igenom er fråga.
 • Kongressen 2021 är digital. Förbered dig på tekniken genom att bekanta dig med mötessystemet Suffra. Uppdatering 11 november: Utbildningarna är nu avslutade. Filmer om hur du använder mötesverktyget Suffra finns här.

Inför kongressen läggs ett antal olika dokument och beslutsunderlag fram och det är inte alltid självklart att veta vad som används till vad. Därför är det bra att försöka skilja på 1. motioner/propositioner och 2. rapporter (till exempel årsredovisningar, verksamhetsberättelser och andra rapporter).

 1. Motioner och propositioner är förslag till beslut. Det är dessa som bestämmer vad förbundet ska tycka och göra under nästa mandatperiod.
 2. Rapporterna är till för att kongressen ska kunna fastställa att förbundsstyrelsen gjort det man skulle. Det innebär att kongressen inte kan ändra i dem. Kongressen kan godkänna dem och lägga dem till handlingarna eller – om de är gravt missvisande – besluta att inte godkänna dem. Du och de andra kongressombuden använder rapporterna för att bestämma om ni vill bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Du kan dessutom använda dem för att avgöra om du vill rösta på att de som kandiderar till omval.
  Det kongressen formellt gör med rapporterna är att lägga dem till handlingarna. De aktiva besluten kommer när kongressombuden på grundval av rapporterna fattar beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och väljer en ny styrelse.

I förbundets stadgar föreskrivs vilka frågor kongressen måste behandla. Det är dokument som handlar om förbundets ekonomi och verksamhet den senaste kongressperioden, samt förslag till budget, medlemsavgift och styrelse för den kommande perioden. Dessutom kan medlemmar, lokalföreningar, sektionsstyrelser och förbundsstyrelse inkomma med förslag till andra beslut som borde fattas av kongressen.

Förslag som kommer från föreningar, sektionsstyrelser eller enskilda medlemmar kallas motioner.

Förslag som kommer från förbundsstyrelsen kallas propositioner.

Eftersom kongressen har 101 ombud kan inte alla beslut diskuteras i plenum. I stället bereds besluten av utskott. Ett utskott är en grupp kongressombud som diskuterar frågorna mer i detalj. Utskottets uppgift är att föreslå (”hemställa”) vad kongressen ska besluta. Varje utskott har ett antal motioner och eventuellt några propositioner att diskutera.

Utskottsarbetet är digitalt 2021, i så kallade breakout rooms i Zoom med mötesverktyget Suffra som stöd för den demokratiska processen.

I utskottet, eller vid utskottssammanträdet som det kallas, får utöver kongressombuden också representanter för förbundsstyrelsen närvara. Dessutom bistår förbundets tjänstemän som sekreterare och ibland som föredragande. Det förekommer också att personer som valberedningen föreslagit ska väljas till förbundsstyrelsen närvarar under utskottsdiskussionerna. Det är enbart kongressombuden som har rösträtt. Övriga närvarande har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Det ingår i förbundsstyrelsens uppgift att förbereda förslag till beslut för inkomna motioner; om de ska bifallas, avslås eller anses besvarade. Du och de andra kongressombuden är helt fria att hålla med, argumentera emot eller föreslå helt egna förslag till beslut.

Arbetet i utskotten består i att du och de andra ombuden diskuterar om ni vill följa förbundsstyrelsens förslag till beslut eller om ni hellre vill föreslå att kongressen beslutar i enlighet med motionärens förslag till beslut. Ibland – om förbundsstyrelsen föreslagit bifall till motionen – är det helt enkelt samma sak.

Om utskottet bestämmer sig för att förkasta både förbundsstyrelsens och motionärernas förslag och i stället föreslå ett helt eget förslag till beslut så måste detta förslag formuleras och dokumenteras i utskottets protokoll. Utskottsprotokollet blir sedan grund för besluten och diskussionen i plenum.

Använd mötessystemet Suffra för att begära ordet i både utskott och plenum. Så gör man därför att det då är enkelt att se till att talarna får ordet i rätt ordning.

Ett förslag kallas för ett yrkande. Använd mötessystemet Suffra för att lägga ett yrkande. Det beror på att ordföranden måste kunna upprepa yrkandet korrekt i beslutsprocessen, framför allt om två eller flera förslag till beslut står emot varandra.

Enligt Villkorsavtalet kap 9 § 2 d har du rätt till 10 dagars ledighet med lön för fackligt arbete som inte täcks av Förtroendemannalagen eller Förtroendemannaavtalet. Begär ledighet i god tid. Vår generella policy är att denna utgift inte ska belasta din institution, ditt ämne eller ditt forskningsprojekt utan tas från lärosätesgemensamma resurser.

 

När ett ombud behöver lämna mötet under pågående förhandling ska det anmälas till presidiet så att närvaroförteckningen kan justeras. I samband med detta anmäls också om ersättare träder in samt vem denne är. Frånvaron anmäler du skriftligt via Suffra och knappen Ordningsfråga. Närvaroförteckningen justeras. Närvaroförteckningen justeras så att ersättare är närvarande som ombud.

Vid återkomst till mötet efter frånvaro anmäls detta via Suffra. Om ersättare därmed träder tillbaka ska presidiet informeras om detta. Anmälan görs skriftligt via Suffra och knappen Ordningsfråga. Närvaroförteckningen justeras.