Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Webinar: Doctoral candidates rights and obligations

SULF invites you to a webinar about doctoral candidates' rights, obligations and representation. Have you ever wondered about the rules regarding working hours, holidays, supervision, salary and work expenses? Learn more about laws, collective agreements, how doctoral candidates' views are represented, and how to get help when things go wrong. The webinar is in English.

Time: October 15, 12.00-13.30.
Register here go get a link to the webinar.