Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Sjukpenninggrundande inkomst

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, baseras normalt på den aktuella lönen i en anställning. Det finns dock en lägsta och en högsta nivå. För att en inkomst ska generera en SGI så ska arbetet normalt ha en varaktighet på minst sex månader. Endast arbetsinkomster kan ligga till grund för SGI. 

SGI-skydd 

Du har normalt en SGI så länge du arbetar och har lön. När du inte arbetar kan du i vissa fall få behålla din SGI. Detta kallas SGI-skydd. 

Det finns dels ett allmänt efterskydd på tre månader (kortare i vissa fall) men också möjlighet till längre SGI-skydd under vissa omständigheter. De vanligaste grunderna för att ha skyddad SGI är: 

  • Föräldraledighet 
  • Sjukdom under förutsättning att man har/skulle ha haft rätt till sjukpenning 
  • Att man är aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen 
  • Studier  

SGI-skydd i avhandlingsarbetets slutskede 

Ibland händer det att du som doktorand inte hinner bli färdig med avhandlingsarbetet och disputationen innan anställningen som doktorand upphör. I vissa fall har lärosätet möjlighet att förlänga anställningen men i andra fall väljer du som doktorand mellan att avbryta avhandlingsarbetet eller att fortsätta dina studier utan anställning. I de fall du väljer det senare är det viktigt att vara medveten om att det kan ge problem med SGI-skyddet.  

Den 1 juli 2018 infördes en förstärkning av SGI-skydd för studerande i Socialförsäkringsbalken. Förändringen innebär att (nästan alla) som studerar på en studiemedelsberättigad utbildning har SGI-skydd under den tiden. Som det var tidigare räcker inte detta utan man var även tvungen att få statligt studiestöd (t.ex. studiemedel från CSN). 

SULF tolkar bestämmelsen som följer: 

Detta innebär i praktiken att en doktorand som efter att hen haft anställning och inte blivit färdig innan den löpt ut kan fortsätta med sin forskarutbildning under SGI-skydd eftersom forskarutbildning är en studiemedelsberättigad utbildning. Du kan dock inte få studiemedel i den situationen eftersom sådant inte får utges efter att du haft anställning som doktorand. Hittills har det varit så att en har kunnat få SGI-skydd för vidareutbildning inom eget yrkesområde under sådan tid, men först efter prövning och max under ett år. 

En annan effekt blir att den som tidigare haft ett arbete och sedan blir doktorand med stipendium kan ha SGI-skydd under sådan tid utan tidsbegränsning. 

SULF vill påpeka att det är viktigt att se till att undvika luckor i sitt SGI-skydd. Vi rekommenderar därför att du, i det fall du fortsätter dina studier utan anställning, skriver in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast samma dag som du lämnar in sin avhandling på tryckning eller på annat sätt avslutar/avbryter sina studier. Normalt är du berättigad till a-kassa från den dagen. Som inskriven arbetssökande har du också ett SGI-skydd.