Sök efter:
Sjukdom

Ersättning vid sjukdom

Om du blir sjuk och har en anställning betalar arbetsgivaren 80 procent av din lön (sjuklön) under de första fjorton dagarna med ett karensavdrag som motsvarar en femtedel av en veckas sjuklön. Är du sjuk längre tid ska du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om de beviljar sjukpenning motsvarar den knappt 80 procent av din lön upp till 10 prisbasbelopp (2023 motsvarar det en årslön på 525 000 kronor). På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om belopp.

Du har då även rätt till kompletterande ersättning från arbetsgivaren genom vårt kollektivavtal. Den uppgår till 10 procent på lönedelar upp till prisbasbeloppstaket och knappt 90 procent av lönedelar därutöver (inget tak finns). Om du får sjukpenning på deltid anpassas ersättningen proportionerligt.

Om du får sjukpenning på deltid anpassas ersättningen proportionerligt.

Läs mer på Ersättningskollens webbplats. Här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Om du är arbetslös och blir sjuk kan Försäkringskassan lämna ersättning. Ersättningen kan dock här inte överstiga den högsta ersättning som kan utbetalas från arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att ersättningstaket här är lägre än för den som är anställd. Du måste här vara noga med att ange att du är sjuk när du deklarerar till Akademikernas a-kassa eftersom man inte får kombinera arbetslöshetsersättning och sjukpenning för samma tid. Ingen kompletterande ersättning kan utgå eftersom arbetsgivare saknas.

Om du har stipendium så gäller speciella regler. Kontakta oss för rådgivning i så fall.

Vill du komplettera ditt skydd ytterligare kan du teckna en egen försäkring hos Folksam genom ditt medlemskap i SULF. Dessa försäkringar kan till exempel ge kompletterande ersättning vid längre sjukskrivning utöver vad som anges ovan