Sök efter:
Sjukdom

Ersättning för sjukvårdskostnader

Du som är statligt anställd har enligt Villkorsavtal-T:s sjunde kapitel rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader som till exempel läkarvård, tandvård, sjukhusvård eller receptbelagda läkemedel.

Läkarvård, tandvård och psykologbehandling
Kostnader för läkarvård (ej förebyggande vård), tandvård (oralkirurgisk behandling) och psykologbehandling ersätts av arbetsgivaren med högst 95 kronor per besök.

Sjukgymnastik
Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av arbetsgivaren med högst 55 kronor per besök. För att omfattas av rätten till ersättning behöver den sjukgymnastiska behandlingen ges av en legitimerad sjukgymnast efter remiss av läkare.

Sjukhusvård
Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Läkemedel
Receptbelagda, rabatterade läkemedel ersätts av arbetsgivaren. En förutsättning för att få ersättning för kostnader är att registrering har skett i ett apotekskort eller högkostnadskort och att du kan uppvisa kvitton.

Sjukvård med mera under tjänstgöring utomlands
Om du blir sjuk under tjänsteresa eller förrättning utomlands ersätter arbetsgivaren skäliga och om möjligt styrkta kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel.

Var uppmärksam på att det kan finnas ett lokalt kollektivavtal vid ditt lärosäte som omfattar dessa frågor. Kontakta dina lokala fackliga förtroendevalda för mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte.