Sök efter:
Sjukdom

Anmäla sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är det som ligger till grund för den ersättning du får om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Det är Försäkringskassan som räknar fram SGI vilket baseras på din förväntade årsinkomst. Du anmäler din förväntade årsinkomst samt årsarbetstid när du anmäler ett ärende till Försäkringskassan.

Årsarbetstid

Du som universitetslärare har årsarbetstid som regleras i Villkorsavtal-T (statlig sektor) eller i branschavtalet för högskolan (privat sektor), där står det att den totala årsarbetstiden för lärare är:  
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.  
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.  
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar. 

När du anmäler årsarbetstid till Försäkringskassan ska du alltså anmäla de angivna timmarna inklusive semesterdagarna omräknade till timmar, det vill säga totalt 1 980 timmar. Fråga din arbetsgivare om du är osäker på vad som gäller för just dig.

Vill du räkna ut hur din SGI påverkar de olika ersättningarna kan du använda dig av SGI-guiden på Försäkringskassans webbplats.