Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Semester

Sjukdom under semester

Om du blir du sjuk under semestern ska du sjukanmäla det till arbetsgivaren. Om du gör det bryts semestern och du får sjuklön (eller sjukpenning om du är sjuk en längre period) och de semesterdagar du inte haft möjlighet att utnyttja på grund av sjukdomen finns kvar att utnyttja vid ett senare tillfälle.

Olika lärosäten har olika rutiner kring hur sjukanmälan ska ske, kontakta din institution för mer information om hur sjukanmälan ska ske vid ditt lärosäte.