Semester

Sparad semester

Om du är statligt anställd har du rätt att spara delar av innevarande års semester. Du är skyldig att ta ut minst 20 dagar, men resterande semesterdagar har du rätt att spara om du så önskar. För att kunna spara semester måste du meddela arbetsgivaren att du inte avser ha schablonsemester och att du vill spara semester.

En viktig skillnad mellan sparade semesterdagar och vanliga semesterdagar är att arbetsgivaren inte kan beordra dig att ta ut de sparade semesterdagarna. Dock får du ansöka och invänta att arbetsgivaren beviljar uttag av sparade semesterdagar precis som vanliga semesterdagar. Du får som mest ha 30 sparade semesterdagar.