Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Semester

Sparad semester

Du som arbetar vid statliga lärosäten, andra statliga myndigheter samt i kommun eller region får ha högst 30 sparade semesterdagar efter årsskiftet. Du är skyldig att ta ut minst 20 dagar per år, men resterande semesterdagar har du rätt att spara om du så önskar. För att kunna spara semester måste du meddela arbetsgivaren att du inte avser ha schablonsemester och att du vill spara semester.

En viktig skillnad mellan sparade semesterdagar och vanliga semesterdagar är att arbetsgivaren inte kan beordra dig att ta ut de sparade semesterdagarna och de kan inte heller brinna inne. Dock får du ansöka och invänta att arbetsgivaren beviljar uttag av sparade semesterdagar precis som vanliga semesterdagar. Du får som mest ha 30 sparade semesterdagar.