Sök efter:
Semester

Outtagen semester vid anställningens slut

Huvudregeln är att du ska kunna ta ut semester som ledig tid inom ramen för anställningen. Ibland finns dock av olika anledningar inte möjlighet att ta ut all semester som ledighet innan anställningen upphör. I sådana fall har du rätt att få ut outtagen semester i pengar.

Innefrusen semester?

Det förekommer att lärosäten påstår att medarbetares semester ”frusit inne” som ett resultat av att det inte funnits möjlighet att ta ut semestern som ledig tid inom ramen för anställningen. Detta är fel.

Semester kan tas ut som ledig tid inom ramen för anställningen, sparas för framtida bruk (vid längre anställningar) eller utbetalas i form av semesterersättning men inte frysa inne.

Kontakta din lokala Saco-S-förening eller Akademikerförening om ditt lärosäte påstår att din semester ”frusit inne”.

”Retroaktiv” semester

Det förekommer tyvärr även att lärosäten hävdar att då semestern inte kunnat tas ut innan anställningen upphört så är medarbetaren skyldig att retroaktivt ansöka om semester för perioder när denna arbetat. Tid som du har arbetat kan aldrig räknas som semester. Skriv därför aldrig på att du ansöker om/godkänner uttag av semester för perioder när du inte har varit/ska vara ledig.

Kontakta din lokala Saco-S-förening eller Akademikerförening om ditt lärosäte kräver att du ska påstå att du haft semester när du i själva verket arbetat.